You are here: Home » Türk Tarihi ( » Page 3)
Türk Tarihi

Anadolu Selçuklu Devleti ve 2. Gıyâseddin

XIII. Yüzyıla kudretli bir şekilde giren Anadolu Selçuklu Devleti en ihtişamlı dönemini Alâeddin Keykubâd (1221-1237) devrinde yaşamıştır. Anadolu Selçuklu Devleti’ni Moğol istilâsının büyük bir coğrafyayı sarstığı bir dönemde istikrarlı,...
Türk Tarihi

Doğu Türkistan Önderlerinden, İsa Yusuf Alptekin

Doğu Türkistan Önderlerinden, İsa Yusuf Alptekin, Alptekin Türk Dünyasına çok büyük hizmetlerde bulunmuş önder şahsiyetlerinden birisidir. O Doğu Türkistan’ın özgürlük mücadelesi yolunda ömrünü harcamış bir insandır. “Bir Doğu Türkistanlı olarak...

Birinci İnönü Savaşı Hangi Tarihte Yapılmıştır?

Birinci İnönü Savaşı Hangi Tarihte Yapılmıştır? Yoksul ve zayıf Türk ordusunun, isyan ile savaş arasında ezileceğini sananlar yada ümit edenler az değildi. Türk ordusu Yunanlıları püskürtür.  Birinci İnönü Savaşı...
Türk Tarihi

Sultan Alparslan’ın Bilinmeyen Bir Özelliği

Selçuklu Sultanı, Sultan Alparslan’ın Bilinmeyen Bir Özelliği, Nizamülmülk’e göre Sultan Alparslan bir Emir’in veya bir Türk’ün bir Rafiziyi hizmetine aldığını duysa onu mutlaka cezalandırılırdı…
Türk Tarihi

Selçuklu Veziri Nizamülmülk’e göre kötü huylar

Selçuklu Veziri Nizamülmülk’e göre kötü huylar, kin, kıskançlık, büyüklenme,  öfke, şehvet, hırs, arzu, yalan, cimrilik, zulüm, bencillik, acelecilik, şükürsüzlük, düşüncesizlik… (Siyasetname 43. Fasıl)
Türk Tarihi

Nizamülmülk’ün Siyasetname’deki Sözleri

Nizamülmülk’ün Siyasetname’deki Sözleri, “Ateş sazlığa düşünce kuruyuda yaşıda tamamıyla yakar” , “Bilginin Malının Müşterisi Olun” “Melik inkâr ve küfürle ayakta kalabilirse de zulümle ayakta kalamaz”    
Türk Tarihi

peçenekler

peçenekler, Avrupa’da bir Türk boyu olan peçenekler fazla uzun bir dönem tarih sahnesinde kalamadılar. Ama her Türk kavmi gibi HARPÇİ bir boy idi. Roma’lılara paralı asker bile verdiler bir...
Türk Tarihi

Hun Başbuğu Attila’nın En Güzel Sözleri

Büyük Türk, Avrupa Hun Devletinin Başbuğ’u Attila, Türk Milletini ve diğer kavimleri bir araya toplayarak büyük bir devlet kurdu. Öyle ki Fatih Sultan Mehmed Han’ın torununun Bizans’ı nasıl ortadan...
Türk Tarihi

İlhanlı Türk Devletinin Mirası Çifte Minare

İlhanlı Türk Devletinin Mirası Çifte Minare, 1271 – 1272 yıllarında  İlhanlı veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından yapılmıştır. Bu çifte minare Sivas ilinin simgesi olarak ta bilinir. Türklerin Anadolu’ya bıraktığı...
Türk Tarihi

Osmanlı Devletinin Manevi Kurucusu, Şeyh Edebalı

Osmanlı Devletinin Manevi Kurucusu, Şeyh Edebalı, Devleti-i Ali Osman’ın manevi kurucusu ve gölge Sultan’ı olarak bilinen Edebalı Hazretleri 1206 yılında Merv’de dünyaya geldi.  Selçuklu Türk Devleti Şeyhül İslam’ı olan...
Türk Tarihi

türk tarihinde büyük hükümdarlar kimlerdir?

Türk tarihinde büyük hükümdarlar kimlerdir? Türk tarihi şanlı bir maziye dayanmaktadır. Bilinen tarihte anlatıldığına göre Türkler içinden her zaman büyük önderler çıkarmış ve hükmeden ve yöneten olmuşlardır. Elbette tarihte...
Türk Tarihi

Büyük Türk Ömer Hayyam’ın Şiirleri

Büyük Türk Ömer Hayyam’ın Şiirleri, Ömer Hayyam’a atıfta bulunularak yazılan İnanç ve İbadetlere – İslama ters düşen rubailer kesinlikle ÖMER HAYYAM‘ın değildir. Ötüken yayınlarından çıkan Ömer Hayyam Rubaileri –...
Türk Tarihi

2. Mahmud Dönemi Islahatları Nelerdir

2. Mahmud Dönemi Islahatları Nelerdir, Sultan 2. Mahmud Han, Osmanlı Devletinin düştüğü bu duruma çok kafa yormuş, devletini hak ettiği yerlere getirmek için çok çalışmıştır. Bilindiği gibi Sultan 2....
Türk Tarihi

