Kuranda Tesettür Ayetleri

Motorcycle Details

Kuranda Tesettür Ayetleri Devlet ve hükümetçe, millet ve hatta ümmetçe bir hükme varamadığımız, ne yapacağımızı bilemediğimiz için keşmekeş, iç açıcı olmayan bir manzara olduğundan öte, bu hususda kadınlarımızda görüldüğü gibi, tahsile müsait kızlarımızın, asrın icabı nimetlerden nasıl mahrum etmeden bu masum yavrularımızı Hz. Allâh’a inançlarından dolayı mükafatlandıracağımız şöyle dursun; lütfen bari cezalandırmayalım!..

Motorcycle Details

Başörtüsü ayetleri, Katı kurallara da kaçan cehalete de fırsat vermeden, emr-i ilahinin de dışına çıkmadan, emr-i ilahiye yaraşır bir çare bulunamayacak mı?… Kasdimiz herhangi bir şahsı, toplumu suçlamaya dönük değil; iyi biline. Nereden nereye geldik? Bunu da hesaptan çıkarmayalım; özlenen bu değil!.. Şu günlerde keşmekeş, içinden çıkılamaz hale gelen ve medeniyete uyumlu zannedilerek, eşitlik teraneleri ile, toplumlara emr-i ilahi dışında, daha cazip geldiği zannedilen eşitlik kelime oyunları …

Muasır milletlerde aleni görülen, yanlış eşitlik kandırmacası menfi meyvelerini bu sahada vermeye çoktan başladı, lutfen görelim!.

Bilinemiyor; kurulması imkansız hale gelen aile düzenleri, doğan çocukların nesep karışımı!..

Ve evlenmek ihtiyacı duymayan gençler … Gençleri tükenen o yönlü medeni toplumlar … Gençleri azalan, yaşlı toplumlar; şahide gerek yok!..

Dikkat! Yaşama hürriyetini kadının elinden almak gibi düşünce ve icraata; katı kurallara kaçmadan tertib-i ilâhiye göre sakıncaların kalktığı nisbette, tanzimine uygun yaşantı yaşansa idi!…

Asra uyumlu olduğu kadar emr-i ilahiye de uyumlu yaşamak isteyen yetişkin kız çocuklarımızı ‘Hz. Allâh’ın buyruğuna özen gösterdi’ diye alkışlamasak da, bari suçlamayalım!.

Bu umumi yaraya çözüm bulunamaz mı?

Ararsa devletim, hükûmetim, iktidarı, muhalefeti ile, zamanı geçmiş de olsa, üzerinde durup zamana göre inceleyerek, bu davayı düzeltmelerini … Belirtilen hicap ve tesettür emrinin ışığında hiç bir tarafı rencide etmeden bir çare bulunamaz mı?!.

Bu hususta Allâh ne buyuruyor? okuyalım veya okutalım veya dinleyelim.

Emr-i ilahiye uyulmaz ise uymayanlar için, gazab-ı ilâhiden ve azab-ı ilâhiden de bahis yok, amma tanzim edilen hayat ve yaşantının tertib-i ilâhiye göre olmadığında, yetişkin kızlarımıza ve kadınlara eza olunacağından, incitileceğinden, bildirisi ile inanan kullarını bu yönlü uyarıyor, koruyor, Hz. Allâh!..

Başını kapattı diye, velevki açtı diye, masum kızlarımızı zamanın ilmi tedrisinden mahrum etmeyelim!.

Çareler tükenmez; lutfen çare bulalım ki emr-i ilahiye samimi veya değil, biz ölçemeyiz, o ölçüyü Hz. Allâh’a bırakalım!.

Bilerek ve düşünerek elimi vicdanıma koyarak derim ki:

Cennet-mekan Atatürk hayatta olsa idi, bu yasaklar bu kadar uzamazdı, eminim!

Yazdığım tesettür ve hicab ayeti meal olarak Suudi Arabistan 1987 Medine-i Münevvere’de yazılmıştır. Türkçeye çevirimi Ali Özek başkanlığında, Hayrettin Karaman, Ali Turgut, Mustafa Çağırıcı, İbrahim Kafi Dönmez, Sadrettin Gümüş. Medine-i Münevvere’de yeniden gözden geçirilip neşre hazırlayan Abdullah Mübeşşir al-Terazi, Kral Abdülaziz Ünüversitesi, Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi. Suudi Arabistan, Cidde.

Meal olarak aynen alıyorum:

Bismillâhirrahmanirrahim

Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, ziynetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini yakalarının üzerine örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, ellerinin altında bulunan erkeklerden, kadına ihtiyacı kalmamış hizmetçiler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına ziynetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar.

