Hz İsa Geri Gelecek Mi

haci-galib-kuşçuoğlu-hazretleri

Hz İsa Geri Gelecek Mi?

“Îsâ aleyhi’s-selâm gelecek” diyenlere iltifat etmeyin.

Tertîb-i ilâhîye uygun değil, nefislerin uydurmasıdır. Kânûn-u ilâhîye ters düşer. Gülünç olmayalım, peygamber efendilerimizi sınıflandırmayalım. Hakîkat dışı olur. ALLAH gücenir. Hele başka peygamber efendilerimizin şeriatlarına tabi olanlara gayr-i Müslim, kâfir, gâvur demeye hiç hakkımız olmadığı gibi telâfîsi mümkün olmayan peygamber efendilerimize ihsân edilen şeriatlara ve tâkip ettikleri yollara karşı ileri geri uyarılarımız düşmanlıktan başka bir şey getirmez, getirmedi de…

haci-galib-kuşçuoğlu-hazretleri

(Metafizik-1)

72- Dünyaya gelişi de, gidişi de fizik ötesi metafizik olay olan Îsâ  (aleyhi’s-selâm)’dan zuhûr eden hikmet-i ilâhî ve metafizik halleri anlatmaya beşer muktedir olamayıp âcizdir.

74- ÎSÂ (ALEYHİ’S-SELÂM)’IN tekrar dünyaya geleceğine inanmak hazret-i Kur’an’a, Muhammed Mustafa (s.t.a.v.) Efendimiz ’in ahir zaman peygamberi oluşuna ve hakîkat tecellîsine ters düşmüyor mu? Bir Allah elçisi diğer Allah elçisine ümmet olmaz. Hepsi biri diğerinin kardeşidir.

75- Tertip ve tanzîm-i ilâhî olan, her yönünden metafiziğin zuhûru bâriz görülen Îsâ (aleyhi’s-selâm)’ın dünyaya geliş ve gidişinin mânâ tecellîsine zâhirî kılıf bulamayanlar Hazret-i Îsâ (aleyhi’s-selâm)’ı dünyaya tekrar getirmek ihtiyacı ile Kur’an-ı Kerim’de uygun ayet aradılar. Zuhruf Sûresi’nin 61. âyetinde bulduklarını meal ve tefsirlere yazdılar. Âyet-i celîle mealen şöyledir:

“Şüphesiz ki, o kıyâmet için bir bilgidir. Sakın onda şüpheye düşmeyin ve bana uyun. Çünkü bu dosdoğru yoldur.”

Bu âyet-i celîlenin neresinden Îsâ (aleyhi’s-selâm)’ın tekrar dünyaya geleceğini çıkardılar? Hayret! Gelmesi ile neyi sağlayacaklar? Onu da anlamış değiliz.

Türk milletinin medâr-ı iftihârı, kendi kendini yetiştirmiş, bir buçuk sene Diyânet İşleri Başkanlığı vazîfesinde bulunmuş, Suudî Arabistan’ın merkezi Riyad’da İmam Muhammed Üniversitesi’nde yedi sene tefsir öğretmenliği yapan Prof. Dr. Süleyman Ateş Efendi Yüce Kur’an’ın çağdaş Tefsîri’nde gerçeği şöyle anlatıyor:

“Müfessirler bu âyeti Îsâ  (aleyhi’s-selâm)’ıngökten ineceğine delil sayarlar ve bu konuda bazı hadisler de zikrederler. Gerçek de âyette böyle bir delil ve anlam yoktur. Nitekim Taftazani ve bazı âlimler de âyette Îsâ’ nın ineceği hakkında bir delil görmemişlerdir.”

76- İşte metafizik olayı maddeye dönüştürmenin gülünç çabası. Hazret-i Muhammet Mustafa (s,t,a,v) Efendimizi son peygamber göstermeme çabası.

Sakın ha!Îsâ (aleyhi’s-selâm)’ın peygamberliği feshedilerek Peygamber Efendimize ümmet olarak dünyaya gönderilecek” gafletine düşmeyesin. ALLAH verdiğini geri almaz.

Bu türlü düşünmek îmânı tehlikeye düşürür! Bu düşüncenle ALLAH elçilerini tanımamış ve biri birinden ayırt etmiş olursun ki, tertîb-i ilâhîye ters düşersin.

Îmânın şartı olan Âmentü’nün mânâsına halel getirmiş olursun, dikkat!

kaynak: galibi.tv/peyfamberlerimiz/126-hazreti-isa-aleyhisselam.html

Share Button

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventy six − seventy one =