HAVÂİC-İ ASLİYYE NEDİR?

havaic-i asliyye nedirHavâic-i asliyye temel ihtiyaçlar anlamına gelip zekâta tabi olmayan mallar için kullanılan fıkhî bir tabirdir. Zekât ve sadaka-i fıtırla yü- kümlü olmak için kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin temel ihtiyaçlardan yani havâic-i asliyyeden fazla olarak nisap miktarı mala sahip olma şartı vardır.

zekatatabiolmayanmallarTemel ihtiyaçlar, kişinin ya- şamını devam ettirmesi için gerekli zaruri şeylerdir. Bir malın temel ihtiyaçtan sayılmasında kullanılan en temel ölçüt, o malın kişinin sağlık ve güvenlik içinde yaşamasını temin eden veya buna birinci derecede yardımcı olan bir özellik taşımasıdır. havaic-i asliyye sayılan giderler: Barınma, nafaka (yiyecek, giyecek ve sağlık giderleri), ulaşım, eğitim, ev eşyası, elektrik, su, yakıt, aidat gibi giderler havâic-i asliyyeden sayılır. Sanat ve mesleğe ait alet ve makineler, kitaplar, güvenlik amacıyla kullanılan aletler de havâic-i asliyye arasındadır

Yazar: admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

9 + one =