falcılık sihir ve büyünün toplum üzerindeki olumsuz etkileri

falcılık sihir ve büyünün toplum üzerindeki olumsuz etkileri

falcılık sihir ve büyünün toplum üzerindeki olumsuz etkileri, falcılık ve büyü ile ilgili bazı kişiler gaybdan haber alıp bizlere söyleyebileceğini bildirmektedir. Oysa Yüce llah Kuran-ı Kerim’de bize şöyle bildirmiştir; “Gaybı O bilir. Gizlisini kimseye açmaz. Ancak peygamber olarak seçtiği başka.” (Cin, 72/26-27).

falcılık sihir ve büyünün toplum üzerindeki olumsuz etkileri

Duyu organlarımızla idrak edemediğimiz ve aklımızla hakkında açık bilgi edinemediğimiz şey gayptır, gizlidir ve bilinemez. Bu konularda bilgi edinmek sadece bir bilenin haber vermesi ile olur. Ahiret hâlleri, cennet, cehennem gibi hususlar ile gelecekte gerçekleşecek olaylar böylesi gayb konularındandır. “De ki: Göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka kimse bilemez.” (Neml, 27/65). Ancak Yüce Allah, peygamberlerinden dilediğini seçmiş ve onlara bazı gayb haberlerini bildirmiştir. “Gaybı O bilir. Gizlisini kimseye açmaz. Ancak peygamber olarak seçtiği başka.” (Cin, 72/26-27). Peygamberlerin bile gayb haberlerini bütünüyle bilme imkânı olmaması- na rağmen gaypten, gelecekten haber veren insanlara başvurulduğu görülmektedir. Kâhin, falcı vb. isimlerle anılan bu kimselere müracaat etmek, danışmak, ücret ödeyip söylediklerini onaylamak dinen yasaklanmıştır. Resulullah’ın “… Kim de bir kâhine gider ve onun sözlerini tasdik ederse Muhammed’e indirileni inkâr etmiş olur.” (İbn Mâce, Tahâret, 122) ikazı dikkate alınmalı, şaka, eğlence amacıyla bile olsa bu davranışlardan uzak durulmalıdır.

Share Button

Related posts

Leave a Comment

+ thirty nine = forty seven