Türk Tarihi

türk tarihi

muhsin_yazicioglu

Milliyetçilik

Ara 22, 2016

Milliyetçilik, Türk milletini, yüzyıllardır kader birliği etmiş, aynı inançla yoğrulmuş, aynı gayeye yönelmiş, bundan böyle de birlikte varolma iradesini serdetmiş insanlarımızın müşterek birliği olarak idrak ediyoruz. Milliyetçiliği; odak noktasında inançlarımız olmak üzere, bulunduğumuz coğrafyada yüzyıllardır birlikte yaşadığımız insanlarımızın tamamını kucaklayan, koruyan ve geliştiren bir değer hükmü, bir üst kimlik anlayışı olarak kabul ediyoruz. Irk esası […]

Read More
azerbaijan_tarix

Azerbaijan Tarix

Ara 21, 2016

1. Qədim Azərbaycan Alimlər Azərbaycanın Qafqaz dağlarının ətəklərindən tutmuş Xəzər sahilləri boyunca İran yaylasına qədər uzanan və Azərbaycan türkləri ilə məskunlaşmış bir əraziyə daxil olduğunu hesab edirlər. Azərbaycan paleolit dövründən başlayaraq ilk insan məskənlərindən biri olmuşdur. Əsasən əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olan bu insanlar qeyd etdiyimiz ərazilərdə eramızdan əvvəl 7-6-cı minilliklərdən etibarən yaşamışdır. Bu gün […]

Read More
cezzar_ahmed_pacha

Cezzar Ahmet Paşa, Napolyon’u Yendi.

Ara 12, 2016

Cezzar Ahmet Paşa, Aslen Bosna’lıdır. Gençliğinde İstanbul’a giderek Hekimoğlu Ali Paşa’nın hizmetinde bulundu. 1756’da onunla birlikteMısır’a gitti. Hekimoğlu Ali Paşa Mısır’dan ayrıldıktan sonra Mısır’da kaldı ve 1758’de Kahire seyhulbeledi Bulutkapan Ali Bey’in adamlarında Buhayre kaşifi Abdullah Bey’in hizmetine girdi. Cidde yöresinde isyan eden Bedevilere karşı savaşlara katıldı. Abdullah Bey’in isyanci bedeviler tarafından katlinde onun yerine Buheyere kaşifliğine […]

Read More
oguzname_

Oğuzname, Türklerin sözlü tarihidir

Ara 2, 2016

Oğuzname, Türklerin sözlü tarihidir. Türkler, halk arasında sözlü olarak yaşayan atalarına ve hükümdarlarına ait rivayetleri çok eski dönemlerde yazıya geçirmişler ve adına Oğuzname demişlerdir. Oğuzname’de üç ana bölüm vardır: 1) Türklerin efsanevi hükümdarı olan Oğuz Kağan’ın atalarını, Oğuz Kağan’ın kendisini ve faaliyetlerini, Oğuz’dan sonra gelen hükümdarlar silsilesini ve onların faaliyetlerini anlatan bölüm, 2) Atasözleri ve […]

Read More

Enver Paşa’nın Turancılık Fikri

Kas 27, 2016

Enver Paşa’nın Doğu seferiyle başlayan Türk Birliği (Turancılık) fikrini gerçekleştirme düşüncesi 1915’te Sarıkamış felaketi yüzünden, ikinci olarak, Cemal Paşa’nın Kanal Harekatıyla başlayan İslam Birliğini gerçekleştirme hayali ise Arapların hıyaneti yüzünden hüsranla sonuçlanmıştır. Millî Mücadele döneminin kadrosunun zihniyet dünyasını çevreleyen, askerinden köylüsüne esnafından öğrencisine toplumun tüm kesiminde duygusal bir tepki olarak somutlaşan milliyetçilik, Cumhuriyet rejiminin de […]

Read More

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN TARİHÎ

Kas 27, 2016

Çağımızda her şeyden önce toplumu bir arada tutma misyonunu ifa eden milliyetçilik, geniş kapsamlı bir siyasî ideoloji olarak Fransız İhtilali ile birlikte ortaya çıkmıştır. Türk siyasî hayatında milliyetçiliğin bir fikir hareketi olarak filizlenmesi ise, Tanzimat döneminde dil ve edebiyatta millîleşme akımları ile başlamıştır. II. Meşrutiyet’le birlikte milliyetçilik, özellikle kültürel alanda ağırlığını hissettirmiştir. Bu dönemde, Ziya […]

