Cami imamlığını, namaz kıldırma memurluğu haline getirmek İslama ve Ümmete çok büyük kötülük etmek demektir.

Akılsız ve hikmetsiz bir Müslüman toplumun başı darbeden kurtulmaz.

Mehmet Şevket Eygi