‘Işk da‘vîsin kılan kişi hîç anmaya hırs u hevâ

yunusemreşiiri

Işk da‘vîsin kılan kişi hîç anmaya hırs u hevâ

‘Işk evine girenlere ayruk ne meyl ü ne vefâ

Girçek ‘âşık olan kişi anmaya dünyâ-âhiret

‘Âşık degüldür ol kişi yüriye ‘izzeti kova

yunusemreşiiri

Her kim ‘izzetden geçmedi ‘âşıklık bühtândur ana

Hergiz girdügi yok durur ‘ışkıla ‘izzet bir eve

Diliyile ‘ışk diyenler bilmediler ‘ışk neydügin

Benüm cevâbum sen eyit ‘ışka ‘izzet midür bahâ

İzzet ü erkân kamusı bunlardur dünyâ sevgüsi

‘Işkdan haber eyitmesün kim dünyâ ‘izzetin seve

Dünyâ vü ‘izzet ‘ışkıla bunlar sâz-kâr olmadı

Vallah nükte benüm degül ‘ışk hâzırdur görmez revâ

Her kimde kim ‘ışk varısa ayruk ne sıgar ol yire

Dost döşegine geçemez at u katır yâhûd deve

Bu cümle ‘âşık olanlar ‘ışkıla geldiler bile

Müşâhadeye gark olan düşmeyiserdür ol eve

Yûnus’ı ‘âşık diyüben zinhâr özenüp gelmenüz

Çok bezirgân ziyân ider varıcagız ırak çava

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6 + three =