Süleyman Peygamberin Mülkü

hz.süleyman-as

Süleyman Peygamberin Mülkü, Yüce Allah’ın Hz. Süleyman Peygamberimize verdiği insan üstü güçler ve hayvanlar ile konuşma ilmi oldukça etkileyicidir. Ve elbette belkide bize bildirmediği daha neler vermiş doğrusunu Allah bilir. Hz. Süleyman Peygamber – Hz. Davut (as)’ın oğludur.

Allah Teala, Hz. Davud’a göz aydınlığı olacak bir evlat bahşetmiş, o da evladına “doğru, dürüst, kusursuz” manalarına gelen “selim”in eş anlamlısı Süleyman ismini koymuştu. Kur’an-ı Kerim’de, “O ne güzel bir kuldu. Doğrusu o, daima Allah’a yönelirdi.” (Sâd, 38/30) ifadeleriyle övülen Hz. Süleyman (a.s.), kendisine ilim verilen, kuş dili öğretilen, karıncaların dilinden anlayan, rüzgâra ve cinlere hükmedebilen, kendisine her şeyden nasip verilen bir peygamberdi.

hz.süleyman-as

Hz. Süleyman babasının vasiyetine uyarak Kudüs’te Beyt-i Makdis’i inşa ettirdiğinde şöyle dua etmişti: “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” (Sâd, 38/35)Bu duayı kabul eden Yüce Allah, Hz. Sü- leyman (a.s.)’a tarihte benzerine rastlanmayacak görkemli bir hükümdarlık bahşetti.

Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordusu, döneminin en ileri tekniği kullanılarak inşa edilen ve göz alıcı sanat eserleriyle harikulade bir estetik anlayışı ortaya koyan sarayı ile o, benzeri görülmemiş bir mülkün hâkimi oldu.

Share Button

Related posts

Leave a Comment

+ 15 = twenty