You are here: Home » Türk Tarihi ( » Page 6)
Türk Tarihi

Yeni Camii

Eminönü Yeni Cami Bugün Eminönü denilen yerde bulunan Yeni Cami’nin temeli 1597 yılında atıldı. Sultan III. Mehmed’in tahta geçişiyle Valide sultan namı ile bütün nüfuz ve hükmü eline alan...
Türk Tarihi

GENÇ KIZLARIMIZA ÇAĞRI

GENÇ KIZLARIMIZA ÇAĞRI Her sosyal yapı, kadın ve erkek dediğimiz iki cinsin birbirini tamamlamasıyla var olmuş bir bütündür. Tek başlarına düşünülemeyen bu bireyler, birlikte yaratıcı bir güç kazanırlar. Erkek,...
Türk Tarihi

DİNDE TÜRKÇÜLÜK, NİHAL ATSIZ

İslamda Türkçülük Türkçülük, din kitaplarının ve hutbelerle vaazların Türkçe olması demektir. Bir millet, din kitaplarını okuyup anlayamazsa, doğaldır ki, dinin gerçek niteliğini öğrenemez. Hatiplerin vaizlerin ne söylediklerini anlamadığından ibadetlerden...
Türk Tarihi

Musa’nın Necip Evlatları Bilsinler ki

Musa’nın Necip Evlatları Bilsinler ki Yahudi denilen mahluku dünyada Yahudiden ve sütü bozuklardan başka hiç kimse sevmez. Çünkü insanlık daima kuvvete, kahramanlığa ve iyiliğe tapındığı halde Yahudi zilletin, korkaklığın,...
Türk Tarihi

2. Abdulhamid Han

ABDULHAMİD HAN Toplumun en büyük haksızlığa uğramış tarihî şahsiyetlerinden biri, II. Abdülhamid’dir. Kendisinden önceki devirlerin ağır yükünü omuzlarında taşıyan, en güvenebileceği adamların ihanetine uğrayan ve dağılmak üzere olan içi...
Türk Tarihi

İmam-ı Buhari Kimdir?

İmam-ı Buhari Kimdir İmam-ı Buhari Hazretleri, Hadis Alanında En Güvenilir Kaynaklardan Birini Yazmıştır. Ebedi İstiratgahı Özbekistan’da Semarkand Hartenk’tedir… En Önemli Eseri “el-Câmiu’s-Sahîh/Sahîhu’l-Buhârî”dir…  İmam Buharî hazretleri, en güvenilir hadis...
Türk Tarihi

Tarih Şuuru, Milletin Hafızasıdır

Tarih Şuuru “Tarih Şuuru”, milletlerin hâfızasıdır. Hâfıza nasıl, fert olarak insanların en küçükleriyle ihtiyarlarında bulunmazsa, milletlerin de henüz çocuk sayılabilecek kadar genç yani “kurulmamış” olanlarıyla ihtiyarlarında yani inkıraza mahkûm...
Türk Tarihi

Türklerin Bitmeyen Yolculuğu

Türklerin Tarihi 840 yılında Baykal Gölü’nün güneyinden, Doğu Sibirya eteklerinden ayrıldıktan sadece 234 yıl sonra Üsküdar’da, Boğaziçi’nde idik. Sürekli batıya giderek, arkamızdaki köprüleri yıkarak, İslâm kılıcını elimize alarak, devlet...
Türk Tarihi

NİHAL ATSIZ ŞİİRLERİ

NİHAL ATSIZ ŞİİRLERİ 1- Bugünün Gençlerine Yer bulmasın gönlünde ne ihtiras, ne haset. Sen bütün varlığına yurdumuzun malısın. Sen bir insan değilsin; ne kemiksin, ne de et; Tunçtan bir...
Türk Tarihi

Doğu Türkistan, Ata Yurdumuz

Doğu Türkistan, Ata Yurdumuz Binicilik, atıcılık, yüzücülük gibi sporlar gündeme gelse ve basın yayın organları biraz üzerinde dursa hemen bizler, kaleme ve kelama sarılır, ayetlerden ve hadislerden deliller getirerek...
Türk Tarihi

