Et-Tevvab, kullarının tövbesini sürekli kabul eden

Et-Tevvab, kullarının tövbesini sürekli kabul eden

Et-Tevvab kullarının tövbesini sürekli kabul eden, Bizi yoktan var eden yüce Allah kullarına karşı çok merhametlidir. O biz ne yaparsak yapalım kendisine dönüp pişman olduğumuz zaman bizi affedecek sonsuz kudrete sahip yüce yaratıcıdır. Bilerek yada bilmeyerek yaptığımız her türlü günah ve kötülükten vaz geçtiğimiz zaman o bize her zaman kucak açan, sonsuz kudretiyle affeden Et-Tevvab olan ALLAH’tır.

Et-Tevvab, kullarının tövbesini sürekli kabul edenTövbe; dönmek, pişman olmak, günahı terk etmek anlamlarına gelir. Yüce Allah’ın isimlerinden biri olan et-Tevvâb ise , onları cezalandırmaktan vazgeçen, affeden manasındadır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Günahtan tövbe etmek, günahı terk edip bir daha ona dönmemektir.” (İbn Hanbel, I, 446) buyurmaktadır. Allahu Teala da ayet-i kerimede böylesi bir tövbeyle O’na yönelenlere: “Ben tövbeleri çok kabul eden ve çok merhametli olanım.” (Bakara, 2/160) buyurmaktadır. Yaptıklarımızı bilen (Şûrâ, 42/25), günahımızı bağışlayan da O’dur (Mü’min, 40/3). O, dilediğinin tövbesini kabul eder (Tevbe, 9/15), et-Tevvâb ismi ile tövbe edenleri ise çok sever (Bakara, 2/222). Tevvâb ismi Kur’an’da duadan, tövbeden ve tövbe emrinden bahseden ayetlerde geçmekte, peygamberlerin tövbe ve dualarında bu ismi celilin nasıl kullanılacağına dair örnekler bulunmaktadır. Bunlardan biri de Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in duasıdır: “Ey Rabbimiz! Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul eden, çok merhamet edensin.” (Bakara, 2/128).

Share Button

Related posts

Leave a Comment

− six = two