Kusarsam Abdest Bozulur mu?

Kusarsam Abdest Bozulur mu

Kusarsam Abdest Bozulur muKusarsam Abdest Bozulur mu?, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in kusmaktan dolayı abdest aldığı rivayet edilmiştir (Tirmizî, Tahâret, 64). Ancak bunun ağız dolusu olması gerekir (Meydanî, elLübab, I, 18). Ağız dolusu kusulan şey, ister yemek, ister safra, ister kan olsun, abdesti bozar. Balgam ise tükürük hükmünde olup abdesti bozmaz. Ağız dolusu sayılmanın ölçüsü, gelen kusmuğun zorlanmadan tutulamayacak bir durumda olmasıdır. Aynı mekânda gelip, toplamı ağız dolusu olan kusmukla da abdest bozulur (Merğînânî, elHidâye, I, 14; Mevsılî, el-İhtiyar, I, 10). Şâfiîlere göre abdest sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dı- şındaki yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz. Dolayısıyla onlara göre, kusmakla abdest bozulmaz (Mâverdî, elHâvi’l-Kebîr, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1414/1994, I, 199-200).

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventy eight − 70 =