Regaib Gecesi Ne Anlama Geliyor

Regaib-gecesi-ne-anlama-geliyor

Regaib Gecesi Ne Anlama Geliyor, Perşembe gününü Cumaya bağlayan gece, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi Regaib gecesidir. Geceyi oruçlu olarak karşılayalım. Yani Receb ayının ilk perşembe günü oruç tutulmalıdır. Bu konuda birçok hadis-i şerifler vardır. Abdullah b. Amr  (R.A) den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurdu:

Regaib-gecesi-ne-anlama-geliyor1- Geceyi oruçlu olarak karşılayalım. Yani Receb ayının ilk perşembe günü oruç tutulmalıdır. Bu konuda birçok hadis-i şerifler vardır. Abdullah b. Amr  (R.A) den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurdu: “Kim Receb ayının ilk günü oruç tutarsa; bu orucu, bir yıllık orucun sevabına denk olur. Her kim de yedi gün oruç tutarsa, cehennemin yedi kapısı ona kapatılır.”2 Abdulaziz’in, babasından yaptığı rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurdu:

“Receb, büyük bir aydır. O ayda yapılan ibadet, taat ve iyiliklerin mükafatını ALLAH Teâlâ kat kat yapar. Receb ayından kim bir gün oruç tutarsa, bir sene oruç tutmuş gibi sevab alır. Yedi gün oruç tutarsa, cehennemin yedi kapısı ona kapatılır. Sekiz gün oruç tutarsa, cennetin sekiz kapısı ona açılır. On gün oruç tutana, her istediğini, ALLAH Teâlâ ona verir. On beş gün oruç tutana, semadan bir münadî, “geçmiş günahların bağışlandı, amelini yenile yani güzel amele devam et” diye seslenir. Receb ayında, kim oruç tutmayı artırırsa, ALLAH Teâlâ da sevab ve mükafatlarını artırır…” 3

2- Salat ü selâm okumak. Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimize hiç olmazsa bir tesbih salat ü selâm okumalıyız. Can ü gönülden, “Es-salatü ve’s-selamü aleyke ya Resûlellah” demeliyiz.

3- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz.

Diğer kutlu zamanlar gibi Regaib gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tevbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır. Regaib Kandili, ilâhi rıza ve desteği kazanacak işler yapmamız, iç dünyamıza dönüp kendimizi sorgulamamız, kulluk bilincine ulaşarak dua ve niyazda bulunmamız için güzel bir fırsattır. Bu gece ihsan edilip alınacak mağfiretin gönül ve ruh temizliğinden geçtiğini unutmayalım. Mükâfatların sınırsız olarak verildiği bu gece, kalplerimizin, duygu ve davranışlarımızın her türlü kötülükten arınması, dinimiz hakkında sağlıklı ve doğru bilgimizin artması, aramızdaki sevgi ve bağışlamanın hepimizi kucaklaması için yeni adımlar atma imkânıdır.

1- Müslim, Mesacid:260, No:656, 1/454; Ebû Davud, Salat:18; Tirmizi, Salat:51

2- Ebu Nuaym el-Isbehanî, Tarihu Isbehan, 1/462

3- Taberani, el-Mu’cemul-Kebir, No:5538; 6/69

Mehmet Talü – milli gazetesi

Share Button

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twenty two + = twenty three