Kategori: Türk Tarihi

Piri Reis Haritası

[TAM METİN: Türk Tarih Kurumu Yayınları / I. Dizi, Sayı: 1] PİRİ REİS haritası, Topkapı Sarayının kadîm eserler müzesi haline getirildiği sıralarda, Millî Müzeler Müdürü Bay Halil Ethem
Read More

Özlü Türk Atasözleri

Ayağını yorganına göre uzat, Ayı görmeden bayram etme, Az söyle, çok dinle, Aç aç ile yatınca arada dilenci doğar, Aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun, Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı
Read More

Eski Türk-Moğol İsimleri

Eski Türk-Moğol Kişi Adları Sözlüğü Çıktı. Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ve Doç. Dr. Paki Küçüker’in hazırladığı “Eski Türk-Moğol Kişi Adları Sözlüğü” isimli eser Türkiye’de emekleme aşamasında olan Türk-Moğol
Read More

Fatih Sultan Mehmed’in Sözleri

YA ALIRIM, YA ÖLÜRÜM... Baykuştan korkumuz yok! Biz ki, şahinIer sürüsüyüz… Eğer padişah sız iseniz, devIetimizin bu zor gününde ordumuzun başında oImamanız töreIerimize uymaz. Yok, eğer padişah ben isem, işte
Read More

Babur Şah’ın Sözleri

Hindistan’da Türk İslâm devleti olan Gürgâniyye Devleti’nin kurucusu, edîb, âlim ve tasavvuf ehli, Hanefî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Zahîrüddîn Muhammed Bâbür’dür. 14 Şubat 1483 târihinde Özbekistan’ın Fergâna şehrinde
Read More

Türkün Vasıfları

Türkün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır. Türkler harpçi bir millettir. Türk ençok devlet kuran bir Millettir. Türk töresine bağlıdır. Türkler puta tapmazlar.
Read More

Bilge Kağan’ın Sözleri

Bilge Kağan’ın Sözleri, Büyük Türk Başbuğu Bilge Kağan’ın Sözleri. Bilge Kağan Yazıtı. Bilge Kağan Yazıtı, en büyük hacimli yazıtımız. “Bozkurt oğulları hanedanı” dediğimiz, “Açina/Asena oğulları” gibi çeşitli söyleyişlerle isimlendirdiğimiz bir
Read More

Şeyh Edebalı’nın Sözleri

Rivayete göre Kayıların Piri Seyh Edebalı’nın Osman bey’e söylediği sözleri… İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN Ey Oğul!.. Beysin, bundan sonra öfke bize; uysallık sana. Güceniklik bize; gönül alma
Read More

Pir Hoca Nasreddin Fıkrası

Nasreddin Hoca Fıkraları O ZAMAN BAŞKA Hoca’nın kadılık yaptığı sıralarda bir adam gelmiş: -Hoca efendi demiş,size bir şey danışacağım. -Buyrun sorun. Demiş Hoca, adam sözünü sürdürmüş: -Geçen gün
Read More

MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ

Türklerin İslamiyet’i kabulleri, İslam dini ve İslam devletleri için büyük bir kuvvet kaynağı teşkil edip İslamiyet’e yeni ufuklar açtığı gibi; İslamiyet de Türk kavmi için yeni ve bambaşka
Read More

Anadolu Türklerinin Ana Vatanı

Türk kavminin anavatanı Orta Asya’dır. Anavatan toprakları Hazar denizinden Kingan dağlarına, kuzeyde Sibir ovalarından, güneyde Pamir yaylasına, Karanlık dağlar, Altın dağları ve Çin’in kuzey eyaletlerine kadar uzanır. Bu
Read More

Eski Türklerin Sözleri

Ho-han-ye’nin Çin egemenliğine girme politikasına karşı çıkan Çiçi, bağlı kabileleriyle birlikte Issık Gölü ve çevresine çekilmiştir. ÇİÇİ; Çin Hakimiyetine girmeyi “atalarına saygısızlık” kabul etmiş ve kendi kabilesi ile
Read More

Çi Çi Yabgu’nun Sözleri

Çi Çi Yabgu’nun kardeşi Hohan Yeh Çinliler ile Vatanı bölüşmeye yani Çin egemenliğine devleti sokmak isteyince VATANA SEVER Çİ Çİ;  Şu sözleri söylemiştir.   “Boyun eğmeyeceğiz. Zira öteden
Read More

AHMED YESEVİ’NİN HİKMETLERİ

Hazret-i Sultân, Pîr-i Türkistân, Sultâ- nü’l-Evliyâ, Hâce-i Türkistân ve Evliyâ- lar Serveri gibi unvanlarla anılan Ahmed Yesevî, Çimkent’e bağlı Sayram kasabasında dünyaya gelmiştir.1 Yesi’de Arslan Baba’nın teveccühüne mazhar
Read More

1919’lu yıllarda ne oldu

1919’lu yıllarda, horlanmaya, hakir görülmeye, işgale ve mütecaviz niyetlere tahammülü olmayan yüksek erdemin dağınıklıktan kurtarılması ve teşkilatlandırılması lazımdı. Milli ve manevi değerlerle bina edilen, tam bağımsızlıktan başka seçenek
Read More

23 Nisan’ın Anlamı Nedir?

Milletimiz kendi geleceğine bizatihi kendisinin yön vereceğini 23 Nisan 1920 itibariyle göstermiş, temsilcileri eliyle tüm dünyaya duyurmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle ifade edecek olursak; Büyük Millet Meclisi,
Read More

Merhum Alparslan Türkeş

Merhum Türkeş Bey ömrünü ülkülerine adayan, varlığını milletinin bekasına ve devamlılığına hasreden örnek bir dava insanıdır. Hepimiz biliyor ve şehadet ediyoruz ki, fani hayatı mücadeleler içinde geçmiştir. Lefkoşe’de
Read More

Ey Türk, titre ve kendine dön

“Ey Türk, titre ve kendine dön” nasihatini irfanımızın ve iddialarımızın ana fikri yaptık. Dünümüzle çelişmedik, dilimizle ters düşmedik, kültürümüzle zıtlaşmadık, ecdadımızın yüzünü kara çıkarmadık. Türk milletine inandık, Türkiye’ye güvendik.
Read More
Yandex.Metrica