Ey mü’minler hep birden Allâh’a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!..

(Nur Suresi, 31)

 

Bismillâhirrahmanirrahim

Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’min­lerin kadınlarına, örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınmaması ve (incitilmemesi) için en elverişli olan budur. Allâh çok bağışlayan çok esirgeyendir!..

(Azhab Suresi, 59)

Bismillâhirrahmanirrahim

Evlerinizde vakarınızla oturun. İlk cahiliye devrinin açılıp saçılarak, ziynetlerini göstererek, yürüyüşü gibi yürümeyin.. Namazı kılın, zekatı verin, Allâh’a ve Resülüne itaat edin. Ey ehl-i beyt!. Allâh sizden şek ve şüpheyi gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.

 (Ahzab Suresi, 33)

 

Bismillâhirrahmanirrahim

Bir nikâh ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların, ziynetlerini, göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir vebal yoktur. Gene de iffetli olmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allâh işitendir, bilendir.

(Nur Suresi, 60)

Bismillâhirrahmanirrahim

Namuslu, kötülüklerden habersiz mü’min kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. Dilleri, elleri ve ayaklarının, yapmış olduklarından dolayı aleyhlerinde şahitlik edeceği bir günde onlar için çok büyük bir azap vardır!

(Nur Suresi, 24)

Prof. Dr. Süleyman Ateş Hocaefendinin Çağdaş Tefsir’i 3’üncü ciltten alındı.

Prof. Dr. Süleyman Ateş Hocaefendi Suudi Arabistan Riyad Merkez Üniversitesi’nde yedi sene tefsir öğreten, Türkiye Cumhûriyetinde bir buçuk yıl Diyanet İşleri Başkanlığı yapan, çağdaş alim, medar-ı iftiharımız. Birbirimizi iyi tanırız. Dua ederiz; Allâh ilmini ali kılsın.

Bismillâhirrahmanirrahim

İnanan erkeklere söyle: Bakışlarından bazılarını yumsunlar, ırzlarını korusunlar; bu onlar için daha temizdir!.

Şüphesiz Allâh,onların her yaptıklarını haber almaktadır.

(Nur Suresi, 30)

 

Bismillâhirrahmanirrahim

İnanan kadınlara da söyle: Bakışlarından bazılarını yumsunlar, ırzlarını korusunlar, süslerini göstermesinler, ancak kendiliğinden görünenler hariç. Baş örtülerini yırtmaçlarının üzerine koysunlar. Süslerini, kimseye göstermesinler. Yalnız kocalarına, yahut babalarına, yahut kocalarının babalarına, yahut oğullarına, yahut kocalarının oğullarına, yahut kardeşlerine, yahut kardeşlerinin oğullarına, yahut kız kardeşlerinin oğullarına, yahut kadınlarına, yahut ellerinin altında bulunanlarına, yahut kadına ihtiyacı bulunmayan erkek tabilerine (yani hizmetçilerine yardıma muhtaç ihtiyarlara, bunaklara ve dilencilere), henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklara gösterebilirler. Gizledikleri süslerinin bilinmesi için ayaklarını vurmasınlar.

Ey mü’minler! Topluca Allâh’a tövbe edin ki felâha eresiniz!..

(Nur Suresi, 31)

Bismillâhirrahmanirrahim

Evlenme çağını geçmiş kadınlar, fazla ziynet göstermeden, dış elbisesiz dışarı çıkabilirler, amma sakınmaları, ağır başlı davranmaları, daha uygundur!..

(Nur Suresi, ayet 60)

Peygamber hanımlarına, kendilerinin herhangi bir kadın gibi olmadıkları, kuşku uyandıracak davranışlardan sakınmaları, hatta yürekli kimselerin içlerinde herhangi bir şehvet arzusu uyandırmamak için söze dalmamaları, kırıtarak değil, ağır başlı konuşmaları ve güzel söz söylemeleri, Allâh’a ve elçisine itâat etmeleri, Allâh’ın ayet ve hikmetlerinin kendi evlerinde okunması nimetinin değerini bilmeleri ve ona göre davranmaları emrediliyor!…

 

Bismillâhirrahmanirrahim

Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına söyle: Cilbablarını üstlerine salsınlar; onların tanınmaları ve (incitilmemeleri) için en uygun olan budur. Allâh çok esirgeyendir.

(Ahzab Suresi, 59

 

galibivakfi.com/pir-i-galibi-h-galip-hasan-kuscuoglu-yazdigi-kitaplar/hazreti-kuranda-tesettur-hicab-edep.html

Share Button

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sixty nine − = sixty