EHL-İ BEYT’TE TÜRK İZLERİ

ehlibeyt-ve-turkler

ehl-i beytte türk var mı? Bugüne kadar Hz. Hüseyin ve 12 İmam ile ilgili sayısız yazı yazıldı, araştırma yapıldı. Tarihin en büyük vahşeti olan Kerbela kıyımına uğrayan Hz. Hüseyin’in hayatı ve O’nun soyundan gelen Ehli Beyt ailesi ile ilgili bugün şaşırıcı bilgiler aktaracağım. Amacımız gizli bir gerçeği ortaya çıkarmak, araştırmacıların pek gündeme getirmek istemedikleri bir konuyu aydınlatmaktır.
ehlibeyt-ve-turklerGeçen hafta eşim Emine Hanım, bir sohbet programında bu konunun gündeme geldiğini ve Zeynep Bahadır Hanım’ın bu konuda bir makalede eksik de olsa bazı veriler bulunduğunu okuduğunu anlattı.
Oldukça heyecan verici bir konuydu ve çok sağlam kaynaklara dayanarak araştırmak gerekiyordu.
Öncelikle İmam Zeynel Abidin’in annesi olan kişinin kimliği ile başlayalım.
İmam Zeynel Abidin’in annesi Hz. Hüseyin’in hanımı olan Şehr-i Banu Gazele’dir.
Banu Gazele hakkında yapılmış çok detaylı çalışmalar olmamakla birlikte bugün ortaya koyacağım deliller ışığında kendisinin Türk kökenli olduğu kesin olarak anlaşılacaktır.
Şehr-i Banu Gazele, Sasani hükümdarı III. Yezdgerd’in Çiçek Hatun’dan olan kızıdır. III. Yezdgerd tarihi kaynaklarda Nuşirevan olarak bilinen kişidir. 49 yıl Sasani devletinin başında bulunmuştur. Adalet ve doğruluğuyla ün salmıştır. Kendisine Nuşirevan-ı Adil denilmiştir.
Hz. Peygamberimiz, O’nun Müslüman olmadan ölümüne çok üzülmüştür.
Ak Hunların büyük saldırganlıklar gösterdiği yıllarda Göktürk Hakanı İstemi Yabgu bu saldırılara karşı diplomatik bir atak olarak Türk olan kızı Çiçek Hatun’u Sasani hükümdarı Nuşirevan ile evlendirdi.
Hz. Hüseyin’n eşi, İmam Zeynel Abidin’in annesi olan Şehr-i Banu Gazele’nin annesi işte bu Çiçek Hatun’dur.
Hazreti Ömer, Sasanî devletini yıkıp İran’ın fethini tamamladığında Nûşirevân’ın üç kızı da esirler arasında bulunuyordu. Bun¬lara da diğer esirler gibi muamele yapılmak istenince Hazreti Ali, “Resûlullahın esir olan sultanlara ve çocuklarına ayrı mua¬mele yapılmasına dair Hadis-i Şerifi var” deyince Hazreti Ömer bu kızları Sevde vali¬demizin emrine verdi. Bir müddet sonra bunların üçü de kendi istekleriyle Müslü¬man oldular.”
Bunlardan Şehr-i Banu Gazele Hazreti Ali’nin oğlu Hazreti Hüseyin’le evlendi.
İmam Zeynel Abidin’in annesi olan Şehri Banu Gazele, Göktürk Hakanı İstemi Han’ın eşi olan Çiçek Hatun’unu kızıdır ve Türk’tür.
Bizim Ehli Beyt’e olan aşkımız soyla sopla ilgili değildir elbette. Onlar Hz. Peygamberin ailesidir ve Müslümanların onlara muhabbetinin sebebi Kuran’daki onlara yönelik açık mesajlar ve Hz. Peygamberin ailesi olmalarıdır.
Ama Hz. Hüseyin’in hanımı, İmam Zeynel Abidin’in annesi ve O’ndan sonra gelen imamların soyunu başlatan anne olan Şehri Banu Gazele’nin bir Türk kızı olduğunu ortaya çıkarmak da tarihi bir sorumluluk olsa gerek.
kaynak: Muharrem Bayraktar, Yeni Mesaj Gazetesi

admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

forty three − forty one =