Yunus Emre’den Seçme Güzel Şiirleri

Yunus Emre'den Seçme Güzel Şiirleri

Yunus Emre’den Seçme Güzel Şiirleri, Yunus Emre Divanından alıntı yapılarak aşağıdaki şiir ve sözler yazılmıştır. Yunus Emre şiirlerini mutlaka okuyup ezberlemeniz de büyük fayda var.

Bir garip ölmüş diyeler üç gün sonra duyalar

Soğuk suyıla yuyalar şöyle garip bencileyin

Hey Emrem Yunus biçâre bulunmaz derdine ç’are

Var imdi gez şardan şara şöyle garip bencileyin

Ariflik ortasında sûfilik satmayalar

Çün sûfiye ihlas oldı ışkka riyâ katmayalar

Bana namaz kılmaz dime bilürüem namazumu

Kılarısam kılmazısam ıl Hak bilür niyazumı

Banladı ol müezzin tırda kâmet eyledi

Hazrete tutdı yüzün döndi niyyet eyledi

Musa varur Tur’a çıkar anda varur nura bakar

Dostdan gayrı zerre kadar bu gözlerüm görmez benüm

Dört kitabun ma’nisi bellüdür bir elifde

Bi didürmeğil bana ben bu yaldan azarum

Bir çeşmeden sızan su acı datlı olamaya

Edeptür bize yirmek bir lüleden sızaram

1 Comment

  • Dört kitabun ma’nisi bellüdür bir elifde
    Bi didürmeğil bana ben bu yaldan azarum

    Allah Razı Olsun…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventy five − sixty five =