Kategori: Türk Tarihi

Cahar Dudayev

Cahar Dudayev Unutulmasın ki Türkiye, hem TÜRK dünyasının, hem de ÎSLAM aleminin ümit ışığıdır, Bu ışığın sönmesi, hem ÎSLAM aleminin, hem de TÜRK dünyasının karanlığa gömülmesi demettir.. Şehit
Read More

Lozan Maddeleri

Lozan Maddeleri 10 Nisan 1920’de San Remo Konferansında, 1916’da imzalanan Sykes Picot Antlaşması gözden geçirilerek Osmanlı topraklarının paylaşılması gündeme alınmıştır. En önemlisi de bununla 10 Ağustos 1920 tarihinde
Read More

kuvvetler ayrılığı prensibi nedemek

Osmanlı’da kuvvetler ayrılığı prensibi 7 Eylül tarihi Kanuni Sultan Süleyman’ın ölüm yıldönümüydü (1566). Osmanlı’nın zirve yaptığı dönemi ve dönemin en üst düzey birkaç yöneticisini tanımak, bir bakıma gelişmenin-büyümenin sırrını aramaktır.
Read More

Harf devriminin amacı

Harf devriminin amacı H. Ritter şöyle diyor: “Lâtin yazısın­dan beş defa kısa ve harikulâde müsait olan Arap yazısı okuma yazmayı kolaylaştırdığı için İslâm âlimleri sayısız eser vermiştir (Classicisme
Read More

Şehzade Katli

Şehzade Katli Şehzade isyanlarının sebebi açıktır: Her şehzade, bir gün mutlaka padişah olacağı telkini altında yetişen ve kardeşlerinin arasında her bakımdan “en iyisi” (özgüven aşılamak için) olduğuna inandırılan şehzade,
Read More

Celali isyanları Neden Oldu?

Celali isyanları Neden Oldu?  “Celâlî”, özet olarak “Celâlci” demektir… Yavuz Sultan Selim zamanında, 1519 yılı Ekim başlarında Bozok’da meydana gelen “Kızılbaş Şeyhi Celâl isyanı”, daha sonra meydana gelen tüm isyanlara isim olmuş,
Read More

Şehzade Katli Niye Yapılır?

Şehzade Katli Niye Yapılır? Fatih Sultan Mehmed, kendisine kadar gelen zaman kesitinde meydana gelen şehzade isyanlarını değerlendirerek meşhur “Kanunname”sine şehzade katlini koydu: “Ve her kimesneye evlâdımdan saltanat müyesser
Read More

Şehzade Bayezid niye öldürüldü?

Şehzade Bayezid niye öldürüldü?Şehzade Bayezid’le oğullarının, Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle “Nizam-ı âlem” için katledildiğini, sonra getirilip Sivas’taki Melik-i Acem türbesine defnedildiklerini, tıpkı Şehzade Mustafa vak’asında olduğu gibi, yine
Read More

Padişah ve Hoca

Yavuz’la, Şeyhülislâmı Zembilli Ali Cemali Efendi arasında geçen iki olay var ki, doğrudan günümüzü ilgilendiriyor… Birinci olay: Şeyhülislâm Zembilli Ali Cemali Efendi, Yavuz Sultan Selim’i Edirne’ye uğurlayanlar arasındadır.
Read More

2. Abdülhamid Han

2. Abdülhamid Han, İslâm Birliğinin tarihteki en önemli ve canlı dönemlerinden biri II. Abdü’l-Hamid Han dönemidir. Sultan II. Abdülhamid, Müslümanlar arasında birlik sağlayarak sömürgeciliğe karşı koymak, Osmanlıyı parçalanmaktan
Read More

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ÖZET TARİHÇE 1571    yılında,   Venedikliler’den alınan ve  307 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalan Kıbrıs’ın yönetimi 1878 yılında,   hükümranlık   hakkı Osmanlı   İmparatorluğunda  kalmak   kaydıyla, İngiltere’ye
Read More

Doğu Türkistan Nerede!!!

