Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil

Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil

Yetmişiki millet dahı elin yüzün yumaz değül

Kanıerenler geldi geçti bunlar yurdı kaldı göçdi

Pervâz urup hakk’a uçdı gümâ kuşıdur kaz değül

Yol oldur ki toğrı vara göz oldur ki Hakk’ı göre

Er oldur alçakda tura yüceden bakan göz değil

Toğrı yola gitdünise er eteğin tuttunısa

Bir hayır da itdünise birine bindür az değül

Yunus bu sözleri çatar sanki balı yağa katar

Halka mata’larun satar yüki gevherdür tuz değül

Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three + 1 =