2. Abdulhamid, Japonya İle Neden Yakın Olmak İstedi?

Dünyada olup bitenleri çok yakından  takip eden Sultan II. Abdulhamid Japonya’nın güçlendiğini görüyordu. Rusya ve Avrupa’nın sonu gelmez düşmanca tavırlarına karşı Japonya ile ilişkilerini kuvvetlendirmek istiyordu. Bunun için Osmanlı...
Türk Tarihi

TÜRK ORDUSUNUN GÜCÜ

DÜNYANIN SÜPER GÜCÜ Cihanın sayılı birliklerinden Türk ordusu, Osmanlı Devletinin elinde bambaşka bir süper güç oldu. Üst üste gelen zaferlerin en büyük sebebi devletin daimî ordu oluşturmasıdır. Avrupa, düzenli...
Türk Tarihi

OSMANLI PADİŞAHLARI’NIN TUĞRASI

Tuğra, an’aneye göre Oğuz Hanın tahrirî alâmeti imiş; bazı Türk âlimleri bu tabirin, efsanevi bir kuş olan (Tuğrı) dan geldiğini ve bu kuşun Oğuzların büyük Hâkanının arması olduğunu kabul...
Türk Tarihi

Kıbrıs Tarihi

Kıbrıs Tarihi 1571    yılında,   Venedikliler’den alınan ve  307 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalan Kıbrıs’ın yönetimi 1878 yılında,   hükümranlık   hakkı Osmanlı   İmparatorluğunda  kalmak   kaydıyla, İngiltere’ye devredilmiştir.  Birinci  Dünya  Savaşı yıllarında...
Türk Tarihi

Osmanlı Padişahları

Osmanlı Devleti’nin Sıralı Padişahları Eşleri ve Çocukları Osman Gazi (1299 – 1326) Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi, 1258’de, Sögüt’te doğdu. Babası Ertugrul Gazi, Annesi Hayme Hatun’dur. Osman Gazi,...
Türk Tarihi

ANKARA NE ZAMAN BAŞKENT OLDU (13 Ekim 1923)

Ankara’nın Başkent Oluşu (13 Ekim 1923) Uzun zaman İmparatorluk merkezi olan İstanbul şehri son zamanlarda eski önemini kaybetmiş, değil yeni kurulacak Türkiye Devleti, hattâ parçalanmış Osmanlı Devleti için uygun...
Türk Tarihi

Osmanlı Şeceresi

Osmanlı Devleti’nin Şeceresi Rivayete göre Kaya Alp, Gündüz Alp, “Süleyman Şah” ile başlayarak devam etmiştir. İşte Osmanlı Devleti’nin Sıralı Şeceresi    
Türk Tarihi

Fuad Köprülü Biyografisi

Fuad Köprülü Hayatı 20 yüzyılın en büyük Türk tarihçisi Mehmed Fuad Köprülü, 4 Aralık 1890’da İstanbul’da babasının Küçük Ayasofya’daki konağında doğdu. Bugün doğumunun 120. yıldönümüdür. Bir Türk genci için...
Türk Tarihi

1915 Tehciri

1915 Tehciri Fransa Senatosu Anayasa Komisyonu, Ermeni soykırımını inkâr edenlerin cezalandırılmaları tasarısını reddetti. Böyle bir yasanın, anayasaya aykırı olduğu için, değil kabulü, gündeme bile alınmaması kararını verdi. Anayasaya bir...
Türk Tarihi

ENDONEZYA’LI TÜRKLER

ENDONEZYA’LI TÜRKLER 16. asrın ikinci yarısında Endonezya’nın bir kısmının Osmanlı cihan devletinin parçası olduğu malûmdur. Bu konuda, Portekiz kaynakları henüz ne Türk, ne yabancı tarihçilerce taranmadığı için, bilgilerimiz yetersizdir....
Türk Tarihi

