Türk Tarihi

türk tarihi

imam-i-buhari

İmam-ı Buhari Kimdir?

Ağu 22, 2016

İmam-ı Buhari Kimdir İmam-ı Buhari Hazretleri, Hadis Alanında En Güvenilir Kaynaklardan Birini Yazmıştır. Ebedi İstiratgahı Özbekistan’da Semarkand Hartenk’tedir… En Önemli Eseri “el-Câmiu’s-Sahîh/Sahîhu’l-Buhârî”dir…  İmam Buharî rh.a. hazretleri, en güvenilir hadis kitabı olan “el-Câmiu’s-Sahîh” isimli eserin müellifi büyük muhaddistir. 194/810’da Buhara’da doğdu. On yaşında hadis öğrenmeye başladı ve elli yıl buna devam etti. Bu yolda birçok ülkeyi […]

Share Button
Read More
tarih-şuuru

Tarih Şuuru, Milletin Hafızasıdır

Ağu 20, 2016

Tarih Şuuru “Tarih Şuuru”, milletlerin hâfızasıdır. Hâfıza nasıl, fert olarak insanların en küçükleriyle ihtiyarlarında bulunmazsa, milletlerin de henüz çocuk sayılabilecek kadar genç yani “kurulmamış” olanlarıyla ihtiyarlarında yani inkıraza mahkûm olacak kadar çürüyenlerinde bulunmaz. Millet haline gelmemiş olan insan topluluğu fertlerin bebeklik haline benzer. Yaşamak kabiliyeti varsa, bir takım buhranlar geçirmekle beraber büyüyüp gelişecek, “millet” olacaktır. […]

Share Button
Read More
türkler-öztürkler

Türklerin Bitmeyen Yolculuğu

Ağu 20, 2016

Türklerin Tarihi 840 yılında Baykal Gölü’nün güneyinden, Doğu Sibirya eteklerinden ayrıldıktan sadece 234 yıl sonra Üsküdar’da, Boğaziçi’nde idik. Sürekli batıya giderek, arkamızdaki köprüleri yıkarak, İslâm kılıcını elimize alarak, devlet kurmak azmiyle Anadolu’ya gelmiştik. > Biz, Avrupa ile doğumuzda uzanan Türk, hattâ güneyimizde uzanan İslâm âlemi arasında gerçek köprüyüz. Ama Türkiye olarak, biz Avrupalı’yız. Türk ve […]

Share Button
Read More
Hüseyin-Nihal-Atsız

NİHAL ATSIZ ŞİİRLERİ

Ağu 20, 2016

NİHAL ATSIZ ŞİİRLERİ 1- Bugünün Gençlerine Yer bulmasın gönlünde ne ihtiras, ne haset. Sen bütün varlığına yurdumuzun malısın. Sen bir insan değilsin; ne kemiksin, ne de et; Tunçtan bir heykel gibi ebedi kalmalısın. Iztırap çek, inleme… Ses çıkarmadan aşın. Bir damlacık aksa da, bir acizdir göz yaşın; Yarı yolda ölse de en yürekten yoldaşın Tek […]

Share Button
Read More
DOĞUTÜRKİSTAN-UYGUR

Doğu Türkistan, Ata Yurdumuz

Ağu 19, 2016

Doğu Türkistan, Ata Yurdumuz Binicilik, atıcılık, yüzücülük gibi sporlar gündeme gelse ve basın yayın organları biraz üzerinde dursa hemen bizler, kaleme ve kelama sarılır, ayetlerden ve hadislerden deliller getirerek bu sporların Kur’an Sünnet tarafında teşvik edildiğini ve Sevgili Peygamberimizin fiilen bunları yaptığını anlatırız. Bunları anlatana biri sorsa, Peki, sen bu sporlardan birini yapar mısın? Dese, […]

Share Button
Read More
Ertugrul-gemisi-firkateyn

2. Abdulhamid, Japonya İle Neden Yakın Olmak İstedi?

Ağu 19, 2016

Dünyada olup bitenleri çok yakından  takip eden Sultan II. Abdulhamid Japonya’nın güçlendiğini görüyordu. Rusya ve Avrupa’nın sonu gelmez düşmanca tavırlarına karşı Japonya ile ilişkilerini kuvvetlendirmek istiyordu. Bunun için Osmanlı donanmasından bir eğitim gemisini Japonya’ya göndermenin uygun olacağını düşünüyordu. Sultan’ın düşüncesini yerinde bulmuş olacak ki Sadrazam Kamil Paşa 14 Şubat 1889 tarihli başbakanlık (sadaret) tezkeresiyle mevcut […]

