Çeşme Tarihi

Çesme tarihi

İzmir’in en güzel ilçelerinden biri Çeşme Tarihi hakkında kısa bilgi… Çeşme yıllarca eyaletle yönetilmiş, Osmanlı Devleti’ne 1425 yılında bağlanmıştır. 1867 yılında Aydın vilayetinin İzmir sancağına bağlı bir kaza olmuştur.

Çesme tarihiMustafa Kemal Atatürk’ün doğumuyla aynı yıl olan 1881 yılında Çeşme ilçe olmuş, Çeşme Belediyesi kurulmuştur. 1890 ve 1895 yıllarında yapılan idari değişiklikte Çeşme, İzmir’e bağlı ilçe hüviyetini devam ettirmiştir. Kurtuluş Savaşı’na kadar değişiklik olmamış, ‘Cumhuriyet’in ilanından sonra 20 Nisan 1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun 89-91 maddelerine göre Aydın vilayeti parçalanmış, İzmir sancağı, İzmir vilayeti olmuştur. Çeşme ilçesi de bu vilayetin ilçesi olmuştur.

İlk çağda CYSUS adıyla bilinen Çeşme, Anadolu’nun batı kıyısında MÖ 1000 yıllarında kurulduğu tahmin edilen 12 İonya kentinden biri olan ERYTHRAI (ERİTRE)’nin Ildır iskelesiydi.Çeşme’nin bugünkü  adını denizcilerin su temin ettikleri “çeşme”lerden aldığı sanılmaktadır
Bugün arkeolojik ve turistik yönden büyük önem taşıyan ERİTRE MÖ 7. ve 8. yüzyıllarda büyük bir iktisadi güce sahip olmuştur. Bu dönemde kent, Doğu Akdeniz özellikle Kıbrıs ile ticari ilişkilerde bulunuyor ve (CHIOS)-SAKIZ Adası ile birlikte esir ve şarap ticaretini elinde tutuyordu.
Truva höyüklerinden ERİTRE’nin Truva Savaşlarından sonra kurulduğu anlaşılmaktadır. ERİTRE önce LYDIA(LİDYA) sonradan Perslerin saldırısına uğrayıp büyük zarar görmüş, MÖ 14. yüzyılda ise yeniden zengin bir kent olmuştur. MÖ 2. yüzyılda kent Bergama Krallığına daha sonra Roma İmparatorluğu’na bağlanmıştır. Romalılar zamanında Çeşme yöresi CYSUS adını almış, Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Bizans topraklarında kalan ERİTRE önemini kaybetmiş, özellikle puta ve çok tanrılı dinlere olan inancın güçlendiği dönemde kentteki antik yapıların çoğu yakılıp yıkılmıştır.

atahun

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five + 4 =