Zulme Engel Ol

Bayanlar pantolon ile namaz kılabilirler mi

zulümetmeZulme Engel Ol, Şartlar ne olursa olsun Müslüman zalimin karşısında, mazlumun ise yanında yer almalıdır (Buhârî, Cenâiz, 2). Hz. Peygamber bunun zıddına hareket edenleri, “Bir davada zulme yardımcı olan kimse, kuşkusuz Allah’ın gazabına uğrar.” (Ebû Dâvûd, Kadâ’, 14) sözleriyle uyarmış ve zalim idarecilerin yaptıkları haksız uygulamalara yardım edenlerin ,(ahirette kendisiyle buluşamayacaklarını belirtmiştir (Tirmizî, Fiten, 72 ,İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa” Allah’ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır.” (Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 5) buyuran Resûlullah’a göre, sessiz kalarak da olsa zalimin zulmünü onaylamak herkesi kapsayan bir azaba uğramak anlamına gelir. Nitekim Yahudiler günah işleyenleri önce uyarır, daha sonra yapılanlara aldırış etmeden onlarla yer içerlerdi. Kur’an, “Onlar “.birbirlerini işledikleri kötülüklerden vazgeçirmeye çalışmadılar ,Mâide, 5/79) diyerek İsrâiloğulları’nı bu yaptıklarından ötürü kınamış) !onların durumunu ashabına anlatan Resûlullah (s.a.s.) da, “Hayır “!Hayır! Zalimin zulmünü önlemedikçe size de kurtuluş yoktur .Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’an, 5) buyurmuştu

 

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nine + one =