Share Button
Read More
yilmaz-oztuna-kimdir-edebi-kisiligi-1

TÜRK ORDUSUNUN GÜCÜ

Ağu 18, 2016

DÜNYANIN SÜPER GÜCÜ Cihanın sayılı birliklerinden Türk ordusu, Osmanlı Devletinin elinde bambaşka bir süper güç oldu. Üst üste gelen zaferlerin en büyük sebebi devletin daimî ordu oluşturmasıdır. Avrupa, düzenli orduya 17. asırda geçebilmişti. Fetihlerin sebeplerinden biri, kuruluşundan itibaren Osmanlı devletinin daimî ordu oluşturmasıdır. Avrupa’nın büyük zaafı ise, daimî meslek ordusunun bulunmayışı idi. Yalnız hükümdarların hassa […]

Share Button
Read More
osmanlı-padişahlarının-tuğrası

OSMANLI PADİŞAHLARI’NIN TUĞRASI

Ağu 18, 2016

Tuğra, an’aneye göre Oğuz Hanın tahrirî alâmeti imiş; bazı Türk âlimleri bu tabirin, efsanevi bir kuş olan (Tuğrı) dan geldiğini ve bu kuşun Oğuzların büyük Hâkanının arması olduğunu kabul ediyorlarsa da mehaz göstermiyorlar. Tuğrayı büyük Selçukilerde, Anadolu Selçukilerinde, Anadolu Beyliklerinde, Memlûklerle Osmanlılarda da görmekteyiz. Osmanlı Tuğraları sonradan arma şeklini alarak paralarda, resmî binalarla resmi kağıtların […]

Share Button
Read More
kuzey-kibris-turk-cumhuriyeti-bayragi

Kıbrıs Tarihi

Ağu 18, 2016

Kıbrıs Tarihi 1571    yılında,   Venedikliler’den alınan ve  307 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalan Kıbrıs’ın yönetimi 1878 yılında,   hükümranlık   hakkı Osmanlı   İmparatorluğunda  kalmak   kaydıyla, İngiltere’ye devredilmiştir.  Birinci  Dünya  Savaşı yıllarında Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere’nin ayrı saflarda yer almasının da bir sonucu olarak, İngiltere 1914’te tek taraflı  bir  kararla adayı ilhak etmiştir. Türkiye Ada üzerindeki İngiliz  egemenliğini  […]

Share Button
Read More
OSMANLI-SULTANLARI

Osmanlı Padişahları

Ağu 18, 2016

Osmanlı Devleti’nin Sıralı Padişahları Eşleri ve Çocukları Osman Gazi (1299 – 1326) Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi, 1258’de, Sögüt’te doğdu. Babası Ertugrul Gazi, Annesi Hayme Hatun’dur. Osman Gazi, uzun boylu, yuvarlak yüzlü, esmer tenli, ela gözlü ve kalın kaslıydı. Omuzları arası oldukça geniş, vücudunun belden yukarı kısmı, aşağı kısmına oranla daha uzundu. Başına kırmızı […]

Share Button
Read More
ANAKRA-NE-ZAMAN-BAŞKENT-OLDU

ANKARA NE ZAMAN BAŞKENT OLDU (13 Ekim 1923)

Ağu 17, 2016

Ankara’nın Başkent Oluşu (13 Ekim 1923) Uzun zaman İmparatorluk merkezi olan İstanbul şehri son zamanlarda eski önemini kaybetmiş, değil yeni kurulacak Türkiye Devleti, hattâ parçalanmış Osmanlı Devleti için uygun bir merkez sayılmamaya başlamıştı. Şimdi her şeyden önce millî tarihimizde büyük bir yeri olan İstanbul şehrinin Osmanlı İmparatorluğu için devlet merkezi olamayacağı fikri nasıl başladı, onu […]

Share Button
Read More
osmanlışeceresi1

Osmanlı Şeceresi

Ağu 17, 2016

Osmanlı Devleti’nin Şeceresi Rivayete göre Kaya Alp, Gündüz Alp, “Süleyman Şah” ile başlayarak devam etmiştir. İşte Osmanlı Devleti’nin Sıralı Şeceresi    