Read More

Suriye Selçukluları (1092-1117)

Kas 27, 2016

Suriye Selçukluları 1077’den beri Suriye Selçuklu meliki olan Tâc’üd-devle Tutuş, kardeşi büyük Sultan Melikşah’ın ölümü dolayısıyla kendini Sultan ilân ederek üzerine yürüdüğü Berkyaruk karşısında savaşı kaybetmiş (Şubat 1095) ve ölmüştü. İki oğlundan Rıdvan Haleb’de, Dokak Şam’da müstakil harekete devam ettiler. Rıdvan kardeşini savaşla zorlayarak Suriye hükümdarı oldu ise de, az sonra yine anlaşamayarak bir Şam’da, öteki […]

Read More
sultan_4_murat_han

Sultan 4. Murat Han

Kas 25, 2016

Osmanlı Türk Sultanlarından gerçekten çağa damga vurmuş bir kişilik Sultan 4. Murat Han.  1612’de İstanbul’da doğan Sultan 4. Murat Murat Han Osmanlı padişahlarının on yedincisi ve İslam halifelerinin seksen ikincisi oldu. Babası Birinci Ahmed Han, annesi ise Mahpeyker Kösem Sultandır. 4. Murat çocuk yaşta tahtla tanıştı. 11 yaşında amcası I. Mustafa’nın yerine tahta geçti. Enderun mektebinde […]

Read More
hulagu-han_

İlhanlılar’ın Kurucusu, Hülagu

Kas 20, 2016

Hülagu Han, İlhanlılar’ın kurucusudur.  Cengiz Han’ın torunu, ve diğer Cengizli Büyük Han’larından Mengü Han ve Kubilay Han‘ın da kardeşidir. Hülagü, 1255 yılında ağabeyi Mengü Han tarafından Orta Doğu’da henüz ele geçirilmemiş toprakların fethini tamamlamak üzere görevlendirildi. Görevleri; güneydoğu İran halklarından olan Lurları hakimiyet altına almak,Haşhaşi tarikatını ortadan kaldırmak, Abbasi Halifeliği’ni yıkmak, Eyyubi ve Suriye topraklarının istilası […]

Read More
akif

Mehmet Akif Diyorduki

Eki 30, 2016

Ülkemiz dümensiz bir gemi gibi gitmektedir. Büyük bir tek seslilik çığlığı atılmakta. Türk Milleti harap ve bitap düşmüş, “çoğu icralık, kredi kartı mağduru, borç batağında… insanımız çaresiz. Bırakın İnsanlar “Vatan-Bayrak-Devlet-Manevi Değerlere” saldırmadan istediğini söylesin. Neden Tek Tip??? Ve İşte Şimdi tamda şu anda; “Yetmez mi musab olduğumuz bunca devâhi / Ağzım kurusun… Yok musun ey […]

Read More
isen_buga

Esenboğa Ne Demektir?

Eki 30, 2016

Esenboğa Ne Demektir? ‘‘Esenboğa’’ sözüyle esen, uçan, kaçan yahut gürleyen bir boğa kastedilmemektedir. Kelimenin başındaki ‘‘esen’’ sözünün esmekle bir alákası yoktur, aslı ‘‘esen’’ değil ‘‘isen’’dir, ‘‘mutlu’’ gibisinden bir kavramdır, bugün ‘‘esen’’ hálini almış ve ‘‘esenlikle git’’, ‘‘esen kal’’şeklinde kullanılır olmuştur. Ve, işin çok daha önemli tarafı: ‘‘Esenboğa’’ bir şahıs adıdır, aslı ‘‘İsen Buga’’dır, ‘‘Mutlu, kutlu, […]

Read More
seddulbahirde-yakilan-turkler

Seddülbahir’de Yakılan Türkler

Eyl 18, 2016

Seddülbahir Türkler, 11 Mayıs gecesi, saat iki sularında bizimkiler Seddülbahir’de bir yarma harekatına giriştiler. Bu sırada müttefik orduları Başkomutan Jean Hamilton, Mehmetçik Burnu’nun açıklarında demirlenmiş Queen Elizabeth zırhlısında daha sonraki günler için planlar yapıyordu. Birden gök gürültülerini andıran uğultular kopunca Hamilton, bunun Türk topçusu olduğunu anladı; aksi takdirde haberi olurdu. Ne olup bittiğini tahmin edebilmek için […]

