dert sıkıntı gideren mucizevi dua

dert sıkıntı gideren mucizevi dua

dert sıkıntı gideren mucizevi dua

dert sıkıntı gideren mucizevi dua, Sıkıntıların gitmesi ve dağılması için Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de bize dua etmemizi bildirmektedir… Samimiyetle edilen dualar Allah’ın izniyle kabul edilecektir. Yüce Allah (cc) Bize inan Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır.  “Kullarım, sana Benden sorarlarsa (onlara söyle): Ben (onlara) yakınım, dua eden, Bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm. O hâlde onlar da Bana karşılık versin (Benim çağrıma uysunlar), Bana inansınlar ki, doğru yolu bulmuş olalar.? (Bakara, 186) Başka bir ayeti kerimede ise “Yahut dua ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor da kötülüğü (onun üzerinden) kaldırıyor?” (Neml, 62)

Dua Etmenin Adabı (Bu şekilde dua etmeniz inşallah daha etkili olacaktır)

1. Duaya eûzü besmele, Allah’a hamd ve Peygambere salât ve selâm ile başlanmalıdır: Dua öncesinde Müslüman, ruhen ve bedenen duaya hazır hâle gelmeli, mümkünse abdest alıp kıbleye dönülmelidir. (İbn Mâce, Dua, 13) Her hayırlı işte olduğu gibi duaya da eûzü ve besmele çekerek başlamalıdır.

2. Duadan önce tövbe ve istiğfar edilmelidir: Günah işleyen bir kulun duası kabul edilmeye layık değildir. Peygamberimizin şu hadisi çok dikkat çekicidir. ?Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam, ellerini semaya kaldırarak, “Ya Rabbi” Ya Rabbi” diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur?” (Müslim, Zekât,19) Bu itibarla mümin duaya başlamadan önce günahlarını itiraf edip, ihlâs ile Allah?a tövbe etmeli ve affını dilemeli, sonra dua yapmalıdır.

3. Dua ederken mümkünse kıbleye dönülür (Buhârî, Deavât, 24), ellerin içi açılır, parmaklar omuz hizasına kadar, başı geçmeyecek (İbn Hibbân, Ed?ıye, No: 878) ve koltuk altları görünecek şekilde semaya kaldırılır. (Buhârî, Deavât, 22) Dua sonunda eller yüze sürülür. (Tirmizî, Deavât, 1) Dua esnasında gözler semaya dikilmez.

4. Esma-i Hüsna ile dua edilmelidir: Yüce Allah, Kur?an?da; “En güzel isimler Allah?ındır. O hâlde O?na o güzel isimler ile dua edin.” (A?râf, 180) anlamındaki ayeti ile kendisine, güzel isimleriyle dua edilmesini emretmektedir. Hem Kur?an?da hem de hadislerdeki dua örneklerinde bunu görmekteyiz.

5. Kısık bir sesle ve yalvararak dua edilmelidir: Bağırıp çağırarak, yüksek ses ve riya ile değil; yalvararak ve kısık bir sesle dua edilmesi Allah ve Peygamber?in emridir: ?Rabbinize yalvararak ve içten dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.? (A?râf, 55) “Rabbini, içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma.” (A?râf, 205) Sahabeden Ebû Musa el-Eş?arî der ki: Allah Rasûlü ile birlikte bulunduğumuz bir seferde, tepelere çıktıkça, derelere indikçe, yüksek sesle tekbir ve tehlîl getiriyorduk. Bunun üzerine Hz. Peygamber: ?Ey İnsanlar! Kendinizi yormayınız.

diyanet.gov.tr/tr/icerik/duanin-unsurlari/6074

Share Button

Related posts

Leave a Comment

+ 23 = thirty