Camilerde makbuzlu, makbuzsuz para toplanmamalıdır

Camilerde makbuzlu, makbuzsuz para toplanmamalıdırCamilerde makbuzlu, makbuzsuz para toplanmamalıdır, *EN büyük hizmet İslama, İmana, Kur’ana, Sünnete, Şeriata, Ümmete Allah rızası için ihlasla yapılan, gerçek hizmettir. *Gerçek hizmetle, sahte hizmet arasındaki farkı her Müslüman bilmelidir. *Sadece cami binası yapmakla hizmet edilmiş olmaz. *Camiin mihrabına geçecek, minberine çıkacak, kürsüsünde halka va’z u nasihat edecek, cemaati irşad edecek; ehliyetli, liyakatli, taqvalı, yüksek kültürlü, ilim ve irfan sahibi, ihlaslı, tesirli (etkili), faziletli, meziyetli, gerçekten hizmet edecek din hocası yetiştirmek; bina yapmaktan bin kere üstün ve önemlidir.

*Camilere kalorifer, klima, hoparlör, halı koymak, tuvalet yaptırmak islamî hizmet değildir.

*Din görevlileri için lojman yaptırmak da hizmet değildir.

*Camileri sanatsız şekilde yaldızlamak, sözde süslemek hizmet değildir.

*Cami cemaatine mutlaka, yetecek miktarda doğru ilmihal bilgisi öğretilmelidir. Bu farzdır. Çok büyük bir hizmettir.

*Cami cemaatine mutlaka İslam ahlakı öğretilmelidir.

*Diyanet’in ve imamların temel vazifelerinden biri namaz kılanların sayısını çoğaltmak, camileri cemaatle doldurmaktır.

*İmamlar, ücret ve maaş karşılığında namaz kılma memurları değildir. İmamlık bu duruma düşerse, İslam toplumu yıkılır.

*Bütün cami imamlarının icazetli din alimi ve fakih olması gerekir. Akaidi sahih olmayan, fıkıh bilmeyen, ahlak ve fazilet sahibi bulunmayan, yüksek kültüre sahip olmayan kimseler cami imamlığı yapamaz.

*Bütün cami imamları ve diğer din hizmetkarları, Resulullah efendimize (Salat ve selam olsun ona) biatli, irtibatlı ve itaatli olmalıdır.

*Cami imamlarının ilmî ve mânevî sahih icazetleri bulunmalıdır.

*Cemaat, cami imamının zimmetindedir.

*Cami imamları İmana, İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata hizmet aşkıyla yanıp tutuşmalıdır.

*Cami imamları karizmatik, çekici olmalı, halkı ve bilhassa gençliği camilere çekebilmelidir.

*Camilerde kesinlikle makbuzlu veya makbuzsuz para toplanmamalıdır.

*Cami imamları, telif ettikleri risale ve kitapları cemaate para mukabilinde satmamalıdır.

*Camiler Fırka-i Nâciye Ehl-i Sünnet ve Cemaat hizmetinde olmalıdır.

*Camilerin kapısından içeriye dinde reform, dinde değişim, dinde yenilik, light ve ılımlı İslam, BOP, Fazlurrahmancılık gibi sapık cereyanlar sokulmamalıdır.

*Camilerde Ümmet birliği, İttıhad-ı İslam, iman kardeşliği, Müslümanların birbirlerini sevmesi ve desteklemesi, râşid ve muktedir bir İmam’a biat ve itaat propagandası yapılmalıdır.

*Lise ve üniversite gençliği camilere çekilmelidir.

*Camilerde cemaat, tarikat, hizip, fırka, grup, sekt propagandası, çığırtkanlığı, holiganlığı yapmak yasak olmalıdır.

*Camilerde, Ümmet teşkilatı tarafından hazırlanan yüz kadar mükemmel risale ve kitapçık, maliyetine yakın çok ucuz fiyatlarla halka dağıtılmalıdır.

milligazete.com.tr/makale/1235248/mehmed-sevket-eygi/en-buyuk-hizmet

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twenty three + = thirty one