Yapılan ameller ömrü uzatır mıYapılan ameller ömrü uzatır mı? Bazı ibadet ve güzel davranış ,ların, salih amellerin ömrü artıracağına dair hadisler (Süyûtî el-Câmiu’s– sağîr, II, 44) insanları hayırlı ve güzel işlere teşvik etmeyi amaçlamakta olup, genellikle :şu anlamda yorumlanmışlardır ,a) Ömrün artmasından maksat elem ve kederden uzak, huzur ,ve mutluluk içinde, sağlıklı .güçlü ve kuvvetli yaşamaktır b) Yüce Allah, bu güzel amelleri yapan kimselerin iyilik yapacağını bildiği için ezelî planda onların ömrünü buna göre fazla .belirlemiştir