Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Türk Tarihi (Page 7)

I. Alaaddin Keykubat

I. Alaaddin Keykubat

I. İzzettin Keykubat Ocak 1220 yılında ölünce,  devlet erkanı Kezirppert kalesinde tutuklu bulunan  Melik Alaaddin’i tahta çıkarma kararı aldı. I. İzzettin Keykubat’ın çocuğu olmadığı için böyle bir karar aldılar. I. Alaaddin Keykubat keykubat tahta çıkar çıkmaz Venediklilerle ticari bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre; Selçuklu ülkesinden Venedikli tüccarlardan %2 den fazla vergi alınmayacak, kıymetli taş […]

Yassıçimen Savaşı

Yassıçimen Savaşı

Harizmişahlar, I. Alaaddin Keykubat döneminde en önemli meselelerden birisiydi. Harizmşah Celaleddin Mengüberti ile Türkiye Selçuklu ilişkileri 1225 yılında onun dostluk ve ittifak öneren bir mektup göndermesi üzerine başlamıştır. AYNI SOYA VE DİNE MENSUP OLDUKLARI VURGUSUYLA, yapılan mektuplaşmalar sonucu, iki hükümdar kafirlere karşı iş birliği yapma konusundan anlaştı. Lakin Harizmişah’ın ordusu yaşamak için savaşmak zorunda idi. Harizmişah […]

I.İzzettin Keykavus

I.İzzettin Keykavus

I.İzzettin Keykavus Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in üç oğlundan en büyüğüdür. Keyhüsrev, Süleymanşah’a karşı taht mücadelesini kaybedince en son Bizans’a gitti. Sürgünden dönüp yeniden tahta geçince büyük oğlu Keykavus’u Malatya melikliğine tayin etti. Gıyaseddin Keyhüsrev 1211 Alaşehir Savaşında ölünce, devlet erkanı I.İzzettin Keykavus’u tahta çıkarma kararı aldı. Bunu duyan ve Ağabeyinin tahta çıktığını öğrenen Alaeddin Keykubat isyan […]

Osmanlı Padişah Tuğraları

Osmanlı Padişah Tuğraları

Tuğra, an’aneye göre Oğuz Hanın tahrirî alâmeti imiş; bazı Türk âlimleri bu tabirin, efsanevi bir kuş olan (Tuğrı) dan geldiğini ve bu kuşun Oğuzların büyük Hâkanının arması olduğunu kabul ediyorlarsa da mehaz göstermiyorlar. Tuğrayı büyük Selçukilerde, Anadolu Selçukilerinde, Anadolu Beyliklerinde, Memlûklerle Osmanlılarda da görmekteyiz. Osmanlı Tuğraları sonradan arma şeklini alarak paralarda, resmî binalarla resmi kağıtların […]

Kürtler Türk’mü?

Kürtler Türk’mü?

Kürtler hakkında farklı ve derin bilgilere sâhip olduğunuzu biliyoruz. Okuyucularımız için lütfeder misiniz? Mehmed Niyazi: Benim Kürtler hakkındaki düşüncem aktüel görüşlerden farklıdır. Daha önce şöyle özetlemiştim; burada tekrarlamayı da faydalı buluyorum.  Milletin tayininde iki etken önemli rol oynar; birisi psikolojik, diğeri sosyolojiktir. Bir insan kendisini bir milletten sayıyorsa, sosyolojik bakımdan ait olup olmadığına bakılmaksızın, o insanın […]

Göktürk Devleti kurucusu İstemi Yabgu

Göktürk Devleti kurucusu İstemi Yabgu

Göktürk Devleti kurucusu İstemi Yabgu (530-583)Tarihteki ilk Türk adıyla kurulan Göktürk Kağanlığının batı kanadının hükümdarıdır. Devlet yönetimi sırasında ağabeyine saygılı davranmış, Bumin Kağan’ın hükümdarlığına tepki göstermeyerek merkezi otoriteye sahip çıkmıştır. Devlet İstemi yönetimindeyken en geniş sınırlarına ulaştı.  

