MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ HAYATI KISA

Mevlana Celaleddini Rumi Hayatı Kısa

Mevlana Celaleddini Rumi Hayatı KısaMevlana Celaleddini Rumi Hayatı Kısa, Mutasavvıf, âlim ve şair olan Mevlana, 30 Eylül 1207’de Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya geldi. Çocukluğunda babasının yanında başladığı öğrenimini gittiği Halep ve Şam’da sürdürmüştür. İlk tasavvufi eğitimini de yine babası Bahâeddin Veled’den aldı. Sultânül-ulemâ lakabıyla tanınan babası Bahâeddin Veled’in Kübreviyye’nin kurucusu Necmeddîn-i Kübrâ’nın halifesi olduğu söylendiği gibi, Ahmed el-Gazzâlî’den gelen tarikat silsilesinden hilafet aldığı da belirtilmektedir. Mevlana’nın şiirleri ve mektupları arasında Arapça olanlar bulunmakla birlikte eserleri Farsça’dır. Dîvân-ı Kebîr, Fîhimafîh en önemli eserlerindendir. Mevlana’daki dinî-tasavvufi düşüncenin kaynağı Kur’an ve Sünnet’tir. “Canım tenimde oldukça Kur’an’ın kölesiyim ben. Seçilmiş Muhammed’in yolunun toprağıyım…” beytiyle bunu dile getirmiştir. O, bu yönüne vurgu yapmakla birlikte “Pergel gibiyim; bir ayağımla şeriat üstünde sağlamca durduğum hâlde öbür ayağımla yetmiş iki milleti dolaşıyorum.” diyerek ideal bir Müslüman profili çizmiş, bu anlayı- şı ile milletimizin gönlünde asırlar boyunca unutulmayacak bir kabul görmüştür.

Share Button

Related posts

One Thought to “MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ HAYATI KISA

  1. […] Hiçbir el gönülden ayrı, gizli iş Sıradan otlar bir yapamaz. d ayda yetişir. Fakat kırmızı gül, ancak bir yılda yetişir. Mevlana Celaleddin-i Rumî […]

Leave a Comment

eighty five − = eighty