Fakir kardeşe zekât – fitre verilebilir mi?

Fakir kardeşe zekât - fitre verilebilir mi

Fakir kardeşe zekât fitre verilebilir mi? Fakir olan kardeşe zekât verilebilir. Kardeş çocuğu, amca dayı, hala ve bunların çocukları ,da böyledir (Merğınânî, el-Hidâye .(I, 113 Hatta zekât verirken usul ve füru .dışındaki yoksul akrabalara öncelik verilmesi daha sevaptır Çünkü bunda hem zekât borcunu ödeme, hem de sıla-ı rahim ,(.vardır. Hz. Peygamber (s.a.s Sadakasını hısımına veren için” (iki ecir vardır: Hısımlık ecri, sadaka ecri vardır” (Buhârî, Zekât, 44 .buyurarak bunu teşvik etmiştir

Fakir kardeşe zekât - fitre verilebilir miEfendimiz (s.a.s.), dünya malını, gönülden bağlanılacak maddî bir varlık ve kendisiyle kıymet kazanılacak bir değer değil, ihtiyaç için kullanılacak bir eşya olarak görüyordu. Dünya malına aşırı değer verenleri şöyle uyarmıştı: “Dinarın ve dirhemin, kadifenin ve işlemeli elbiselerin kulu olana yazıklar olsun! Böyle bir kişiye ,bir şey verilirse memnun olur, verilmezse hoşnut olmaz.” (Buhârî ,Cihâd, 70). O, kullandığı eşyanın ihtiyacı karşılamasını yeterli görür lüks arzusu içine girmeyerek imkânları kısıtlı olan Müslümanların yaşadığı mütevazı hayatı tercih ederdi. Öyle ki, dünyaya geldiği .anda sahip olduğu mal varlığına, vefat ederken sahip bile değildi Çünkü ihtiyacından artan para ve kıymetli eşyayı Allah yolunda infak etmişti. Vefatının ardından geriye ne dirhem ne dinar ne köle ne cariye ne de başka bir şey bırakmıştı (Buhârî, Vesâyâ, 1). Yalnızca silahı, beyaz dişi katırı ve bir miktar arazi bırakmış, bunları da .(sadaka olarak bırakmıştı (Buhârî, Farzu’l-humus,

Share Button

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventy six − = 68