SELÇUKLU VEZİRİ NİZAMÜ’L-MÜLK

SELÇUKLU VEZİRİ NİZAMÜ’L-MÜLK

Büyük İngiliz tarihçisi Carlyle’in dediği gibi, “Tarih, bir bakıma, kahramanların ve büyük adamların tarihi”dir. Kahramanlar ve büyük adamlar çıkarıldığı zaman, tarihte, geriye pek az şey kalır. Her millet, içinden çıkmış kahramanlar ile övünür. Onlar, milletleri için adeta güç kaynağıdırlar. Her millet gibi Türk milleti de, tarihi etkileyen, hatta tarihe yön veren kahramanlar ve büyük adamlar […]

Selçuklu Devri Türk tarihi

Selçuklu Devri Türk tarihi

Selçuklu Devri Türk tarihi, Cumhuriyet devrinde Türkiye’mizde çok büyük araştırma konusu olmuştur. İmparatorluk devrinde Türk tarihi deyince hemen hemen sadece Osmanlı tarihi anlaşılırdı. İmparatorluk tasfiye edilip de, onun yerine millî bir devlet kurulunca, Osmanlı tarihi bu devletin kuruluş esaslarını anlamaya yetmedi. İster istemez daha eski devirlere çıkıldı. İlk durak noktası Selçuklu Devri oldu. Bugünkü Türkiye, […]

Akkoyunlu Devleti

Akkoyunlu Devleti

Akkoyunlu Devleti Akkoyunlu Devleti’ni kuran hanedan Oğuzların Bayındır koluna mensuptur. Tıpkı Karakoyunlular gibi İlhanlı hâkimiyetinin sarsılmasıyla, güçlenen Akkoyunlular, Bayındır, Döğer, Bayat, Çepni gibi Oğuz boyuna mensup kitleleri ve İnallu, Hacılu, Bayramlu ve Musullu gibi konar göçer cemaatleri etrafında toplayarak fetihlerde bulunmuşlardır. Henüz XIV. yüzyıl ortalarında Tur Ali Bey, Trabzon Rum devleti üzerinde baskı kurmuştu.    Kara […]

Fuzuli (d. Kerbela, 1483 – ö. Kerbela, Bağdat, 1556)

Fuzuli (d. Kerbela, 1483 – ö. Kerbela, Bağdat, 1556)

Fuzuli Mehmed bin Süleyman Fuzûlî (d. Kerbela, 1483 – ö. Kerbela, Bağdat, 1556) Türk divan şairidir. Asıl adı Mehmet bin Süleyman’dır. Alevilik ve bölge Şiiliğinde Yedi Ulu Ozan’dan biri kabul edilir. Yaşam öyküsü Ailesi göçebe hayatı bırakıp günümüzdeki Irak bölgesine yerleşmiş olan Oğuzların Bayat boylarındandır. Fuzûlî; ne kadar kesin bilinmese de 1483 yılında Akkoyunlular (Türkmence: […]

Baki, Kanuni Dönemi Şairi

Baki, Kanuni Dönemi Şairi

Bâki Osmanlı’nın en güçlü devirlerinden birinde yaşamıştır, bu da pekâla onun şiirlerine ve şiirlerinde kullandığı temalara yansımıştır. Aşk, yaşamanın zevki ve doğa şiirlerinin başlıca konularıdır. Her ne kadar şiirlerinde tasavvuf etkisi veya tema olarak tasavvuf bulunmasa da, tasavvufta da özel bir mahiyeti olan aşk mefhumunu sık sık konu alması itibariyle, dîvânı mutasavvıflar tarafından çok sevilir. […]

Nedim (1681 – 1730)

Nedim (1681 – 1730)

Nedim Nedim (1681 – 1730), şair. Merzifonlu Mehmed Efendi’nin oğlu olan Nedim (asıl adı Ahmed), 18. yüzyıl divan şairlerindendir. 1681 yılında İstanbul’da doğmuştur. Medrese eğitimine daha küçük yaşlarda başlamış, Arapça öğrenmiş, müderrislik ve mahkeme naipliği yapmıştır. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Nedim’i önce muhasipliğe sonra ise kütüphanesinde hafizı kütüb görevine getirdi. Şiirlerini çok seven Nevşehirli Damat İbrahim […]

Şah’da Bizim, Sultan’da

Şah’da Bizim, Sultan’da

Şah ve Sultan Her ne Kadar Yavuz’cu yada İsmail’ci diye ortalıkta bazı kelimeler dolaşsa da şunu öncelikle belirtelim Türk Milleti Olarak Şunu Çok İyi Bilmeliyiz; “ŞAH’da Bizim SULTAN” ‘da bizim… Şah İsmail/Yavuz Sultan Selim Mücadelesinin Sosyolojik Nedenleri Şah İsmail’in Safevi tarikatını, başarıyla devlete dönüştürmesinde Anadolu’daki göçebe Türklerin yadsınamaz bir etkisi olmuştur. Özellikle orta ve güney […]

Turancılık Nedir?

Turancılık Nedir?

