Yûnus senün iş bu sözün ‘âlemlere destân ola

yunusemreşiiri1

İki cihân zindânısa gerek bana bostân ola / Ayruk bana ne gam gussa çün ‘inâyet dostdan ola

yunusemreşiiri1

Varam ol dosta kul olam her dem açılam gül olam/ Hem söyleyem bülbül olam turagum gülistân ola

Ol dost yüzin gördi gözüm erenlere toprak yüzüm/ Söz bilene iş bu sözüm gerek şekeristân ola

Sensüz iki cihân benüm zindân görinür gözüme/ Senün ‘ışkunla bilişen gerek hâssü‘l-hâsdan ola

Her da‘vîden geçen kişi Hak’dan yana uçan kişi/ ‘Işk şarâbın içen kişi geh esrük geh mestân ola

Kördür münâfıkun gözi yarın kara koyar yüzi/ Halkun bana acı sözi gerek şekeristân ola

Her dem yüzüm yire uram Allah’uma şükür kılam/ Ben benligüm dosta virem ne da’vî yâ destân ola

‘Işka döyemedi özüm gensüzin açıldı râzum/ Yûnus senün iş bu sözün ‘âlemlere destân ola

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sixty six − 58 =