Elbette Bu Başkalaşma, Amelde Hanefi ve İtikatda Maturidi ile olmuştur. Asya Coğrafyasında Bu asil Türk Milletinin akın akın İslamın felsefesini anlayarak yaşamasının bir sebebi vardı: çünkü doğruluğu birinci felsefesi edinmişti ve cihat önemliydi. Türkler harpçi bir millettir.

Arapların 4 halifeden sonra bir nebze yerel din haline getirmeye çalıştıkları İslam’ı Tuğ gibi göğe yükselten Öztürk‘lerden başkası değildi…

Resul AŞKIN