YUNUS_ŞİİRLERİ

YUNUS_EMRE_ŞİİRLERİ

Yunus Şiirleri, Yunus Emre Türk Tasavvuf makamında çok önemli bir yere sahiptir. Öyleki biz ondan bahsederken Yunus Efendi, Hazret, Hoca, Ulu, Bilge, Şeyh vb tabirleri asla kullanmadık. Peki Yunus’u bizden biri yapan sebepler nelerdir. Bizce onun dildeki sadeliği ve açık bir Türkçe ile mesajlarını bize iletmesidir. Yunus Şiirleri ve sözleri bundan dolayı 7 den 70’e bütün insanların aradığı ve öğrenmek istediği sözler arasına girmiştir.

YUNUS_EMRE_ŞİİRLERİ

Yunus Şiirlerinden Örnekler;

Yanmağımış aşıklarun nişanı

Yanalum Hak Mevla senün yoluna

Aşık yanmayınca bulmaz gülşeni

Yanalum Hak Mevla senün yoluna

Huda’ya Mansur’un dârına döndür

Musa Peygamber’ün surına döndür

Yidiler kırklarun birine döndür

Yanalum Hak Mevla senün yoluna


Yalancı dünyaya konup görçenler

Ne söylerler ne bir haber virürler

Üzerinde türlü otlar bitenler

Ne söylerler ne bir haber virürler


Vaktünüze hazır olun ecel varur gelür bir gün

Emanetdür kuşca canun ıssı vardır alur bir gün


Sen bu yalancı dünyada şöyle kalam mı sanursın

Şöyle gafil gezmek ile Hakk’ı bulam mı sanursın


Ol âlem fahfi Muhammed nebiler serveridür

Vir salavât ışk-ıla ol günâhlar eridür


Gözümden kanlu yaş akıdan sensün

Ölüm sana niçün derman bulunmaz

Aklumı fikrümi tagıdan sensün

Ölüm sana niçün derman bulunmaz


Dertlü ne ağlayıp gezersin burda

Ağladursa Mevlam yine güldürür

Nice dertlü kondı göçti burada

Ağladurda Mevlam yine güldürür

Share Button

Related posts

One Thought to “YUNUS_ŞİİRLERİ

  1. Arif ŞİRİN ER

    Yalancı dünyaya konup görçenler

    Ne söylerler ne bir haber virürler

    Üzerinde türlü otlar bitenler

    Ne söylerler ne bir haber virürler

Leave a Comment

sixty one + = seventy one