Mesai anında kılınan vakit namazından dolayı kul hakkı çiğnenmiş olur mu?

Mesai anında kılınan vakit namazından dolayı kul hakkı çiğnenmiş olur mu

Mesai anında kılınan vakit namazından dolayı kul hakkı çiğnenmiş olur mu? Din ve vicdan özgürlüğünün -bir boyutu da ibadet hakkı dır. İnanç özgürlüğünün devamı olarak, bir dine inanan kimse, o dinin gereklerini yerine getirebilme hakkına da sahiptir. Mesaisini suistimal etmeden, işverenin izni veya haberi olmadan kılınan namazda herhangi bir kul .hakkı söz konusu değildir -Kaldı ki, namaz kılarken ge çen vakti ve iş kaybını telafi .de mümkündür.

Mesai anında kılınan vakit namazından dolayı kul hakkı çiğnenmiş olur muMukaddesata Saygı, yani kutsal olarak nitelenen değerlere dil uzatmanın .asıl sebebi cehalettir. Toplumda yaygınlaşan dinî konulardaki cehalet, mukaddesata saygıyı da ortadan kaldırmaya yönelmektedir Bir toplumun değer yargıları varlığının bekası, geleceğinin sigortasıdır. Din, vatan, bayrak, mabed, namus gibi kavramlar; evrensel kabul görmüş saygıya layık değerlerdir. Bu değerler milletlerarası hukukta ve milletlerin iç hukukunda da saygı değer kabul edilerek .hak ve özgürlükler kapsamında yasalar ile koruma altına alınmıştır Her hususta olduğu gibi bu hususta da Sevgili Peygamberimiz insanlığa en güzel örnek teşkil etmektedir. Nitekim o, savaşlarda din adamlarına, mabetlere dokunulmamasını emretmiş, diğer din .mensuplarına hakaret etmeyi yasaklamıştır Ecdadımız da asırlarca idare ettiği coğrafyalarda mukaddesata .hoşgörüyle yaklaşmış, ülkelerle birlikte gönülleri de fethetmiştir Mukaddesata saygıda milletlere öncülük etmiş, gerek uygulamaları .ve gerekse fermanlarıyla mukaddesatı muhafaza altına alınmıştır.

Allah’ım! Kullarını mahşerde topladığın veya mahşerde kaldırdığın gün beni” (azabından koru.” (Tirmizî, Deavât, 18

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

forty six − 38 =