Share Button
Read More
FUAD-köprülü

Fuad Köprülü Biyografisi

Ağu 17, 2016

Fuad Köprülü Hayatı 20 yüzyılın en büyük Türk tarihçisi Mehmed Fuad Köprülü, 4 Aralık 1890’da İstanbul’da babasının Küçük Ayasofya’daki konağında doğdu. Bugün doğumunun 120. yıldönümüdür. Bir Türk genci için Köprülü, olsa olsa bir Osmanlı sadrâzamının adıdır. Eğitim ve kültürde ciddi ve millî politikamız olsaydı, Fuad Köprülü’nün adını bilmeyen lise seviyesinde çocuğumuzun bulunmaması gerekirdi. Köprülü Mehmed […]

Share Button
Read More
anadolu-türkleri

1915 Tehciri

Ağu 17, 2016

1915 Tehciri Fransa Senatosu Anayasa Komisyonu, Ermeni soykırımını inkâr edenlerin cezalandırılmaları tasarısını reddetti. Böyle bir yasanın, anayasaya aykırı olduğu için, değil kabulü, gündeme bile alınmaması kararını verdi. Anayasaya bir kaç maddeden aykırılığı belirtildi. Böyle bir konunun yargılanmasının zorluğu vurgulandı. Bu karar komisyondan oy birliği ile çıktı. 1915 olaylarının tarihçilerin alanı olduğu, incelenmesinin sürdüğü, parlamentoda incelemeye […]

Share Button
Read More
türkiye-endonezya

ENDONEZYA’LI TÜRKLER

Ağu 17, 2016

ENDONEZYA’LI TÜRKLER 16. asrın ikinci yarısında Endonezya’nın bir kısmının Osmanlı cihan devletinin parçası olduğu malûmdur. Bu konuda, Portekiz kaynakları henüz ne Türk, ne yabancı tarihçilerce taranmadığı için, bilgilerimiz yetersizdir. Dîvân-ı Hümâyûn (Osmanlı imparatorluk hükûmeti) kararlarını içeren Mühimme Defterleri’ndeki arşiv malzemesini ise vaktiyle deniz albayı Safvet Bey, Târih-ı Osmânî Encümeni Mecmûası’nda yayınlamıştı (no.10, 11). Kaanûnî Sultan […]

Share Button
Read More
OSMANLI-KORSANLARI

OSMANLI KORSANLARI, AKINCIYDI

Ağu 17, 2016

OSMANLI KORSANLARI Klasik Osmanlı düzeninde atlı komando sınıfına “akıncı” ve bahriyede deniz akıncı sınıfına “korsan” denir. Akıncı’nın karada yaptığını korsan, denizde ifa eder. Osmanlı hasmı devletlerin ulaştırma yollarını kesmek, ekonomik güçlerini sarsmak, ticaretini engellemek, baskın yoluyla tahrîb etmek… Klasik Osmanlı Türkçesi’nde korsan kelimesinin, bugün kullandığımız deniz haydudu manası yoktur. O devirde denizde dolaşan soygunculara “deniz […]

Share Button
Read More
yunusemreninhayati

Yunus Emre’nin Hayat Hikayesi

Ağu 17, 2016

Yunus Emre’nin çağı zaman dilimi olarak, Anadolu Selçuklularının sonu ile Osman Gazi devirlerini içine almaktadır. Bu devir Anadolu’sunda istilâlar, isyanlar ve yerleşme sıkıntıları ile çeşitli sosyal rahatsızlıkların ve iç huzursuzlukların boy gösterdiği bir manzara hâkimdir. Haçlı seferleri, Moğol akınları, Babai ve Cimri isyanları, saltanat kavgaları, huzursuzluğu ve maddi sıkıntıları doğuran başlıca amiller olarak görülebilir. “Ben […]

Share Button
Read More
babürşah

BABÜR ŞAH, GÜRGANİYE KAPLANI

Ağu 17, 2016

BABÜR ŞAH GÜRGANİYE KAPLANI, TÜRK HİND HAKANI BABÜR ŞAH 16 yy Türklerden sorulur. Osmanlı İmparatorluğunun yüz ölçümü 8 milyon kilometrekareyi bulurken bir başka Sünni Türk Devleti Gürganiye 5 milyon kilometrekareyi aşar. Babür Şah, 47 yaşında vefat eder (1530). Onu Kâbil’e defnederler. Torunlarından Şah Cihan kabri üzerine bir türbe yaptırır daha sonra. Maveraünnehr… Hicri 9 asır. […]

