Osmanlıyı Büyüten Sebepler Adalet

osmanlışeceresi1

Osmanlıyı Büyüten Sebepler Adalet, Geçmişin doğru tahlil ve analizi Türk milletinin geleceğine ışık tutacaktır. Unutmayalım ki; altı asır süren bir imparatorluğun mevcudiyetindeki sebepler;

  • √       Farklılıkları kaşıyan değil birleştiren,
  • √       Ayrılıkları kışkırtan değil bütünleştiren,
  • √       Kimlikleri tahrik eden değil millet kimliğinde barındıran,
  • √       Dirliği ve düzeni bozmak isteyene ise dersini veren yönetim anlayışıdır.

Birbiriyle kavgalı Türk boylarını sıkıştıkları dar alandan üste doğru yükselterek Türk milleti kimliğinde buluşturan Osmanlı şuuru, birlikte ve barış içinde yaşama kararlılığıdır.

Bu yolla ceddimiz, milli kimliğin yoğrulduğu asırlar içinde milletimizi her türlü tahribattan kurtarmış ve bugünkü varlığımızın köklü zeminini hazırlamıştır.

Üç kıtaya yayılan hükümranlığın sırrı da bu milletleşme halinde aranmalıdır.

alti_asir_osmanliBirilerinin iddia ettiği ve sandığı gibi Osmanlı Devleti, kimlik oluşturamamış, tesadüfen bir araya gelmiş alt kültürlerin, dağınık ve sorumsuz idare merkezi değildir.

Aksine, tarihin derinliklerinden gelen Türk devlet ve yönetim geleneğinin tipik ve zirveye yükselmiş bir devamıdır.

Asırlarca süren hükümranlığımızın temeli millet olma bilincinde saklıdır.

Bu beşeri zenginlik, bu beşeri deha ve kuvvet fetihlerin de, hakimiyetin de enerjisi ve motivasyonu olmuştur.

Osmanlı her görüşe sonsuz kucak açan, her tahribe sıcak bakan ilkesiz ve omurgasız bir devlet değildir. Koyduğu kural ve adalet ölçülerine uyması şartıyla yönettiği tebaası vardır.

Share Button

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ two = twelve