ANADOLU’NUN TÜRK YURDU OLMA SÜRECİNİ OLAYLARIN SEYRİ

ANADOLU’NUN TÜRK YURDU OLMA SÜRECİNİ OLAYLARIN SEYRİ

Orta Asya ve Anadolu Coğrafyasında Türk’e en büyük değişimi veren İslam dini olmuştur. Ve Türk Milleti yaklaşık 150 boyunca bu İslam dinini incelemiş ve Hanefi Maturidi Yolunu Çizmiştir.

Türklerde En Büyük Başkalaşma İslam’dır

Anadolu’nun Türk yurdu olma sürecini olayların seyri çerçevesinde iki dönemde incelemek mümkündür.

BİRİNCİSİ; Bizans’ın mukavemetinin kırıldığı 1071 Malazgirt Zaferi öncesi ve sonrası olmak üzere iki evrede gerçekleşmiştir. Bu süreç Türkmen Beyleri tarafından yönetilmiştir.

İKİNCİSİ; 1220’ler de Türkistan’da başlayan MOĞOL istilası önünden kaçan göçebe ve yerleşik ahalinin, ilk dönemlere benzer yoğunlukta adeta sel gibi aktığı göçler dönemidir.

türkün-tarihi

ANADOLU’NUN TÜRKLER TARAFINDAN FETHİ

Anadolu Türklerinden önce Hititler, Urartular, Frigler, Lİdyalılar, ve İyonyalılar gibi bölgesel hakimiyetlere sahne olmuş; doğudan Asur, Med ve Pers, batıdan Büyük İskender, Roma ve onun devamı olan Bizans gibi büyük imparatorlukların idaresi altında kalmıştır.

Anadolu binlerce yıllık tarihi boyunca, Asya ve Avrupa’yı Afrika’ya bağlayan jeo stratejik konumu sebebiyle, doğudan ve batıdan çeşitli kavimlerin istilasına uğramıştır.

Bu yüzden bu topraklar bir çok kavim, din ve kültüre ev sahipliği yapmış, pek çok devletin kuruluş ve yıkılışına şahitlik etmiştir. Fakat Anadolu bu süreçte söz konusu toplumların her hangi birinin adıyla anılmayı  hak edecek bir değişim yaşamamıştır.

Türklerden önce Araplar, iki ay boyunca karada ve denizde, Anadolu’yu   fethetmek ve İslam dünyasının rakibi olan Bizans İmparatorluğunu çökertmek için, savaşmalarına rağmen  bunu gerçekleştirememişlerdir.

Daha sonra bu Türklere nasip olmuştur. Türk Liderler güçlü önderlik, sevk  ve idarenin yanı sıra Türk göçünün mahiyeti birinci derecede rol oynamıştır.

Anadolu’nun Türk yurdu olma sürecini olayların seyri çerçevesinde iki dönemde incelemek mümkündür.

BİRİNCİSİ; Bizans’ın mukavemetinin kırıldığı 1071 Malazgirt Zaferi öncesi ve sonrası olmak üzere iki evrede gerçekleşmiştir. Bu süreç Türkmen Beyleri tarafından yönetilmiştir.

İKİNCİSİ; 1220’ler de Türkistan’da başlayan MOĞOL istilası önünden kaçan göçebe ve yerleşik ahalinin, ilk dönemlere benzer yoğunlukta adeta sel gibi aktığı göçler dönemidir.

Kaynak: Türkiye ve Selçuklu Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Doç. Dr. Adnan ÇEVİK 

Share Button

admin

One thought on “ANADOLU’NUN TÜRK YURDU OLMA SÜRECİNİ OLAYLARIN SEYRİ”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

83 − eighty one =