Share Button
Read More
kazakistan-haritasi

Kazakistan Cumhuriyeti

Ağu 16, 2016

Kazakistan Cumhuriyeti Coğrafi Konum 2 724 900 km2 yüzölçümüne sahip olan Kazakistan, yüzölçümü açısından dünyanın dokuzuncu, eski Sovyetler Birliği ülkelerinin ikinci en büyük ülkesidir. Türkiye’nin yaklaşık 3,5 katı büyüklüğündeki ülke, Orta Asya’da Çin’in kuzeybatısında, Ural Nehri’nin batısında yer almaktadır. Ülkenin sınır komşuları Çin (1533 km), Kırgızistan (1051 km), Rusya (6846 km), Türkmenistan (379 km) ve […]

Share Button
Read More
İLBER-ORTAYLI

PROF. DR. İLBER ORTAYLI, FETİH YORUMU

Ağu 16, 2016

PROF. DR. İLBER ORTAYLI Prof. Dr. İlber Ortaylı ile fetih şöleni için “Ecdadımıza yakışır kutlama diye gelişigüzel laf olmaz. Oradaki tarihe, bu büyük şehre, bu coğrafyaya, bu insanlara uygun, güzel, estetik bir kutlama olmalı” dedi. Cumhuriyet Gazetesi’nden Selin Ongun’un sorularını yanıtlayan İlber Ortaylı, şunları söyledi: – Fetihin 562. yılındayız. Geçmiş kutlamalar için nasıl bir parantez […]

Share Button
Read More
istanbulunfethi

İSTANBUL’UN FETHİ

Ağu 16, 2016

İSTANBUL’UN FETHİ İstanbul’un Fethi, 29 Mayıs 1453’te, şehri günlerdir kuşatan Osmanlı ordusunun, şimdi İstanbul olarak bilinen, o zamanki adıyla Konstantinopolis (Constantinople) şehrini Sultan II. Mehmed Han’ın komutanlığında fethetmesidir. Bu fetihten sonra Osmanlı Devleti İmparatorluk olmuş, henüz 21 yaşında olan Sultan II. Mehmed, fatih unvanını da alarak Fatih Sultan Mehmed olarak anılmaya başlanmıştır. Tarihteki en önemli […]

Share Button
Read More
üç-hilalin-anlamı

ÜÇ HİLAL’İN ANLAMI

Ağu 15, 2016

ÜÇ HİLAL’in anlamı; 1-) Osmanlı İmparatorluğunun üç kıtaya hakim olmasını sembolize ettiği söylenmektedir. 2-) Türk Birliği Türk Milletinin yoğun olarak yaşadığı bütün yurtların birleşerek ismi Turan olan devletin kurulmasıdır. Tek Vatan , Tek Devlet , Tek Millet ilkesinin gerçekleştirilebilmesidir. İslam Birliği Büyük Turan gerçekleştirildikten sonra Türk olmayan diğer Müslüman milletler de ümmet kardeşliği inancımıza uygun […]

Share Button
Read More
çepni

ÇEPNİLER

Ağu 15, 2016

ÇEPNİLER, Bazı kaynaklarda, 1500’lü yılların başında, bu günkü Giresun ilimize bağlı Keşap ve Dereli ilçelerinin bulunduğu yerlerde, ‘Çepni Vilâyeti’ isimli bir yerleşim bölgesinin varlığı yazılıdır. Çepniler’e bu sebeple Giresun ve çevresinde sıkça rastlanır. Şebinkarahisar ve Alucra’da, Tirebolu’nun köylerinde Çepniler çoğunluktadır. Tirebolu şehir merkezinde yaşayanlar, hangi kökenden olurlarsa olsunlar, bütün köylülere ‘Çepni’ derler. O yörede, ‘Çepni’ […]

Share Button
Read More
aytunc-altindal

SAHTE TARİH, SAHTE KİMLİK DEMEKTİR

Ağu 15, 2016

Sahte tarih, sahte kimlik demektir İSTİKRAR ( = Stability) kavramına ülkemizde çok değinilmesine rağmen, ilginçtir ki, gereken bilimsel önem verilmemiştir. Oysa istikrar Batı Avrupa’nın iktisadi ve siyasi literatüründe yer alan temel kavramlar dan biridir. Söz konusu kavram Batılı diplomatik çevrelerde olmazsa olmaz ön koşulu kabul edilen bir başka kavramla, Dengelilik ( = Equilibrium) kavramıyla ele […]