Doğu Türkistan Nerede Doğu Türkistan tarihte Türklerin ilk var oldukları ve Karahanlıar Devleti (840-1212) Hükümdarı Abdulkerim Satuk Buğrahan ile birlikte toplu hâlde İslam’ı kabul ederek ilk Türk İslam
Read More

Sultan Sancar’ın Türbesi

Sultan Sancar’ın Türbesi Merv, Türklerin en eski başkentlerinden biri… Tam 2500 yıl önce kuruldu. Bugün Türkmenistan sınırları içinde bulunan kent bir zamanlar İpek yolunun en önemli duraklarından biriydi.
Read More

Moğolistanlı Türkler

Moğolistanlı Türkler Dr.Yaşar KALAFAT (Halk Bilimi Uzmanı ve yazar) Yaklaşık 2,8 milyon nüfuslu Moğolistan”da Müslümanların oranı %6 civarında. Ülkenin batısında yer alan UBS eyaletinin Ulangom şehrine bağlı Tarialan
Read More

Ahal Teke

Atayurtlarımızdan Türkmenistan’dan… Ahal-teke atı ve 5 yıldız ile hilal ve halı deseni motifi Türkmenistan bayrağı…. Fotoğraf:Toyhal Ovliyakuliyeva “Her yanlışlarını maneviyat kaçakçılığıyla örten içi baca, dışı hoca olanların maskeleri
Read More

Murad-ı Hüdavendigar Kimdir

Murad-ı Hüdavendigar Kimdir  Daha şehzade iken Rumeli’de birçok akın ve sefere katılarak, bu topraklan yakından tanıyan I. Murad, babası Orhan Gazi’den sonra tahta geçince (1362), yapacağı fütuhat için
Read More

Türkiye Selçuklu Devleti

Türkiye Selçuklu Devleti Süleymanşah ve I. Kılıç Arslan Dönemi Dandanakan Savaşından Sonra Büyük Selçuklu Devleti Kurulmuştur. Türkiye Selçuklularının Atası Kutalmış’tır.   Dandanakan savaşından sonra Gazneliler engelinin yıkılmasıyla Ceyhun
Read More

Çelebi Sultan Mehmet Kimdir

Çelebi Sultan Mehmet Kimdir Çelebi Sultan Mehmet diye anılır. Yıldırım Bayezit’in oğullarındandır. Annesi Devlet Hatun’dur. Amasya sancakbeyiyken babasıyla birlikte 28 temmuz 1402 Ankara Meydan Savaşı’na katıldı. Yenilgiden sonra
Read More

Yıldırım Beyazıt Kimdir

Yıldırım Beyazıt Kimdir? Osmanlı sultanlarının dördüncüsü Yıldırım Bayezid 1360 yılında Edirne’de doğdu. Babası Murad Hüdavendigâr, annesi Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Bayezid Timur’la yaptığı 1402 yılındaki Ankara Savaşı’nda yenildi ve
Read More

Osman Gazi Kimdir

Osman Gazi Kimdir Osman Bey, Osmanlı Devleti’ni ve Osmanoğullarını kuran ve adını devletine ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı Sultânıdır. Kendisine Kara Osman, Fahruddin ve Mu’înüddin de denmiştir. Osman
Read More

Orhan Gazi Kimdir

Orhan Gazi Kimdir Osmanli Devletini Osman Gazi kurmustu.Fakat onu teskilâtlandiran ve büyük bir devlet haline getiren Orhan Gazi idi.Orhan Gazi sari sakalli, uzunca boylu, mavi gözlü idi. Yumusak
Read More

Avrupa Hunları Tarihi

Avrupa Hunları Tarihi Çin kaynaklarında “hiugn-nu” diye anılan Asya Hunlarının aynı kavme mensup oldukları bilinen bir gerçektir. Orta Asya’dan ayrılarak batıya gelen Türk kavmi olarak bilinen Hunlar, Avrupa’nın
Read More

İstanbul Fethi Nasıl Oldu

İstanbul Fethi Nasıl Oldu “Çağ açıp, çağ kapatan” Büyük Türk Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han… Rivayete göre Büyük Komutan Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri daha küçüklüğünden beri hep
Read More

ÖTÜKEN’DEN VİYANA’YA

Biz Türkler tarih sahnesine 2.700 yıl önce giriyoruz. Hemen hemen 4.000 yıl önce Proto-Türk izlerine rastlanıyorsa da Alp Er Tunga adındaki Türk hâkanı, Ârî kavimleri yönetiminde toplamak için,
Read More
Yandex.Metrica