You are here: Home » Türk Tarihi ( » Page 2)
Türk Tarihi

Osmanlı Padişahları Kısa Hayatları

Osmanlı Padişahları Kısa Hayatları Osman Gazi Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi, 1258’de, Sögüt’te doğdu. Babası Ertugrul Gazi, Annesi Hayme Hatun’dur. Osman Gazi, 1326’da Bursa’da Nikris (goutte) hastalığından öldü....
Türk Tarihi

Din ve İlim

Din ve İlim, Yavuz Sultan Selim zamanında Mısır ve daha pek çok Arap ülkesi Devlet-i Aliyye’ye dahil olunca Osmanlı medreselerinde oraların halkı için de kadı, beylerbeyi gibi bürokratların yetiştirilmesi gerekiyordu....
Türk Tarihi

Türk Tarihi Hakkında Kısa Bilgi

Türk Tarihi Hakkında Kısa Bilgi Türklerin anayurdu Altaylar’dır; Zeki Velidi Togan’a göre ise Aral Gölü ile Altay ve Tanrı Dağları arasında kalan Balkar Gölü’nü içine alan üçgendir. Başta Türklerin...
Türk Tarihi

Göktürk Müzik Aletleri

Göktürk Müzik Aletleri, Göktürkler dönemine ait çalgılar yeniden üretildi… Eski Türklere Ait Çalgılar Yeniden Üretildi.
Türk Tarihi

Preveze Deniz Zaferi ve Barbaros

Preveze Deniz Zaferi ve Barbaros, 1538’ in eylül ayında Vezir Süleyman Paşa’nın Hind Okyanusu donanması, Hindistan’ da Gucarat kıyılarına Türk ordusunu çıkardı. Kanuni sultan Süleyman’sa 8. Sefer-i hümayununu tamamlamıştı....
Türk Tarihi

Efrâsiyâb (Alper Tunga), Nevzer’i öldürüyor

Efrâsiyâb’ın (Alper Tunga), Nevzer’i öldürmesi, Efrâsiyâb’m, Nevzer’i öldürmesi Türklerin padişahı Efrâsiyâb, yeryüzünün, kendi ünlü pehlivanlarından boşaldığım haber alınca, ‘ Duyduğu kederle, yüreği ateş kesildi. Ağlayıp sızladı ve yanaklarını ciğerinin kanlariyle ıslattı: Demek,...
Türk Tarihi

Büyük Türk Efrasiyab’ın İrana gelmesi

Büyük Türk Efrasiyab’ın İrana gelmesi, bu yazı Firdevsi’nin Şehname’sinden Türkçe olarak aynen alınmıştır. Efrâsiyâb’m İrana gelmesi Ovalar, üzerlerindeki yeşilliklerle bir Perniyan ¡kumaşı gibi süslenince, Turan pehlivanları da savaşamaya hazırlandılar. *...
Türk Tarihi

Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri

Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Türk İslam Dünyasının en önemli alim ve mutasavvıflarından biridir. Kendisi ve yetiştirdiği Talebeler Anadolu dahil bütün Türk – İslam ve...
Türk Tarihi

Dede Korkut, Korkut Han Kimdir?

Dede Korkut, Korkut Han Kimdir? Dede Korkut namı diyar Korkut Ata, Oğuz Türkleri tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Bütün Türk dünyasında bilinmektedir. Oldukça büyük ve geniş bir üne...
Türk Tarihi

Osmanlı Padişahları ve Kısa Hayatları

Osmanlı Padişahları ve Kısa Hayatları, Osmanlı Devletinin kuruluş ve yıkılış dönemine kadar Padişahların kısa hayatları ve yaptıkları fetihler. Sıralı Osmanlı Padişahlarının hayatları hakkında bilgiler… Osman Gazi (1299 – 1326)...
Türk Tarihi

Mehmet Akif Ersoy’un En Güzel Sözleri

Şehamet dinî, gayret dini ancak Müslümanlık’tır; Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır. Mehmet Akif Ersoy Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır; Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Mehmet Akif...
Türk Tarihi

Bizim Yunus Emre

Cümleler doğrudur, sen doğru isen, Bulunmaz doğruluk sen eğriysen. Yunus Emre
Türk Tarihi

YUNUS_ŞİİRLERİ

Yunus Şiirleri, Yunus Emre Türk Tasavvuf makamında çok önemli bir yere sahiptir. Öyleki biz ondan bahsederken Yunus Efendi, Hazret, Hoca, Ulu, Bilge, Şeyh vb tabirleri asla kullanmadık. Peki Yunus’u bizden...
Türk Tarihi

Dervişlik Dedikleri Hırkayıla Tac Değil

Dervişlik dedikleri hırkayıla tac değil Gönlin derviş eyleyen hırkaya muhtac değül Hırkanun ne suçı var sen yolına varmazsan Vargıl yolınca yüri er yolı kalmaç değil Dirsin şeyhün ışkına yalın...
Türk Tarihi

Her ne arar isen kendinde ara – Karacaoğlan

Hararet nardadır sacda değildir Keramet baştadır tacda değildir Her ne arar isen kendinde ara Kudüste Mekkede Hacda değil Sakın bir kimsenin gönlünü yıkma Gerçek erenlerin sözünden çıkma Eğer insan...

