Azerbaycan En Güzel Atasözleri

azerbaycan-en-guzel-atasozleri

Azərbaycan atalar sözləri
 • Bablı babın tapmasa, günü ah-vaynan keçər.
 • Bacanaq bacanağı görəndə qaşınma tutar.
 • Bacarana can qurban.
 • Bağ olmayan yerdə böyürtkən özünü bağ çağırar.
 • Bağ sahibsiz olmaz.
 • Bağ salan barın yeyər.
 • Bağ vaxtı bağbanın qulağı ağır eşidər.
 • Bağa bax üzüm olsun, yeməyə üzün olsun.
 • Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar.
 • Bağban bağban olsa, neyləyir bağ divarı?!
 • Bağban tələsər, armud vaxtında yetişər.
 • Bağda ərik var idi, salam-məlik var idi,
Bağdan ərik qurtardı, salam-məlik qurtardı.
 • Bağı bağban yeyər, qoyunu çoban.
 • Bağı ver bağbana, yarısın yesə də.
 • Bağlı bağını qıydı, bağban salxım qıymadı.
 • Bağa qınından çıxdı, daha qının bəyənmədi.
 • Bağa özün çəkə bilməz, evin dalına alar.
 • Bahalıqda çörəyin əsirgəyən ucuzluqda yalqız qalar.
 • Baxma deyənə, bax dediyinə.
 • Baxmaq kirayə istəməz.
 • Baxmaqla öyrənmək olsa, itdən qəssab olardı.
 • Bal tutan barmaq yalar.
 • Bal verən çiçəyi arı tanıyar.
 • Bal yeyib, bəlasını çəkir.
 • Balını ye, arısını soruşma.
 • Bala baldan şirindir.
 • Bala quşun ağzı böyük olar.
 • Balalı qarğa bal yeməz.
 • Balalı qarğaya yem yoxdu.
 • Baldızım – çuvaldızım, hərdən gələr, sancar, gedər.
 • Balığı haçan tutsan təzədir.
 • Balığı ya öldürdün, ya sudan qırağa qoydun.
 • Balığın dirisi də suda, ölüsü də.
 • Balıq balığı udmasa dəryanı balıq tutar.
 • Balıq başdan iylənər.
 • Balıq sudaykən sövda olmaz.
 • Balıq suya çəkər.
 • Balıq tutan suyu bulanıq istər.
 • Balta ağac kəsməzdi, sapı ağac olmasaydı.
 • Baltada varsa, sapında da var.
 • Baltanı dibdən vurmazlar.
 • Baltanı qızıldan elərsən, gedər odunun yanına düşər.
 • Bar verən ağacı kəsməzlər.
 • Barlı ağaca daş atarlar.
 • Barlı ağacın başına dolanarlar.
 • Barmağının beşini də bal elə, pis adamın ağzına sal, yenə deyər: acıdır.
 • Barsız ağaca daş atmazlar.
 • Barıt ilə odun dostluğu olmaz.
 • Başbilənsiz iş olmaz.
 • Bənnasız divar hörülməz.
 • Bərəkət hərəkətdir.
 • Bikarlıq korluq (aclıq) gətirər.
 • Bildir gedən bildirçin, hanı sənin bir qılçın?
 • Bir buğda əkməsən, min buğda biçməzsən.
 • Bir çulum var ataram, harda gəldi yataram.
 • Bir dadan peşiman, bir dadmayan.
 • Bir dadanandan qorx, bir qudurandan.
 • Bir dağ yıxılmasa, bir dərə dolmaz.
 • Bir dana bir naxırı korlar.
 • Bir daş altda, bir daş üstə.
 • Bir daşla divar olmaz.
 • Bir daşla iki quş vurmaq olmaz.
 • Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz.
 • Bir işi başlamağa çalış, özü qurtarar.
 • Bir işi qurtarmamış, o biri işdən yapışma.
 • Bir qorxaq bir ordunu dağıdar.
 • Bir yaxşılıq, bir də pislik yaddan çıxmaz.
 • Bir vurmağla ağac yıxılmaz.
 • Bitmiş işdən gül iyi gələr.
 • Bığdan kəsir, saqqala qoyur.
 • Bu əlin rənci, o ələ haramdır.
 • Bu günün işini sabaha qoymazlar

azerbaycan-en-guzel-atasozleri

Share Button

admin

One thought on “Azerbaycan En Güzel Atasözleri”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 + = seven