“Edep Yahu” Tasavvuf literatüründe ne demek?

Edep Yahu

Edep YahuEdep Yahu, Tasavvuf literatüründe “Edeb ya hu” ifadesi edebin önemini vurgulamak ve muhatabı edebe çağırmak için kullanılan bir deyimdir Edep insanı utanılacak durumlardan koruyan sağlam bir irade ve vicdan duygusudur. Edep, zahir ve batın terbiyesi sayesinde kişinin .kendisini bilmesi, haddi aşmamasıdır Edebin bir zahirî olanı bir de batınî olanı vardır. Zahirî olanı, ameli ,riya ve münafıklıktan korumaktır; batınî olanı ise, kalplerdeki şehvet, itiraz ve irade zaafı gibi olumsuzlukları temizlemektir. Mevlana insan olmanın yolunun edepten geçtiğini belirtir. Mesnevi’sinde şöyle der: “Ey Müslüman! Edep nedir, dersen, bil ki edep, edepsizlerin her işine ve kabalıklarına tahammüldür.” Ona göre varlık âleminde insan ve şeytandan başka her şey, edebe riayet etmekte .ve kâinatın düzeni bu sayede devam etmektedir

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 2 = one