kazakistan hakkında bilgi

Kazakistan hakkında bilgi

Kazakistan hakkında bilgi, Kazakistan Bağımsız Türk Devletidir. 7 Bağımsız Türk Devletinden biridir. Kazakistan ve Türkiye Ayrı devlet aynı Millletdir.

AZAKİSTAN;
Kazakistan Yüzölçümü: 2.715.000 km2.
Başkenti: Astana
Dil: Kazakça
Din: Müslüman (% 50 Sünni), Hristiyan (% 50 Ortodoks)
Para birimi: 1 tenge = 100 tiin.
Başlıca kentleri: Almatı (eski başkent), Karaganda, Çimkent, Semipalatinsk, Pavlodar, Ust-Kamenogorks, Cambul, Aktyubinsk, Petropavlovsk.

Orta Asya’da devlettir. Hazar Denizi’nden Çin’in Uygur Özerk Bölgesi’ne kadar 3.220 km’lik alan boyunca uzanır. Kuzeyden Rusya Federasyonu, batıdan Hazar Denizi, doğudan Çin Halk Cumhuriyeti, güneyden Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile çevrilidir.

Kazakistan hakkında bilgiKazakistan Yüzey Şekilleri; Ülke topraklan, büyük ölçüde geniş bozkırlarla kaplıdır. Güneyden ve doğudan Altay ve Tanrı Dağları ile çevrelenir. Batıda Hazar Denizi’ne yaklaşan çöküntü alanlarına geçilir. Aral ve Balkaş göllerinin yanı sıra, çok sayıda küçük tuz gölleri vardır. Göller, eski iç denizin kalıntılarıdır. Ural ve Emba ırmakları, Hazar Denizi’ne; Siri Derya, Aral Gölü’ne; İli, Balkaş Gölü’ne; İrtiş, Tobol, İşim ırmakları Kuzey Buz Denizi’ne dökülür.

Kazakistan İklim; Ülkede tipik bozkır iklimi (soğuk kışlar, kurak yazlar) gözlenir. Ülkenin toprak büyüklüğü dikkate alındığında sıcaklıklar da bölgelere göre değişiklikler gösterir. Kuzeyde yıllık yağış tutarı, 380 mm’yi bulan çayırlıklar dışında tümüyle bozkır ve çöllerle kaplıdır.

Kazakistan Bitki Örtüsü ve Hayvanlar; Ülkenin geniş bir bölümünü kaplayan çöllerde yetişen başlıca bitkiler ılgın ve yavşandır. Steplerde ise sorguçotuna da rastlanır. Ülkenin bulunduğu coğrafya yapısı nedeniyle orman yok denecek kadar azdır. Rusya sınırındaki çernozem (karatoprak) topraklarında zengin bir bitki örtüsü vardır. Ayrıca bu alanlar tarıma da son derece elverişlidir.

kazakistanlılaraoturmaizni
TÜRKİYE’YE GELEN KAZAKİSTANLILARA OTURMA İZNİ

Ülkenin geniş topraklarında her türlü memeli hayvana rastlanmaktadır. Samure değerli kürkleri için çiftliklerde üretilmektedirler. Başta Hazar Denizi olmak üzere çeşitli göl ve ırmaklarda balıkçılık yapılır.

Kazakistan Ekonomisi;
Tarım: Göçebe hayvan yetiştiriciliğinden tahıl ve pamuk, kauçuk, şekerpancarı vb endüstri ürünleri üretimine geçildi. Günümüzde ülkenin ekilebilir topraklarında yılda 28.5 milyon ton tahıl; 17 milyon ton şekerpancarı; 2 milyon ton patates; 12 milyon ton sebze; 200 bin ton pamuk; 600 bin ton üzüm ve çeşitli meyve, tütün, kauçuk, vb üretimi yapılır. Tarım alanlarının 2.050.000 hektarında sulamalı tarım yapılır.

Hayvancılık: 95 milyon büyükbaş, 36.5 milyon küçükbaş hayvan, (koyun,keçi), 3.2 milyon domuz varlığından, yılda 1.3 milyon ton et, 5 milyon ton süt elde edilir. Son yıllarda yabani akhar koyunuyla, merinos koyununun çiftleşmesinden türetilen akharomerinos ırkından çok kaliteli yün sağlanmaktadır.

Doğal Kaynaklar: Ülkenin kısa sürede endüstrileşmesinde zengin yeraltı kaynaklarının payı büyüktür. Karaganda, Ekibastus, Çimkent yöreleri kömür ve tungsten üretim merkezidir. Emba Irmağı’nın batı kıyıları boyunca 1911’den bu yana işletilen zengin petrol yatakları vardır. Bakır, kurşun, çinko rezervleri, eski SSCB’nin toplam rezervlerinin yarısı kadardır. Kustnay ve Semipalatinsk’te krom, nikel molibden çıkarılır. 1943’ten sonra Doğu ve Güney Kazakistan’da zengin manganez, kömür, boksit ve demir yatakları bulunmuştu.

Share Button

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one + one =