Turancılık Nedir Vatan; Ne Türkiye’dir Türklere Ne Türkistan Vatan Büyük ve Müebbet Bir Ülkedir “Turan” Ziya Gökalp’e Göre Turancılık Türkçülüğün uzak ideali ise, Turan‘dır. Turan, kimilerinin sandığı gibi, Türklerden başka, Moğolları, Tunguzları, Finuvaları, Macarları da içine alan kavimler karması değildir. Bu zümreye bilim dilinde Uralo – Altay topluluğu denilir. Bununla beraber, bu sonuncu topluluğun içindeki […]

Türk Birliği

Türk Birliği

Türk Birliği Azizim su diye ağlar Mecnun hu diye ağlar Deryada bir gül açmış O da su diye ağlar Ya Türkistan neden ağlar Ağlar yüreğimi dağlar Başucumda Musul Kerkük Anadolum diye ağlar Azizim su diye ağlar Mecnun hu diye ağlar Deryada bir gül açmış O da su diye ağlar  

MHP’den 19 Mayıs Mesajı

Manisa milletvekili MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Türk milletinin hürriyet sevdasının alevlendiği, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK‘ün milletimiz adına tarihi bir karar olan Samsun’a çıkışıyla milli mücadelenin ilk adımının atıldığını, işgal ve esarete karşı ilk hamlenin yapıldığını belirten MHP’li Akçay, “Birinci Dünya Savaşı sonrasında ülkemizin […]

Duhteran-ı Hümayun

Padişahın kızlar mektebi, Duhteran-ı Hümayun Osmanlı Devleti’nin en önemli eğitim kurumunun Topkapı Sarayı içinde asırlarca faaliyetini sürdüren Enderun-ı Hümayun dur. “Saraya cariye olarak gelen sultanların ve sarayda doğup büyümüş padişah kızlarının bu derece teşekküllü vakıfları inşa ettirecek matematiğe ve yeri geldiğinde saltanat naibesi olarak devleti yönetebilecek derecede iyi bir siyaset bilgisine vakıf olmaları, Enderun-ı Hümayun gibi kadınlar bölümü […]

Bizim milliyetçiliğimiz kapsayıcıdır

Türk Milliyetçiliği kimsenin tekelinde değildir. Bazı basın yayın organları, kurum ve kuruluşlar kendilerini Türk Milliyetçiliğinin adresi olarak göstermeye çalışmaktadır. Buna kimsenin hakkı yoktur… Siz kimsiniz ki milliyetçilik sizin tekelinizde olsun. Bizim fikrimizin hudutları o kadar darmıdır ki biz oraya sığalım. Her Türk kendi milliyetçiliğini yapabilir ve kendine bir kızıl elma çizebilir. O’nu kalıplara sokar bu […]

Ertuğrul

Ertuğrul

“ERTUĞRUL” “O; güneşi bayrak, göğü çadır eyleyip kısraklarını uçsuz bucaksız ovalara sürdü. Yağız yeri titretip, mavi göğü deldi. Pusatlarını yar eyleyip, ordularını gür kıldı. Daha çok denize, daha çok toprağa ilahi muştuyu taşıdı. Dünyanın iki hükümdara dar geldiğine inandı. Ve dünyayı bir hükümdara yar kıldı. Süleyman Şah oğlu Ertuğrul ümitlerin tükendiği bir çağda dirilişin adı […]

Subaşı Ne Demektir?

Subaşı Ne Demektir?

Subaşı eski Türkçe asker anlamına gelen “sü” ve “baş” kelimelerinden türetilmiş olup, ordu komuta demektir. Türkiye Selçukluları’nda ise başkumandanlığa bağlı askeri validir.                 Not: Yukarıda ki resim “kayı” ları temsil eder…

Türkmenistan

Türkmenistan

Coğrafi Konum Türkmenistan Cumhuriyeti Orta Asya’nın güneyinde, Hazar Denizi kıyısında yer almakta olup kuzeydoğusunda Özbekistan, kuzeybatısında Kazakistan, güneyinde İran ve güneydoğusunda Afganistan ile komşudur. 488,100 km’lik yüzölçümü ile bağımsız devletler topluluğunun en büyük dördüncü devletidir. Kara Kum çölü ülkenin %80’ini kapsamaktadır. Ülkenin başlıca üç nehri Ceyhun (Amudarya, 2.620 km), Tejen (1.150 km) ve Murgab (978 […]

Doğu Türkistan Yanıyor

Doğu Türkistan Yanıyor

Çin Doğu Türkistan’daki müslümanları katlediyor Çin hükümeti bugün 50’den fazla Doğu Türkistanlı müslümanı katletti. 18 Haziran tarihinde Kaşgar Belediyesi’ne bağlı 18. Okulun 2. Sınıfında okumakta olan 8 yaşındaki Doğu Türkistanlı Müslüman kız, Çin polisi tarafından tecavüze uğradı. Polis tecavüz ettikten sonra kız çocuğunu boğarak öldürdü. Daha sonra parçalara ayırıp bir sokağa terk etti. Polis halen […]

