Dede Korkut Hikayeleri

Dede Korkut Hikayeleri kısa

Türk Tarihi ve Kültüründe çok önemli bir yeri olan Dede Korkut, Korkut Ata diye nam salan BÜYÜK TÜRK çok bilge bir kişi olsa gerek. Hakkında yazılan çeşitli rivayetler vardır. Ama Adının ne olduğu önemli olmamıştır söylediği sözler üzerine

Kitabın ilk neşrini yapan Kilisli Muallim Rıfat Bey, destanlarda işlenen konuların yiğitlik, ahlâk, aile sevgisi ve Türkleri evlât yetiştirmeye teşvik etmek gibi genel özelliklerine dikkat çekmiştir.

“Her Türk’ü kahraman yapmak için birçok kıymetli misaller getirilmiştir. Kitap bu noktada birçok hamasetnamelerin fevkindedir. Bundan dolayı kitaba Kahramanlar Kitabı yahut Kahramanlık Kitabı desek olabilir. Evet, her Türk için kahramanlığı gaye bilmek ve kahraman olmaya çalışmak bir vazifedir. Türk, öyle bir fikir beslemelidir ki, kurda rasgelsem ağzını yırtarım, karşıma arslanlar çıksa bir yumrukta kafasını ezerim, demelidir. Kitap, yiğitliği yalnız erlerde değil kızlarda da arıyor. Kahraman bir delikanlı kahraman bir kız arı- yor; kahraman bir kız kendisine kahraman bir eş arıyor.

Dede Korkut Hikayeleri kısa

İkincisi, ahlâktır. Kitabın içinde ahlâka aykırı bir şey yoktur. Her muaşakayı (aşkı) kitap nikâhla neticelendiriyor.

Üçüncüsü, aile muhabbetidir. Kitap, bir ailenin efradını birbirine bağlıyor. Ve hepsini birbirine yardıma koşturuyor; kocasına bir felâket gelen kadın kılıç kuşanıyor, kocasına yardıma koşturuyor. Her kadın kocasını seviyor. Onun yoluna kendisini feda etmek istiyor.

Dördüncüsü, Türkleri evlât yetiştirmeye teşvik ediyor. Çocuğu olmayanlar çocuklu birisi kadar hürmet görmüyor.”

Günümüz bilginlerinden Ahmet B. Ercilasun, “Hiç şüphesiz Dede Korkut mirası bütün Türk dünyasında yarınki nesilleri de beslemeye devam edecektir.” derken Dede Korkut Kitabı’nın ebedîliğine işaret etmektedir. kaynak:  otuken.com.tr/u/otuken/docs/d/e/dedekorkut-1448535253.pdf

Dede Korkut Hikayeleri Okumak için tıklayın

Dede Korkut Hikayelerinin Genel Özellikleri

  • Olağanüstü olaylarla gerçeğe yakın bir şekilde anlatıldı
  • Türklerin eski yaşam tarzları ve İslam’ın özelliklerine yer verilmiştir. .
  • Eserde geçen “Dede Korkut” ismi Büyük Bir Türk Bilginidir.
  • Hikâyelerde Oğuzlar boylarının savaşlar ve iç mücadeleleri anlatılır.
  • Aşk, yiğitlik, kahramanlık ile ilgili boylar arasındaki savaşı anlatır.
  • Tahmini 15. yy’da yazıya alınmış olmalıdır.
  • Eserin yazarı adı bilinmeyen bir Türk olabilir.
  • Nazım ve nesir iç içedir.
  • Hikaye Azerî Türkçesi ile oluşturulmuş.

admin

One thought on “Dede Korkut Hikayeleri”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ forty nine = fifty three