Kategori: Türk Tarihi

Bilge Kağan’ın Sözleri

Bilge Kağan’ın Sözleri, Büyük Türk Başbuğu Bilge Kağan’ın Sözleri. Bilge Kağan Yazıtı. Bilge Kağan Yazıtı, en büyük hacimli yazıtımız. “Bozkurt oğulları hanedanı” dediğimiz, “Açina/Asena oğulları” gibi çeşitli söyleyişlerle isimlendirdiğimiz bir
Read More

Şeyh Edebalı’nın Sözleri

Rivayete göre Kayıların Piri Seyh Edebalı’nın Osman bey’e söylediği sözleri… İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN Ey Oğul!.. Beysin, bundan sonra öfke bize; uysallık sana. Güceniklik bize; gönül alma
Read More

Pir Hoca Nasreddin Fıkrası

Nasreddin Hoca Fıkraları O ZAMAN BAŞKA Hoca’nın kadılık yaptığı sıralarda bir adam gelmiş: -Hoca efendi demiş,size bir şey danışacağım. -Buyrun sorun. Demiş Hoca, adam sözünü sürdürmüş: -Geçen gün
Read More

MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ

Türklerin İslamiyet’i kabulleri, İslam dini ve İslam devletleri için büyük bir kuvvet kaynağı teşkil edip İslamiyet’e yeni ufuklar açtığı gibi; İslamiyet de Türk kavmi için yeni ve bambaşka
Read More

Anadolu Türklerinin Ana Vatanı

Türk kavminin anavatanı Orta Asya’dır. Anavatan toprakları Hazar denizinden Kingan dağlarına, kuzeyde Sibir ovalarından, güneyde Pamir yaylasına, Karanlık dağlar, Altın dağları ve Çin’in kuzey eyaletlerine kadar uzanır. Bu
Read More

Eski Türklerin Sözleri

Ho-han-ye’nin Çin egemenliğine girme politikasına karşı çıkan Çiçi, bağlı kabileleriyle birlikte Issık Gölü ve çevresine çekilmiştir. ÇİÇİ; Çin Hakimiyetine girmeyi “atalarına saygısızlık” kabul etmiş ve kendi kabilesi ile
Read More

Çi Çi Yabgu’nun Sözleri

Çi Çi Yabgu’nun kardeşi Hohan Yeh Çinliler ile Vatanı bölüşmeye yani Çin egemenliğine devleti sokmak isteyince VATANA SEVER Çİ Çİ;  Şu sözleri söylemiştir.   “Boyun eğmeyeceğiz. Zira öteden
Read More

AHMED YESEVİ’NİN HİKMETLERİ

Hazret-i Sultân, Pîr-i Türkistân, Sultâ- nü’l-Evliyâ, Hâce-i Türkistân ve Evliyâ- lar Serveri gibi unvanlarla anılan Ahmed Yesevî, Çimkent’e bağlı Sayram kasabasında dünyaya gelmiştir.1 Yesi’de Arslan Baba’nın teveccühüne mazhar
Read More

1919’lu yıllarda ne oldu

1919’lu yıllarda, horlanmaya, hakir görülmeye, işgale ve mütecaviz niyetlere tahammülü olmayan yüksek erdemin dağınıklıktan kurtarılması ve teşkilatlandırılması lazımdı. Milli ve manevi değerlerle bina edilen, tam bağımsızlıktan başka seçenek
Read More

3 Mayıs Milliyetçiler Günü

Fikriyatımızın iftihar isimlerinden Merhum Hüseyin Nihal Atsız’ın dediği gibi; Selam sana ey yılları heba olan genç. İstikbalim gitti diye yaslanma sakın. İstikbalin değil ruhun Allah’a yakın. O yalancı
Read More

23 Nisan’ın Anlamı Nedir?

Milletimiz kendi geleceğine bizatihi kendisinin yön vereceğini 23 Nisan 1920 itibariyle göstermiş, temsilcileri eliyle tüm dünyaya duyurmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle ifade edecek olursak; Büyük Millet Meclisi,
Read More

Merhum Alparslan Türkeş

Merhum Türkeş Bey ömrünü ülkülerine adayan, varlığını milletinin bekasına ve devamlılığına hasreden örnek bir dava insanıdır. Hepimiz biliyor ve şehadet ediyoruz ki, fani hayatı mücadeleler içinde geçmiştir. Lefkoşe’de
Read More

Ey Türk, titre ve kendine dön

“Ey Türk, titre ve kendine dön” nasihatini irfanımızın ve iddialarımızın ana fikri yaptık. Dünümüzle çelişmedik, dilimizle ters düşmedik, kültürümüzle zıtlaşmadık, ecdadımızın yüzünü kara çıkarmadık. Türk milletine inandık, Türkiye’ye güvendik.
Read More

Ertuğrul Nesli

Ecdadımız, müsamaha ile milli beka; serbestlikle başkaldırma; özgürlükle başına buyrukluk arasındaki hassas dengeleri gözetmiş ve gerektiğinde gücünü çekinmeden göstermiştir. Söğüt ocağının, bürokraside, idarede kullandığı ve merkezinde Türkçe’nin bulunduğu
Read More

Altı Asır Süren Bir Devlet

Geçmişin doğru tahlil ve analizi Türk milletinin geleceğine ışık tutacaktır. Unutmayalım ki; altı asır süren bir imparatorluğun mevcudiyetindeki sebepler; √       Farklılıkları kaşıyan değil birleştiren, √       Ayrılıkları kışkırtan değil
Read More

Türkün Filizlendiği Topraklar

bu topraklar, Türk’ün asırlarca sürdürdüğü hükümranlığın filizlendiği ve boy attığı cevherin de adıdır. Türkmen ruhundan doğan muhteşem uyanış bilahare fütuhat şuuru ile beslenmiş ve insanlık tarihine yön verecek
Read More

Türkmenistan Tarihi Hakkında Bilgi

Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinden biri Olan Türkmenistan 1991 Yılında SSCB’den ayrılarak bağımsız olmuştur. 7 Bağımsız Türk Devletinden Biridir. Türkmenistan, resmî adıyla Türkmenistan Cumhuriyeti, 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılışından sonra bağımsızlığını kazanan
Read More

Milliyetçilik

Milliyetçilik, Türk milletini, yüzyıllardır kader birliği etmiş, aynı inançla yoğrulmuş, aynı gayeye yönelmiş, bundan böyle de birlikte varolma iradesini serdetmiş insanlarımızın müşterek birliği olarak idrak ediyoruz. Milliyetçiliği; odak
Read More

Azerbaijan Tarix

1. Qədim Azərbaycan Alimlər Azərbaycanın Qafqaz dağlarının ətəklərindən tutmuş Xəzər sahilləri boyunca İran yaylasına qədər uzanan və Azərbaycan türkləri ilə məskunlaşmış bir əraziyə daxil olduğunu hesab edirlər. Azərbaycan
Read More
Yandex.Metrica