OSMANLI KORSANLARI, AKINCIYDI

OSMANLI KORSANLARI Klasik Osmanlı düzeninde atlı komando sınıfına “akıncı” ve bahriyede deniz akıncı sınıfına “korsan” denir. Akıncı’nın karada yaptığını korsan, denizde ifa eder. Osmanlı hasmı devletlerin ulaştırma yollarını kesmek,...
Türk Tarihi

Yunus Emre’nin Hayat Hikayesi

Yunus Emre’nin çağı zaman dilimi olarak, Anadolu Selçuklularının sonu ile Osman Gazi devirlerini içine almaktadır. Bu devir Anadolu’sunda istilâlar, isyanlar ve yerleşme sıkıntıları ile çeşitli sosyal rahatsızlıkların ve iç...
Türk Tarihi

BABÜR ŞAH, GÜRGANİYE KAPLANI

BABÜR ŞAH GÜRGANİYE KAPLANI, TÜRK HİND HAKANI BABÜR ŞAH 16 yy Türklerden sorulur. Osmanlı İmparatorluğunun yüz ölçümü 8 milyon kilometrekareyi bulurken bir başka Sünni Türk Devleti Gürganiye 5 milyon...
Türk Tarihi

Kazakistan Cumhuriyeti

Kazakistan Cumhuriyeti Coğrafi Konum 2 724 900 km2 yüzölçümüne sahip olan Kazakistan, yüzölçümü açısından dünyanın dokuzuncu, eski Sovyetler Birliği ülkelerinin ikinci en büyük ülkesidir. Türkiye’nin yaklaşık 3,5 katı büyüklüğündeki...
Türk Tarihi

PROF. DR. İLBER ORTAYLI, FETİH YORUMU

PROF. DR. İLBER ORTAYLI Prof. Dr. İlber Ortaylı ile fetih şöleni için “Ecdadımıza yakışır kutlama diye gelişigüzel laf olmaz. Oradaki tarihe, bu büyük şehre, bu coğrafyaya, bu insanlara uygun,...
Türk Tarihi

İSTANBUL’UN FETHİ

İSTANBUL’UN FETHİ İstanbul’un Fethi, 29 Mayıs 1453’te, şehri günlerdir kuşatan Osmanlı ordusunun, şimdi İstanbul olarak bilinen, o zamanki adıyla Konstantinopolis (Constantinople) şehrini Sultan II. Mehmed Han’ın komutanlığında fethetmesidir. Bu...
Türk Tarihi

ÜÇ HİLAL’İN ANLAMI

ÜÇ HİLAL’in anlamı; 1-) Osmanlı İmparatorluğunun üç kıtaya hakim olmasını sembolize ettiği söylenmektedir. 2-) Türk Birliği Türk Milletinin yoğun olarak yaşadığı bütün yurtların birleşerek ismi Turan olan devletin kurulmasıdır....
Türk Tarihi

ÇEPNİLER

ÇEPNİLER, Bazı kaynaklarda, 1500’lü yılların başında, bu günkü Giresun ilimize bağlı Keşap ve Dereli ilçelerinin bulunduğu yerlerde, ‘Çepni Vilâyeti’ isimli bir yerleşim bölgesinin varlığı yazılıdır. Çepniler’e bu sebeple Giresun...
Türk Tarihi

SAHTE TARİH, SAHTE KİMLİK DEMEKTİR

Sahte tarih, sahte kimlik demektir İSTİKRAR ( = Stability) kavramına ülkemizde çok değinilmesine rağmen, ilginçtir ki, gereken bilimsel önem verilmemiştir. Oysa istikrar Batı Avrupa’nın iktisadi ve siyasi literatüründe yer...
Türk Tarihi

SULTAN ABDÜLMECİD HAN HAZRETLERİ

Ülkeyi ıslah eden padişah Sultan Abdülmecid’in adı, hazzetmediğim birtakım tertip teorilerine karıştı. Onun döneminin sadece bu seminer ile değil, pek çok araştırma ile incelenmesi gerek. Bu hafta Dolmabahçe Sarayı’nda...

türk dünyası haberleri tarih kültür ve araştırma