Büyük Tarihçi Arnold Toynbee (1889-1975)

20. yy en büyük tarihçisi Arnold Toynbee (1889-1975) Toynbee, son eserlerinden birinde şöyle der: “İngiltere, Fransa, İtalya, Arap ülkelerini Osmanlı’dan daha iyi yönetecekleri iddiasında idiler. Bu iddia ile o ülkelere...
Türk Tarihi

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDAKİ 16 TÜRK DEVLETİ İSİMLERİ

Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 16 Türk Devletinin İsimleri, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken düşünülen bu karar çok uygun olmuştur. Bu bizim kim Cumhurbaşkanı olursa olsun Geçmişteki Bağlarımızın göz önünde olması için büyük bir...
Türk Tarihi

16 Büyük Türk Devleti’ni kimler kurdu?

16 Büyük Türk Devleti’ni kimler kurdu? Teoman, Pi, Balamir, Aksuvar, Bumin Kağan, Bayan Kağan, Böri Şad, Kutluk Bilge Kül Kağan, Bilge Kül Kadir Han, Alp Tigin, Tuğrul, Kudrettin Muhammed,...
Türk Tarihi

Tarihte Türklerin Kurduğu Büyük Devletler

Tarihte Türklerin Kurduğu Büyük Devletler, Dünya tarihine Türkün vurduğu mühür çok önemlidir… Öyle ki Türk olmasa tarih yazmak biraz sıkıcı olabilirdi. Büyük küçük yüzlerce Devlet kurmuş  (yerel ve dünya...
Türk Tarihi

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın Celali Takvimi

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın Celali Takvimi, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından hazırlatılan güneş takvimine verilen ad. Sultan Melikşah’ın lakabı olan Celâlüddevle’den dolayı bu adı alan takvim ayrıca Melikî olarak da adlandırılır....
Türk Tarihi

Celali İsyanını Kimler Yaptı?

Celali İsyanını Kimler Yaptı? Celali İsyanları,  XVI ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı idaresine karşı Anadolu’da meydana gelen isyanların genel adı. “Celâl’e mensup” anlamına gelen Celâlî tabiri, XVI. yüzyıl başlarında isyan eden...
Türk Tarihi

İlhanlı hükümdarı (1265-1282) Abaka Han

İlhanlı hükümdarı (1265-1282) Abaka Han, Hülâgû’nun on dört oğlunun en büyüğüdür. 631’de (1234) Moğolistan’da doğdu. Babası ile birlikte 1256’da İran’a geldi. Önce Horasan valiliğine tayin edildi. Hülâgû’nun ölümü üzerine emîrler,...
Türk Tarihi

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti Sultanları

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti Sultanları, Türkiye Selçuk Devletin’de Hükümdarın erkek çocuklarına “melik” denir. Melikler görev yaparken onlara yardımcı olan devlet adamlarına “Atabey” adı verilmiştir. ( 1075-1308) Türkiye Selçuklu Devleri Kutalmışoğlu Süleyman Şah...
Türk Tarihi

Cengiz Han’ın Özlü Sözleri

Cengiz Han’ın Özlü Sözleri, Tarihe adını altın harflerle yazmış olan Cengiz Han’ın elbette günümüze dair bazı sözleri mevcuttur. Cengiz Han çok büyük bir savaşçı ve komutan ve lider idi....
Türk Tarihi

Türk Milletinin Kabul Etmeyeceği Kriterler

Türk Milletinin Kabul Etmeyeceği Kriterler, Türklüğün sosyo-kültürel yükselişinin binlerce yıllık kazanımlarını; millet olmanın kolektif kuvvet ve dayanışmasını zayıflatarak, • Milletten kabileye, • Cemiyetten cemaata, • Üst kimlikten alt kimliğe, •...
Türk Tarihi

Tarihte Türk Milleti Nasıldı?

Tarihte Türk Milleti Nasıldı? TÜRK MİLLETİ mevsimlere göre kuruyarak çekilen veya yağmura göre sel olup taşan ve bulanan bir suyun arayışında olmadı… Türk Milleti, “Hiç bir zaman dibi görünmeyen kuyulardan...
Türk Tarihi

3 Mayıs Milliyetçiler Günü

Fikriyatımızın iftihar isimlerinden Merhum Hüseyin Nihal Atsız’ın dediği gibi; Selam sana ey yılları heba olan genç. İstikbalim gitti diye yaslanma sakın. İstikbalin değil ruhun Allah’a yakın. O yalancı istikbale...

türk dünyası haberleri tarih kültür ve araştırma