Osmanlı Tarihi, Kısa ve Özet

Osmanlı Tarihinde meydana gelmiş olayların kısa bir özeti şeklinde hazırlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu elbette bu kadar kısa bir yazı ile anlaşılamayacak kadar büyük ve eşsizdir. Konuya ilgi ve merakı olanların...
Türk Tarihi

Sıralı Osmanlı Pâdişâhları

Sıralı Osmanlı Devleti Padişahları Listesi, Osmanlı Devleti kuruluşundan başlayarak en son Osmanlı padişahları isim listesi aşağıdaki gibidir. İşte sıralı Osmanlı Padişahları isim listesi.   Osman Gazi Orhan Gazi Murat...
Türk Tarihi

Fatih Sultan Mehmet’in, Kısa Hayatı

Fatih Sultan Mehmet’in Kısa Hayatı? Büyük Türk Sultan Mehmet Han Hazretleri, 29 Mart 1432 yılında  Edirne’de dünyaya geldi. Osmanlı pâdişâhlarımdan yedincisidir. 2. Murat Han’ın oğlu. Validesi Huma Hatun idi. Fatih Sultan...
Türk Tarihi

Türkler’in kökeni nereye dayanır?

Türklerin kökeni nereye dayanır? M.Ö. 1766 YA DOĞRU Çin vakaayi-nâmeleri, Proto- Türklerden bahsetmeye başlamıştır. Türklerin tarih öncesi çağları, M.Ö. 220 yılına kadar dayanır. Bu yıl, Teoman veya Tuman Yabgu...
Türk Tarihi

Mete Han Zamanında Türkler

Mete Han Zamanında Türkler, Türkler’in sonradan Oğuz Han adıyla ölümsüzleştirdiği Mete, M.Ö. 209 YILINDA BÜYÜK TÜRK HAKANLIĞININ BAŞINA GEÇTİ. M.Ö. 174’e kadar 35 yıl Türk devletinin başında kaldı. Asıl...
Türk Tarihi

Zahirüddin Muhammed Babür Mirza, Bâbur Şah

Zahirüddin Muhammed Babür Mirza, Babûr Şah, 14 Şubat 1483’te Türkistan’ın Fergana ülkesinde doğdu. Büyük Timur’un 52 kuşaktan torunu. Babası Ömer Şeyh Mirza, Fergana hükümdarı idi. Sultan Ebu Said Mirza’nın...
Türk Tarihi

Ergenekon (Göktürk) Destanı

Ergenekon (Göktürk) Destanı, Türk kavimlerinden Göktürkler’i konu alan Ergenekon Destanı, Büyük Türk Destanı’nın bir parçasıdır. VI. YY ORTALARINDA Türkler’i yeniden birleştiren Göktürkler’in menşeini açıklamak isteyen bu destanın özeti aşağıdaki...
Türk Tarihi

Hunlar Döneminde Türklük

Hunlar Döneminde Türklük, Türkler, tarih devrine Orta Asya’da Büyük Türk Hakanlığı kuran Hunlar’la girerler. Hunlar’ın ilk imparatoru Teoman ve bunun oğlu Mete, diğer bir değişle Oğuz Han’dır. Hunlar’dan önceki...
Türk Tarihi

Hırka-ı Şerif Camii Nerede?

Hırka-i Şerif, Kutsal emanetlerin bulunduğu Camii. Hırka-ı Şerif Camii Fatih’de Atikali’de dir. Hırka-ı Şerif Camii 1851 yılında yapılmıştır. Peki bu isim nereden gelmektedir? Hırka-ı Şerif Camii İsmi Nereden Gelmektedir? Adı Güzel Muhammed...
Türk Tarihi

Hun İmparatoru Attila

Hun İmparatoru Attila DÜNYA tarihine adını altın harflerle yazdıran Türk olduğu için batılı iki yüzlü tarihçiler tarafından yazılmayan, buna rağmen yinede ilgisiz kalınamayan, Avrupanın büyük bir kısmını etkisi altına alan,...
Türk Tarihi

Dede Korkut Hikayeleri

Türk Tarihi ve Kültüründe çok önemli bir yeri olan Dede Korkut, Korkut Ata diye nam salan BÜYÜK TÜRK çok bilge bir kişi olsa gerek. Hakkında yazılan çeşitli rivayetler vardır....
Türk Tarihi

Ziya Paşa’nın Bilinmesi Gereken Şiirleri

Sâdıkları tahkîr ile red kaide oldu Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı (Sâdık kişileri aşağılama, reddetme benimsenir oldu; hırsızlara ikram ve yardım yeni çıktı) İkbâl için ahbâbı siâyet yeni...
Türk Tarihi

Büyük Türk Fatih Sultan Mehmet’in Şiirleri

Avnî mahlasıyla şiirler kaleme alan padişah, Fatih Sultan Mehmet’tir. Fatih, II. Mehmed’din oğlu olup Edirne doğumludur. Osmanlı Devleti’nin yedinci padişahıdır. Osmanlı tarihi ile ilgili muteber kaynaklarda ortak görüş, Fatih’in...
Türk Tarihi

Osmanlı

Osmanlı Padişahlarının Kısa Hayatları Osman Gazi Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi, 1258’de, Sögüt’te doğdu. Babası Ertugrul Gazi, Annesi Hayme Hatun’dur. Osman Gazi, 1326’da Bursa’da Nikris (goutte) hastalığından öldü....

türk dünyası haberleri tarih kültür ve araştırma

Yandex.Metrica