Kategori: Türk Tarihi

Altı Asır Süren Bir Devlet

Geçmişin doğru tahlil ve analizi Türk milletinin geleceğine ışık tutacaktır. Unutmayalım ki; altı asır süren bir imparatorluğun mevcudiyetindeki sebepler; √       Farklılıkları kaşıyan değil birleştiren, √       Ayrılıkları kışkırtan değil
Read More

Türkün Filizlendiği Topraklar

bu topraklar, Türk’ün asırlarca sürdürdüğü hükümranlığın filizlendiği ve boy attığı cevherin de adıdır. Türkmen ruhundan doğan muhteşem uyanış bilahare fütuhat şuuru ile beslenmiş ve insanlık tarihine yön verecek
Read More

Türkmenistan Tarihi Hakkında Bilgi

Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinden biri Olan Türkmenistan 1991 Yılında SSCB’den ayrılarak bağımsız olmuştur. 7 Bağımsız Türk Devletinden Biridir. Türkmenistan, resmî adıyla Türkmenistan Cumhuriyeti, 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılışından sonra bağımsızlığını kazanan
Read More

Milliyetçilik

Milliyetçilik, Türk milletini, yüzyıllardır kader birliği etmiş, aynı inançla yoğrulmuş, aynı gayeye yönelmiş, bundan böyle de birlikte varolma iradesini serdetmiş insanlarımızın müşterek birliği olarak idrak ediyoruz. Milliyetçiliği; odak
Read More

Azerbaijan Tarix

1. Qədim Azərbaycan Alimlər Azərbaycanın Qafqaz dağlarının ətəklərindən tutmuş Xəzər sahilləri boyunca İran yaylasına qədər uzanan və Azərbaycan türkləri ilə məskunlaşmış bir əraziyə daxil olduğunu hesab edirlər. Azərbaycan
Read More

Cezzar Ahmet Paşa, Napolyon’u Yendi.

Cezzar Ahmet Paşa, Aslen Bosna’lıdır. Gençliğinde İstanbul’a giderek Hekimoğlu Ali Paşa’nın hizmetinde bulundu. 1756’da onunla birlikteMısır’a gitti. Hekimoğlu Ali Paşa Mısır’dan ayrıldıktan sonra Mısır’da kaldı ve 1758’de Kahire seyhulbeledi Bulutkapan
Read More

Enver Paşa’nın Turancılık Fikri

Enver Paşa’nın Doğu seferiyle başlayan Türk Birliği (Turancılık) fikrini gerçekleştirme düşüncesi 1915’te Sarıkamış felaketi yüzünden, ikinci olarak, Cemal Paşa’nın Kanal Harekatıyla başlayan İslam Birliğini gerçekleştirme hayali ise Arapların
Read More

Suriye Selçukluları (1092-1117)

Suriye Selçukluları 1077’den beri Suriye Selçuklu meliki olan Tâc’üd-devle Tutuş, kardeşi büyük Sultan Melikşah’ın ölümü dolayısıyla kendini Sultan ilân ederek üzerine yürüdüğü Berkyaruk karşısında savaşı kaybetmiş (Şubat 1095) ve
Read More

Sultan 4. Murat Han

Osmanlı Türk Sultanlarından gerçekten çağa damga vurmuş bir kişilik Sultan 4. Murat Han.  1612’de İstanbul’da doğan Sultan 4. Murat Murat Han Osmanlı padişahlarının on yedincisi ve İslam halifelerinin
Read More

Mehmet Akif Diyorduki

Ülkemiz dümensiz bir gemi gibi gitmektedir. Büyük bir tek seslilik çığlığı atılmakta. Türk Milleti harap ve bitap düşmüş, “çoğu icralık, kredi kartı mağduru, borç batağında… insanımız çaresiz. Bırakın
Read More

Esenboğa Ne Demektir?

Esenboğa Ne Demektir? ‘‘Esenboğa’’ sözüyle esen, uçan, kaçan yahut gürleyen bir boğa kastedilmemektedir. Kelimenin başındaki ‘‘esen’’ sözünün esmekle bir alákası yoktur, aslı ‘‘esen’’ değil ‘‘isen’’dir, ‘‘mutlu’’ gibisinden bir
Read More

Seddülbahir’de Yakılan Türkler

Seddülbahir Türkler, 11 Mayıs gecesi, saat iki sularında bizimkiler Seddülbahir’de bir yarma harekatına giriştiler. Bu sırada müttefik orduları Başkomutan Jean Hamilton, Mehmetçik Burnu’nun açıklarında demirlenmiş Queen Elizabeth zırhlısında
Read More

