Siyer’in Anlamı

Siyer

Siyer nedemek, sözlükte “davranış, hal, yol, âdet, bir kimsenin ahlâkı, seciyesi ve hayat hikâyesi” gibi anlamlara gelen sîret kelimesinin çoğuludur.

Peygamberimizin doğumundan vefatına kadar hayatını konu alan ilmin adı “siyer” dir.

Tarihin belli bir bölümünden bahsettiği için tarih ilmiyle; Peygamberimiz (s.a.s.)’in söz, fiil ve takrirleriyle ilgilendiğinden dolayı da hadis ilmi ile alâkalıdır

Share Button

Related posts

Leave a Comment

four + five =