Read More
mehmet-niyazi

İslam’da Kardeş Katli

Eyl 6, 2016

İslam’da Kardeş Katli “Kardeş katli” sadece Osmanlılara ait değildi. Doğu ve Batı’da birçok Müslüman ve Hıristiyan hanedanlarında mevcuttu. Türklerde “kut” geleneği olduğundan, bu uygulama Fatih dönemine kadar görülmemiştir. Günümüzde bu durumu yadırgayan pek çok kişi, o günün şartlarında bulunsalardı, devletin varlığını tehlikeye düşüren, pek çok cana mal olan taht kavgalarını önleyeceği için herhalde gönülden tasvip […]

Read More
avarlar

Avarlar Hakkında Bilgi

Eyl 6, 2016

Avarlar Hakkında Bilgi VI. yüzyıldan IX. yüzyıla kadar Doğu Avrupa tarihinde önemli rol oynamışlardır. Juan Juan devletinin Bumin ve İstemi Kağan tarafından 552 yılında ortadan kaldırılmasından sonra Gök Türk İdaresi altında kalmak istemeyen Avarlar, yaşadıkları bölgeden ayrılarak Aral gölü ile İtil ırmağı arasındaki sahaya yerleştiler. Kuzey Kafkasya’da ilk olarak Alanlarla karşılaşan Avarlar, Onların referansıyla Doğu […]

Read More
Türk Destanı Üzerine İncelemeler

Türk Destanları

Ağu 29, 2016

Türk Destanları Geçmişteki büyük olayların, savaşlarının, kahramanlıkların şiirleşmiş şekli olan millî destâna mâlik bulunmak millet için bir tâlihtir. Her millet bu tâlihe erişememiştir. Geçmiş zamanı, tüller arkasından görülen belirsiz görüntüler gibi gösterip bizi büyük karanlıktan kurtaran, bir soyun geleceği hakkındaki ümitlerini hayal meyâl belirten, bir milletin yüksek edebiyatının tohumlarını taşıyan millî destan, milli hazinenin en […]

Read More
Türk Tarihinin Meseleleri

TÜRK TARİHİ

Ağu 29, 2016

TÜRK TARİHİ Bütün medeni milletler kendi tarihleri hakkında son ve kesin kararı vermişlerdir. Yani, tarihlerinin nereden başladığını, hangi çağlara bölündüğünü, kimlerin kendi tarihlerine mal edilmiş olduğunu bilirler ve tarihlerini dolduran insanların adlarının hangi imlâ ile yazılacağı hususunda değişmez kanatlara maliktirler. Bize gelince, her hususta olduğu gibi, tarihimizi anlayış konusunda da acıklı bir kargaşalık içinde bulunuyoruz. […]

Read More
cengizhan

Cengiz Han Kimdir

Ağu 28, 2016

Cengiz Han Kimdir Cengiz Han, Moğollar, günümüzde Moğolistan’ın yerli halkıdır. Doğu ve Orta Asya kavimlerindendir. Asıl yurtları Moğolistan’dır. Bugün Moğollar, Moğolistan dışında Rusya’ya bağlı; Aga Buryat Özerk Bölgesi,Ustorda Özerk Bölgesi ve Buryat Cumhuriyetinde yaşamaktadırlar. Ayrıca Çin ile Moğolistan arasında yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nin de büyük çoğunluğu Moğol’dur. Tarihte, Asya kıtasının büyük bir kısmına sahip olup, yayıldılar. Memleketlerinden çıkıp da geri dönmeyenler, diğer milletler arasında […]

Read More
kızıl-elma

Kızıl Elma Nedir?