Anadolu’nun Fethi

Anadolu’nun Fethi

Anadolu’nun Türkler Tarafından Fethi Anadolu binlerce yıllık tarihi boyunca, Asya ve Avrupa’yı Afrika’ya bağlayan jeostratejik konumu nedeniyle, doğudan ve batıdan çeşitli kavimlerin istilasına uğramıştır. “Fransa Kralı Saint Louis’in katıldığı İkinci Haçlı Seferinin tarihini yazan Fransız Papaz Odon de Deuil, Anadoludaki Türk hakimiyetindeki yerlerden ‘Turchia/Turqie’ (Türkiye) diye söz etmektedir. Fransız Keşiş Simon de Saint-Quentin’de daha sistematik […]

Fahreddin Paşa

Fahreddin Paşa

Fahreddin Paşa, Osmanlı zor günlerini yaşarken o adeta savaşın içinde hicreti yaşadı. Birinci Dünya savaşında dört bir yandan saldıran bütün dünya ülkelerine karşı Osmanlı askeri bir çok cephede savaşmak zorunda kalmıştı. Osmanlı zor günlerini yaşarken o adeta savaşın içinde hicreti yaşadı. Birinci Dünya savaşında dört bir yandan saldıran bütün dünya ülkelerine karşı Osmanlı askeri bir çok cephede savaşmak […]

Kabardey Balkar

Kabardey Balkar

Kabardey Balkar Kafkasya’nın iki kadim halkı Kabardey Çerkesleri ve Balkar Türkleri… Elbruz Dağı’nın görkemli zirvesinde özel atlı gösteriler sergileyen Balkar Türkleri, adetleri, folkloru ve müziği ile ile göz doldurur. Kıpçak Türkçesiyle konuşan Balkar Türkleri’nin Ötüken’den Kuzey Avrupa’ya, Hazar’dan Arap Yarımadası’na uzanan göç serüveni… Kabartaylardan daha sonra, Kabartayların güneyine yerleşmiş olmaları gereken Balkarlar ise, uzun bir […]

İstiklal Marşımızın Anlamı

İstiklal Marşımızın Anlamı

İstiklal Marşımızın Anlamı  İstiklal Marşımız bizim manevî tarihimizdir Geleceğimizin aynası ve milletimizin iman ve ahlâk  temel esaslarının bir özüdür. Büyük Âkif, milletinin ruhunu okumuş ve onu sanki taşa kazırcasına yazarak, bir anıt gibi gözler önüne dikmiştir. Türk milletinin, geçmişte olduğu gibi, geleceğindeki, inanç ve hareket programı da bu şiirin mısralarında, değişmez şekilde tespit edilmiştir. Yapmaya çalıştığımız […]

Cahar Dudayev

Cahar Dudayev

Cahar Dudayev Unutulmasın ki Türkiye, hem TÜRK dünyasının, hem de ÎSLAM aleminin ümit ışığıdır, Bu ışığın sönmesi, hem ÎSLAM aleminin, hem de TÜRK dünyasının karanlığa gömülmesi demettir.. Şehit Cahar Dudayev Çeçenistan Kurucu Cumhurbaşkanı

Lozan Maddeleri

Lozan Maddeleri

Lozan Maddeleri 10 Nisan 1920’de San Remo Konferansında, 1916’da imzalanan Sykes Picot Antlaşması gözden geçirilerek Osmanlı topraklarının paylaşılması gündeme alınmıştır. En önemlisi de bununla 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr Antlaşmasının temelleri atılmıştır. Bugünlerde ise Sykes Picot antlaşmasının 100. yıldönümü münasebeti ile söz konusu antlaşmanın 2. kez gözden geçirileceğinden söz edilmektedir. Diğer bir ifade ile […]

Harf devriminin amacı

Harf devriminin amacı

Harf devriminin amacı H. Ritter şöyle diyor: “Lâtin yazısın­dan beş defa kısa ve harikulâde müsait olan Arap yazısı okuma yazmayı kolaylaştırdığı için İslâm âlimleri sayısız eser vermiştir (Classicisme et Declin culturel dans l’histoire de Islâm, Paris 1957, s. 178-179). Prof. Osman Turan da aynı konuda şu görüşleri dillendiriyor: “Gerçekten İslâm harfleri şakulî, ufkî ve inkinaî […]

GÖKBÖRÜ

GÖKBÖRÜ

Rin’go – Tolgau – gökbörü Kazak Şarkı Türkiye Türkçesi Altyazılı    

Yandex.Metrica