Edille-i şeriyye kaçtır

Edille-i şeriyye kaçtırKitap, Sünnet, İcma-ı ümmet, Kıyas-ı fukaha

Sevgili Peygamberimiz de Kur’an-ı Kerim’i açıklarken “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız” buyurmuş… (Buhari Sahih, K. Ahkâm 22)

edilleyişeriyye

Share Button

Related posts

Leave a Comment

80 + = eighty six