Ağu 28, 2016

Kızıl Elma Nedir? Bir elmayı bir ananın soyması, kabuğunu yastığının altına koyması, al yeşil rüyalar içinde uyuması, bir oğlan doğması, bismillah ya gazi ya şehit, ana sütüne doyması, elma dişlemesi, çocuğun dişlediği al elmaların tadını babaların duyması, oğlanın tez günde büyümesi, at binip kılıç oynaması, yay basıp ok üşürmesi, dalına nişan alıp da daldan elma […]

Read More
malazgirtsavaşı

Malazgirt, Anadolu’yu Türkleştirdi

Ağu 26, 2016

26 Ağustos 1071 Malazgirt Anadolu’nun ve Rumeli’nin kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin mahiyetini, özünü kavrayamayan,“Türk”ü kavrayamaz… “Türk” Anadolu’yu ve Rumeli’yi Malazgirt Zaferi’yle vatan edinmiştir. Anadolu Türk yurdu olduktan sonra, Avrupa Türk’ü tanımış ve Selçuklu sahasına, sonra Osmanlı sahasına “Türk”demiştir. (Türk, kendisine “Türk” demezse, Avrupa, niçin bu sıfatı kullansın ki… “Türk”ü silmeye kalkışan art niyetli, emperyalistlerin maşası […]

Read More
Osmanlı armasındaki 30 gizemli sembolün sırrı

Osmanlı armasındaki sembolün sırrı

Ağu 25, 2016

Osmanlı arması, üzerinde 30 ayrı sembol taşıyor. İşte 1876-1909 yılları arasında yapılan armadaki sembollerin anlamları: 1- Tuğranın etrafındaki bu güneş motifi, padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir 2- II. Abdülhamit`in tuğrası. 3- Sorguçlu Kavuk: Osman Gazi`yi ve tahtı temsil eder. 4- Yeşil Hilafet Sancağı 5- Süngülü Tüfek: Osmanlı ordusunun asli silahı olmuştur 6-Çift Taraflı Teber. 7-Toplu Tabanca 8-Terazi: Şeşper ve asaya asılıdır, […]

Read More
pakistan-bayrağı

Pakistan Bayrağı

Ağu 24, 2016

Pakistan Bayrağı Pakistan ulusal bayrağı, Syed Amir-ud-Din Kedwaii tarafından 1906 yılında Hindistan Müslümanları için dizayn edilmiştir.Pakistan tarafından geliştirilerek 11 Ağustos 1947’de ulusal bayrak olarak kabul edilmiştir. Pakistan bayrağında yeşil zemin İslamiyeti, beyaz zemin diğer dinleri, hilal “ilerlemeyi” beş köşeli yıldız ise geleceği ve aydınlığı sembolize etmektedir. Pakistan bayrağının anlamı nedir?

Read More
peygamberimizi-rüyasında-gören-türk

Peygamberimizi Rüyasında Gören Türk

Ağu 23, 2016

Peygamberimizi Rüyasında Gören Türk Selçuklu Atabeyi Nureddin Mahmut Zengi Aksungur NureddinMahmud Zengi yada Nureddin Mahmud (d. Şubat 1118, Musul – ö. 15 Mayıs1174, Şam),Büyük Selçuklular’ın Halep Atabeyi. Zengi hanedanının bir üyesiolan Nureddin 1118 yılında dünyaya geldi. 1146 ılında babası İmadeddin Zengi’nin ölümü üzerine devlet“eski Türk geleneklerine göre varisler arasında bölündü,” bu paylaşım sonunda Musul Seyfeddin Gazi’yebırakılırken, Nureddin Mahmud’un payına […]

Read More
Geçmiş geleceğin aynasıdır

Geçmiş geleceğin aynasıdır

Ağu 23, 2016

Geçmiş geleceğin aynasıdır Geçmiş geleceğin aynasıdır, Tarihsel sürekliliği, kültürü ve kimliği olan hiçbir millet dününden ve dileklerinden tecrit edilemez, edilemeyecektir. Türk milleti 940 küsür yıldır son yurdunda yaşamakta, bu topraklarda soluk alıp-vermektedir. Nice talihsizliklere, nice acılara, nice tahammülsüzlüklere ve nice saldırganlıklara rağmen son yurdumuzdaki varlığımız kesintiye uğramamıştır. Haçlılar gelip gitmiş, kutsal ittifaklar, şiddet ve vahşet […]

Read More
50d4acilis2son

Sultan Alparslan

Ağu 23, 2016

Sultan Alparslan “Tarih içinde uygarlıklar, kendileri için güvenli ve huzurlu olacak toprakları yurt edinmek için sürekli bir arayış içinde olmuşlardır. Bunun için beşeriyetin mazisi çok kanlı savaşlara, izleri ve etkileri hala süren çok yönlü mücadelelere şahit olmuştur. Doğaldır ki,  mesele yurt edinmek ve üzerinde yaşamakla bitmemiş, sınırların çizilmesi ve haritaların belirlenmesiyle her uygarlık kendi alanına […]