İslam’da Kardeş Katli

İslam’da Kardeş Katli “Kardeş katli” sadece Osmanlılara ait değildi. Doğu ve Batı’da birçok Müslüman ve Hıristiyan hanedanlarında mevcuttu. Türklerde “kut” geleneği olduğundan, bu uygulama Fatih dönemine kadar görülmemiştir.
Read More

Avarlar Hakkında Bilgi

Avarlar Hakkında Bilgi VI. yüzyıldan IX. yüzyıla kadar Doğu Avrupa tarihinde önemli rol oynamışlardır. Juan Juan devletinin Bumin ve İstemi Kağan tarafından 552 yılında ortadan kaldırılmasından sonra Gök
Read More

Türk Destanları

Türk Destanları Geçmişteki büyük olayların, savaşlarının, kahramanlıkların şiirleşmiş şekli olan millî destâna mâlik bulunmak millet için bir tâlihtir. Her millet bu tâlihe erişememiştir. Geçmiş zamanı, tüller arkasından görülen
Read More

TÜRK TARİHİ

TÜRK TARİHİ Bütün medeni milletler kendi tarihleri hakkında son ve kesin kararı vermişlerdir. Yani, tarihlerinin nereden başladığını, hangi çağlara bölündüğünü, kimlerin kendi tarihlerine mal edilmiş olduğunu bilirler ve
Read More

Cengiz Han Kimdir

Cengiz Han Kimdir Cengiz Han, Moğollar, günümüzde Moğolistan’ın yerli halkıdır. Doğu ve Orta Asya kavimlerindendir. Asıl yurtları Moğolistan’dır. Bugün Moğollar, Moğolistan dışında Rusya’ya bağlı; Aga Buryat Özerk Bölgesi,Ustorda Özerk Bölgesi ve Buryat Cumhuriyetinde yaşamaktadırlar. Ayrıca Çin ile
Read More

Kızıl Elma Nedir?

Kızıl Elma Nedir? Bir elmayı bir ananın soyması, kabuğunu yastığının altına koyması, al yeşil rüyalar içinde uyuması, bir oğlan doğması, bismillah ya gazi ya şehit, ana sütüne doyması,
Read More

Malazgirt, Anadolu’yu Türkleştirdi

26 Ağustos 1071 Malazgirt Anadolu’nun ve Rumeli’nin kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin mahiyetini, özünü kavrayamayan,“Türk”ü kavrayamaz… “Türk” Anadolu’yu ve Rumeli’yi Malazgirt Zaferi’yle vatan edinmiştir. Anadolu Türk yurdu olduktan sonra,
Read More

Osmanlı armasındaki sembolün sırrı

Osmanlı arması, üzerinde 30 ayrı sembol taşıyor. İşte 1876-1909 yılları arasında yapılan armadaki sembollerin anlamları: 1- Tuğranın etrafındaki bu güneş motifi, padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir 2- II. Abdülhamit`in tuğrası. 3- Sorguçlu
Read More

Pakistan Bayrağı

Pakistan Bayrağı Pakistan ulusal bayrağı, Syed Amir-ud-Din Kedwaii tarafından 1906 yılında Hindistan Müslümanları için dizayn edilmiştir.Pakistan tarafından geliştirilerek 11 Ağustos 1947’de ulusal bayrak olarak kabul edilmiştir. Pakistan bayrağında
Read More

Geçmiş geleceğin aynasıdır

Geçmiş geleceğin aynasıdır Geçmiş geleceğin aynasıdır, Tarihsel sürekliliği, kültürü ve kimliği olan hiçbir millet dününden ve dileklerinden tecrit edilemez, edilemeyecektir. Türk milleti 940 küsür yıldır son yurdunda yaşamakta,
Read More

Sultan Alparslan

Sultan Alparslan “Tarih içinde uygarlıklar, kendileri için güvenli ve huzurlu olacak toprakları yurt edinmek için sürekli bir arayış içinde olmuşlardır. Bunun için beşeriyetin mazisi çok kanlı savaşlara, izleri
Read More

Yeni Camii

Eminönü Yeni Cami Bugün Eminönü denilen yerde bulunan Yeni Cami’nin temeli 1597 yılında atıldı. Sultan III. Mehmed’in tahta geçişiyle Valide sultan namı ile bütün nüfuz ve hükmü eline
Read More

GENÇ KIZLARIMIZA ÇAĞRI

GENÇ KIZLARIMIZA ÇAĞRI Her sosyal yapı, kadın ve erkek dediğimiz iki cinsin birbirini tamamlamasıyla var olmuş bir bütündür. Tek başlarına düşünülemeyen bu bireyler, birlikte yaratıcı bir güç kazanırlar.
Read More
Yandex.Metrica