Share Button
Read More
sultan-abdulmecid-han

SULTAN ABDÜLMECİD HAN HAZRETLERİ

Ağu 14, 2016

Ülkeyi ıslah eden padişah Sultan Abdülmecid’in adı, hazzetmediğim birtakım tertip teorilerine karıştı. Onun döneminin sadece bu seminer ile değil, pek çok araştırma ile incelenmesi gerek. Bu hafta Dolmabahçe Sarayı’nda Sultan Abdülmecid Han için bir bilimsel sempozyum toplandı. Basında bir kıyamet koptu, “17 Kasım’ın Sultan Abdülmecid Han’ın ne doğumu, ne ölümü, ne de tahta çıkış tarihi […]

Share Button
Read More
II.bayezid

II. BAYEZİD

Ağu 13, 2016

Babası : Sultan II. Mehmed Annesi : Mükrime Hatun Doğduğu Tarih : 1452 Padişah Olduğu Tarih : 19 Mayıs 1481 Tahttan Mecburen İnişi : 25 Nisan 1512 Öldüğü Tarih : 26 Mayıs 1512 Sultân II. Bâyezid, Gülbahar Hâtun’dan 1450 yılında Dimetoka Sarayı’nda dünyaya geldi. Babası Sultân Fâtih’in nâşı 17 gün saklandı ve Amasya’da Sancak Beyi […]

Share Button
Read More
huntürkleri

HUN TÜRKLERİ

Ağu 13, 2016

Devleti’nin yıkılmasından sonra, önce Aral Gölü dolaylarına, daha sonra Ural ve Volga ırmakları arasına yerleşen Hunlar, 4. yüzyıl ortalarında tekrar batıya doğru göçe başladılar. Hazar Denizi ile Aral Gölü arasında yaşayan Alanların topraklarını ele geçirdiler. Balamir’in yönetimindeki Hunlar, 375 yılında Avrupa’ya ilerlediler. Bu sırada Karadeniz’in kuzeyinde ve Doğu Avrupa’da Gotlar, Gepitler ve Vandallar gibi Germen […]

Share Button
Read More
yassicimensavasi

Yassıçimen Savaşı

Ağu 13, 2016

Harizmişahlar, I. Alaaddin Keykubat döneminde en önemli meselelerden birisiydi. Harizmşah Celaleddin Mengüberti ile Türkiye Selçuklu ilişkileri 1225 yılında onun dostluk ve ittifak öneren bir mektup göndermesi üzerine başlamıştır. AYNI SOYA VE DİNE MENSUP OLDUKLARI VURGUSUYLA, yapılan mektuplaşmalar sonucu, iki hükümdar kafirlere karşı iş birliği yapma konusundan anlaştı. Lakin Harizmişah’ın ordusu yaşamak için savaşmak zorunda idi. Harizmişah […]

Share Button
Read More
izzettin Keykavus

I.İzzettin Keykavus

Ağu 13, 2016

I.İzzettin Keykavus Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in üç oğlundan en büyüğüdür. Keyhüsrev, Süleymanşah’a karşı taht mücadelesini kaybedince en son Bizans’a gitti. Sürgünden dönüp yeniden tahta geçince büyük oğlu Keykavus’u Malatya melikliğine tayin etti. Gıyaseddin Keyhüsrev 1211 Alaşehir Savaşında ölünce, devlet erkanı I.İzzettin Keykavus’u tahta çıkarma kararı aldı. Bunu duyan ve Ağabeyinin tahta çıktığını öğrenen Alaeddin Keykubat isyan […]

Share Button
Read More
muradhudavendigar

Osmanlı Padişah Tuğraları

Ağu 12, 2016

Tuğra, an’aneye göre Oğuz Hanın tahrirî alâmeti imiş; bazı Türk âlimleri bu tabirin, efsanevi bir kuş olan (Tuğrı) dan geldiğini ve bu kuşun Oğuzların büyük Hâkanının arması olduğunu kabul ediyorlarsa da mehaz göstermiyorlar. Tuğrayı büyük Selçukilerde, Anadolu Selçukilerinde, Anadolu Beyliklerinde, Memlûklerle Osmanlılarda da görmekteyiz. Osmanlı Tuğraları sonradan arma şeklini alarak paralarda, resmî binalarla resmi kağıtların […]

Share Button
Read More