Read More
yavuz-sultan-selim-alevileri-katlettimi

Yavuz Sultan Alevileri Katlettimi

Ağu 22, 2016

Yavuz Sultan Selim Alevi Katletmedi Ehli Sünnet Olan Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinin 40.000 Aleviyi katlettiğine dair haberler “İran Casuslarının” Bilinçli Olarak Ortaya atıp yaydığı yalan bir haberdir. Ehli Sünnet Mensubu Asla Masum İnsanları Katletmez. Türk Tarihi Müslüman olmadan öncede böyleydi, Hele Müslüman Olandan Sonra Böyle Bir Katletme Asla Olamaz Olmamıştır. “İran’ın Hatay’daki Alevi vatandaşlarla […]

Read More
yeni-camii

Yeni Camii

Ağu 22, 2016

Eminönü Yeni Cami Bugün Eminönü denilen yerde bulunan Yeni Cami’nin temeli 1597 yılında atıldı. Sultan III. Mehmed’in tahta geçişiyle Valide sultan namı ile bütün nüfuz ve hükmü eline alan ve hatta siyasî işlere bile karışmaya başlayan Safiye Sultan, hayrat ve hasenatla şerefini yükseltmek arzusunu duyunca bir cami yaptırmaya karar verdi. Camiin inşası için seçilen Bahçekapı […]

Read More
türkçü-nihal-atsız

GENÇ KIZLARIMIZA ÇAĞRI

Ağu 22, 2016

GENÇ KIZLARIMIZA ÇAĞRI Her sosyal yapı, kadın ve erkek dediğimiz iki cinsin birbirini tamamlamasıyla var olmuş bir bütündür. Tek başlarına düşünülemeyen bu bireyler, birlikte yaratıcı bir güç kazanırlar. Erkek, kadınla beraberken daha bahadır, daha erdemli ve daha bilge olmak zorunluluğunu duyar.Kadın da bir erkekle birlik olunca daha soylu, daha ince ve daha içlidir. Türk milletinin […]

Read More
İSLAMDAMİLLİYETÇİLİK

DİNDE TÜRKÇÜLÜK, NİHAL ATSIZ

Ağu 22, 2016

İslamda Türkçülük Türkçülük, din kitaplarının ve hutbelerle vaazların Türkçe olması demektir. Bir millet, din kitaplarını okuyup anlayamazsa, doğaldır ki, dinin gerçek niteliğini öğrenemez. Hatiplerin vaizlerin ne söylediklerini anlamadığından ibadetlerden de hiç ir zevk alamaz. İmam-ı Azam hazretleri, hatta, namazdaki surelerin bile milli dilde okunmasının dince sakıncalı olmadığını söylemişlerdir. Çünkü ibadetten alınacak dini heyecan nacak okunan […]

Read More
ATSIZ_nihal

Musa’nın Necip Evlatları Bilsinler ki

Ağu 22, 2016

Musa’nın Necip Evlatları Bilsinler ki Yahudi denilen mahluku dünyada Yahudiden ve sütü bozuklardan başka hiç kimse sevmez. Çünkü insanlık daima kuvvete, kahramanlığa ve iyiliğe tapındığı halde Yahudi zilletin, korkaklığın, kötülüğün ve seciyesizliğin örneği olmuştur. Dilimizdeki “Yahudi gibi”, “çıfıtlık etme”, “çıfıt çarşısı”, “havraya benzemek”, “Yahudiden yumurta alan içinde sarısını bulamaz” gibi sözler bu alçak millete ırkımızın […]

Read More
ABDÜLHAMİDHAN

2. Abdulhamid Han

Ağu 22, 2016

ABDULHAMİD HAN Toplumun en büyük haksızlığa uğramış tarihî şahsiyetlerinden biri, II. Abdülhamid’dir. Kendisinden önceki devirlerin ağır yükünü omuzlarında taşıyan, en güvenebileceği adamların ihanetine uğrayan ve dağılmak üzere olan içi dışı düşman dolu bir imparatorluğu 33 yıl sırf zekâ ve hamiyeti ile ayakta tutan bu büyük padişahı katil, kanlı, müstebit, kızıl sultan, cahil ve korkak olarak […]

Read More