Bir sinek bir kartalı kaldurup urdı yire

yunusemreşiiri3

Çıkdum erik talına anda yidüm üzümi

Bostân ıssı kakıyup dir ne yirsün kozumı

Kerpîç koydum kazgana poyrazıla kaynatdum

Nedür diyü sorana bandum virdüm özini

İplik virdüm Çulhâya sarup yumak itmemiş

Becid becid ısmarlar gelsün alsun bezini

Bir serçenün kanadın kırk kanluya yükletdüm

Çifti dahı çekmedi kaldı şöyle yazılı

yunusemreşiiri3

Bir sinek bir kartalı kaldurup urdı yire

Yalan degül gerçekdür ben de gördüm tozını

Balık kavaga çıkmış zift turşısın yimege

Leylek koduk togurmış bak a şunun sözini

Bir küt ile güreşdüm elsüz ayagum aldı

Güreşüp basamadum göyündürdi özümi

Kâf Tagı’ndan bir taşı şöyle atdılar bana

Öylelik yire düşdi bozayazdı yüzümi

Gözsüze fısıldadum sagır sözüm işitmiş

Dilsüz çagırup söyler dilümdeki sözümi

Bir öküz bogazladum kakıldum sere kodum

Öküz ıssı geldi eydür bogazladun kazumı

Ugrulık yapdum ana bühtân eyledi bana

Bir çerçi geldi eydür kanı aldun gözgümi

Tosbagaya ugradum gözsüzsepek yoldaşı

Sordum sefer kancaru Kayserî’ye ‘azimi

Yûnus bir söz söylemiş hîç bir söze benzemez

Münâfıklar elinden örter ma‘nî yüzini

Yunus Emre

 

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

66 − fifty seven =