ülkücülük, ülkücü kimdir?

ülkücü-kimdir

ülkücülük nedir? Ülkücülük vatan ve millet sevdasında erimektir. Ülkücülük iman ve ahlak mücadelesinde doruklara tırmanmaktır. Ülkücülük hak ve hukuk kavgasında öne çıkmak, milli ve manevi değerlere yılmadan, yorulmadan, yüksünmeden bağlanmaktır.

ülkücü-kimdirÜlkücü nedir?; ülküsüyle anlam kazanan, ülküleriyle karmaşa ve kaosa direnen, daha yerinde bir tabirle meselelere çözüm ve teklif getiren sorumluluk şuurudur. Ülkücü hiçbir zaman çağının kalıplarına sığmamış, hiçbir zaman döneminin kısır döngüsüne hapsolmamıştır. Çıkar vaatleri bir yana; tehditler, tuzaklar, hain saldırılar, kurulan darağaçları Ülkücüyü yolundan caydıramamış, duruşundan koparamamıştır. Çünkü Ülkücü hakkın ve haklının hizmetkârıdır. Çünkü Ülkücü Türk ve İslam’ın gönüllü neferidir. Çünkü Ülkücü doğrunun ve doğru olanın yanındadır. Çünkü Ülkücü dürüstlüğün ve düzgün bir hayat tarzının bizatihi kendisidir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket Türk milletinin ruhunda serpilmiş, sinesinden doğmuştur.

Share Button

Related posts

Leave a Comment

twenty two − fifteen =