ölü kardeşinin etini yemek !!!

GIYBET-NEDİR-İSLAM

ölü kardeşinin etini yemek = GIYBET; Dinimizin şiddetle yasakladığı günahlardan birisi gıybettir. Efendimizin tanımlamasıyla gıybet, “Kişinin kardeşinin arkasından hoşlanmayacağı şekilde konuşmasıdır.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 35). Arkadan konuşulan kusurlar o kişide var olsa bile, arkadan konuşmak gıybettir ve kişiyi vebal altına sokar. Kur’an-ı Kerim’de gıybet, “ölü kardeşinin etini yemek” (Hucurât, 49/12) gibi değerlendirilmiştir. Çünkü gıybeti yapılan kişi, o esnada kendini savunamayacağı için ölü gibidir.

GIYBET-NEDİR-İSLAMGıybet eden kişi ise kardeşini başkaları gözünde küçük düşürdüğünden yaptığı iş onun etini yemek kadar iğrençtir. Peygamberimiz, arkasından konuşarak başkasının haysiyetini zedeleyen insanların, cehennemde kendi tırnaklarıyla yüzlerini parçalayarak ceza göreceklerini bildirmiştir (Ebû Dâvûd, Edeb, 35). İnsanı böyle büyük vebal altına sokan bu günahtan kaçınabilmek için, mümin kardeşimizle yaşadığımız sorunu kendisiyle yüz yüze konuşarak halletmeyi denemeliyiz. Eğer bunu başaramıyorsak, bilgi ve tecrübe sahibi ve bizden duyduklarını başkalarına iletmeyeceğinden emin olduğumuz bir kişiye anlatarak kendisinden tavsiye almalıyız. “Ameller niyetlere göredir.” (Buhârî, İmân, 41) hadisi gereğince, çözüm maksadıyla belirli bir kişi hakkında konuşmak gıybet sayılmamaktadır.

Share Button

Related posts

Leave a Comment

five + 1 =