Misak-ı Milli Beyannamesi, 28 Kanunusani 1336 (28 Ocak 1920), Erzurum Mebusu, Celaleddin Arif

misaki-milli

MİSAK-I MİLLİ HARİTASI

MİSAK-I MİLLİ HARİTASI