Firdevsi’nin Şehname’sinden Bölümler

firdevsi-şehname-seçmelerFirdevsi’nin Şehname’sinden Bölümler, Bu kitabın yazılışına akıl ve canı yaratan Tanrı’nın adıyle başlarım. Çünkü düşünce, ondan üstün bir Tanrı’nın varlığını kavrayamaz. ‘ En güzel adların ve en yüce makamın sahibi O ’dur. Rızkı O verir, doğru yolu O gösterir. ” Dünyayı da, bu dönen göğü de yaratan; aya, güneşe ve çoban yıldızına ışık veren hep O ’dur. Onun, tanınmak için ne ada ihtiyacı vardır, ne de bir belgeye.. Onun varlığından kimse şüphe edemez. Gökyüzünü yıldızlarla süsleyen O ’dur. ‘ Sen, bu gözlerinle, Yaradanı göremezsin, gözlerini boş yere yorma! ‘ Düşünce de ona varan yolu bulamaz: çünkü O ; ne bir ada muhtaçtır, ne de oturmak için bir yere.. ’ Belki sözün, Tanrı’nın değerlerini anlatmaya gücü yeter. Fakat akıl ve can, ona giden yolu bir kere bulabilseydi! Madem ki, aklı ve canı yaratan O ’dur; sırf akla dayanan düşünce onu nasıl kavrayabilir ? Onu, olduğu gibi, kimse övemez. Bunun için senin yapacağın şey sadece ona kulluk etmektir. Akıl, ancak gördüğü bir şeyi anlatmak için söz bulabilir. Hiç canla, ruhla, düşünce ile veya bunlara benzer şeylerle Yaradanı övmeğe imkân var mı?

 

Sen, boş sözleri bir yana bırak da sadece onun varlığına inanmana bak; Onun buyruklarını iyice gözet; Ona giden yolu ara ve tapın! ‘ Bilgili olan güçlü olur. Kocamışların gönlü­ nü bile ancak bilgi dinçleştirir. Tanrı hakkında bundan daha fazla söz söylenemez. Onun varlığını kavramak için, düşünce bir yol bulamaz…

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

60 − = fifty two