Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine MHP tepkisi

MHP-tepkisi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine MHP tepkisi, Milliyetçi Hareket Partisi Avrupa Parlamenter Konseyinin yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. MHP‘nin konu ile yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu’nda bugün yapılan “Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi” konulu oturum sonrası alınan Türkiye’nin siyasi denetim sürecine dahil edilmesine ilişkin karar; Avrupa’nın Türkiye’ye karşı iflah olmaz önyargılarının ve hastalıklı bakış açısının son bir tezahürü olmuştur. Siyasi düşünce ve hesaplarla alınan bu karar haksızdır, temelsizdir ve yok hükmündedir. Hiçbir şart altında kabul edilemez olan bu kararı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

MHP-tepkisi

Son dönemde yaşanan gelişmeler sonrası bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki;

  • – Haçlı ruhu asırlar sonra hortlamış,
  • – Avrupa medeniyetinin bir hastalığı olan ırkçılık yeniden ayağa kalkmış,
  • – Türkiye düşmanlığı, Avrupa’nın temsil ettiği değerler sistemini için için kemiren habis bir kanser uru haline gelmiştir.
  • Karşımızdaki tablo Avrupa için utanç vericidir.
  • – Avrupa Birliği Türkiye’yi sürekli dışlamakta,
  • – Avrupa Konseyi demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti konularında sahte ve zorlama gerekçelerle Türkiye’yi siyasi denetim almakta,
  • – Avrupa ülkelerinin bir kısmı, Türkiye düşmanlığını iç politika malzemesi olarak hayasızca kullanmaktadır.

… Avrupa’nın, Türkiye’ye insan hakları ve demokrasi konularında sahte fetva makamı olarak ahkam kesmeye kalkmadan önce, insanlığın ortak düşmanı olan terörle mücadele konusundaki ikiyüzlü ve samimiyetsiz tutumu hakkında ruhunu temizlemeye çalışması, kendileri için vicdani ve ahlaki bir zorunluluk haline gelmiştir.

Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki; Türkiye siyasi saiklerle itilip kakılacak bir ülke değildir.

Türkiye’ye bu muameleyi reva görmek Avrupa’nın hakkı da değildir, haddi de değildir.

Milli onurunu ve haysiyetini her siyasi düşüncenin üstünde tutan Türkiye ve aziz milletimiz bunu hiçbir şart altında kabul etmeyecektir.

Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerini her yönüyle gözden geçireceği stratejik bir kavşak noktasına gelinmiştir.

Türkiye’yi dışlamanın ve haksız yere suçlamanın karşılıksız kalmayacağı ve Avrupa’ya ağır bir faturası olacağı kuşkusuzdur.

Milliyetçi Hareket Partisi, hükümetin Avrupa ile ilişkilerimizin her yönüyle değerlendirilmesi sonucunda alacağı kararları ve uygulayacağı tedbirleri bütünüyle desteleyecektir.

Share Button

Related posts

Leave a Comment

5 + = eleven