hun-savaşçılarıhunlar ne zaman yaşadılar, Dünya tarihinde bilinen ilk Türklerin hunlar olduğu kabul edilmektedir. Bu yazılı kaynakta geçen veriler doğrultusunda bir bilgidir. Hunlar dan önce bilinmeyen daha geçmiş zamanlarda Türklerin olduğu bilinmektedir. Yapılan bazı kazılarda eski türklere ait mezarlar ve yazitlar bulunmuştur. M.Ö. 200 yıllarında tarih sahnesinde görülmeye başlamışlardır. Bilinen ilk devleti yöneten kişi ise Teoman’dır.