Kategori: Türk Tarihi

Kerkük Türk Yurdudur

Kerkük Türk Yurdudur, Kerkük Türk… Bağımsızlık için Kerkük’ün de referanduma dahil edilmesini istemiyoruz… Kerkük Türktür, Türk Kalacak… Ankara Valiliği tarafından Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) bağımsızlık referandumuna yönelik
Read More

Türk Destanları Hakkında Bilgi

Saka Türklerinin Destanları Alp Er Tunga Destanı: Türk-İran savaşlarıyla Alp Er Tunga’nın yiğitliklerinin anlatıldığı destanlardır. Şu Destanı: İskender ile Türkler arasındaki savaşların ve Hükümdar Şu’nun destanıdır. Hun Türklerinin
Read More

Büyük Türk Devlet Adamı Attila

Büyük Tük Devlet Adamı Attila, Cambridge Üniversitesi’nin araştırması Hun İmparatoru Attila’nınRoma’yı işgalinde halka şiddet ve baskı uyguladığı bilgisinin yanlış olabileceğini gösterdi İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, Hun
Read More

Çin Uygur Türklerine zulüm yapıyor

Hürriyet Gazetesi yazarı Verda ÖZER Doğu Türkistan ve Çinlilerin azınlıklara uyguladığı baskıla hakkında bir yazı yazdı. O yazının tamamı aşağıdaki gibidir… “Çin Uygur Türklerine zulüm yapıyor. Oruç tutmalarını, ibadet
Read More

Almanların 7B planı Nedir?

Almanların 7B planı, Berlin, Budapeşte, Belgrat, Bükreş, Bosforus yani İstanbul, Bağdat ve Basra’yı takiben Bombay… Berlin’den Basra Körfezi’ne uzanan hatta ulaşma stratejisi olarak özetlenebilecek bir hedeftir bu. Almanlar bu
Read More

Hüseyin Nihal ATSIZ

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Bilgelerinden Biri Olan Mehmet Niyazi ÖZDEMİR Hoca, Nihal Atsız ile alakalı Yenişafak gazetesinde yazı yayımladı. Usta kalem büyük Türk Bilgesi Mehmet Niyazi Hocanın yazısı
Read More

Türkiye Kazakistan Bayrağı

Türkiye Kazakistan Bayrağı, Türkiye Kazakistan Bayrağı Masa üstüne konulacak şekilde png formatındadır… Türk Kazak Bayrağı, Türkiye ile Kazakistan’ın bayrağı yan yana… Kazakhstan Turkish
Read More

Yavuz Sultan Selim Han

Yavuz Sultan Selim Han, II. Bayezid’in 10 Haziran 1512 de Dimetoka Abalar Köyünde  vefat etmesi üzerine, 24 Nisan 1512 yılında saltanatını ilan etti. En büyük tehlike gördüğü kardeşlerini
Read More

Cihan imparatorluğu Osmanlı Devleti

Cihan imparatorluğu, Ecdadımız, müsamaha ile milli beka; serbestlikle başkaldırma; özgürlükle başına buyrukluk arasındaki hassas dengeleri gözetmiş ve gerektiğinde gücünü çekinmeden göstermiştir. Söğüt ocağının, bürokraside, idarede kullandığı ve merkezinde Türkçe’nin
Read More

Osmanlıyı Büyüten Sebepler Adalet

Osmanlıyı Büyüten Sebepler Adalet, Geçmişin doğru tahlil ve analizi Türk milletinin geleceğine ışık tutacaktır. Unutmayalım ki; altı asır süren bir imparatorluğun mevcudiyetindeki sebepler; √       Farklılıkları kaşıyan değil birleştiren,
Read More

çağ açıp çağ kapatan Türk

çağ açıp çağ kapatan Türk, Ertuğrul Ocağı, önceki dönemlerin kısır kavgalarından, kardeşler arasındaki husumetlerden dersler çıkarmıştır. Hepsinden önemlisi didişerek, çekişerek, bölünerek, ayrışarak, farklılaşarak büyük ülkülere ulaşılamayacağının farkına varmıştır. Bu bütünleştirici anlayıştır
Read More

Doğu Türkistan Nerede!!!

Doğu Türkistan Nerede Doğu Türkistan tarihte Türklerin ilk var oldukları ve Karahanlıar Devleti (840-1212) Hükümdarı Abdulkerim Satuk Buğrahan ile birlikte toplu hâlde İslam’ı kabul ederek ilk Türk İslam devletinin
Read More

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1571    yılında,   Venedikliler’den alınan ve  307 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalan Kıbrıs’ın yönetimi 1878 yılında,   hükümranlık   hakkı Osmanlı   İmparatorluğunda  kalmak   kaydıyla, İngiltere’ye devredilmiştir.  Birinci 
Read More

2. Abdülhamid Han kısa hayatı

2. Abdülhamid Han, İslâm Birliğinin tarihteki en önemli ve canlı dönemlerinden biri II. Abdü’l-Hamid Han dönemidir. Sultan II. Abdülhamid, Müslümanlar arasında birlik sağlayarak sömürgeciliğe karşı koymak, Osmanlıyı parçalanmaktan kurtarmak
Read More

Orhan Gazi Kimdir

Orhan Gazi Kimdir Osmanli Devletini Osman Gazi kurmustu.Fakat onu teskilâtlandiran ve büyük bir devlet haline getiren Orhan Gazi idi.Orhan Gazi sari sakalli, uzunca boylu, mavi gözlü idi. Yumusak
Read More

Osman Gazi Kimdir

Osman Gazi Kimdir Osman Bey, Osmanlı Devleti’ni ve Osmanoğullarını kuran ve adını devletine ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı Sultânıdır. Kendisine Kara Osman, Fahruddin ve Mu’înüddin de denmiştir. Osman
Read More

Yıldırım Beyazıt Kimdir ?

Yıldırım Beyazıt Kimdir? Osmanlı sultanlarının dördüncüsü Yıldırım Bayezid 1360 yılında Edirne’de doğdu. Babası Murad Hüdavendigâr, annesi Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Bayezid Timur’la yaptığı 1402 yılındaki Ankara Savaşı‘nda yenildi ve esir düştü. 13 yıl
Read More

Çelebi Sultan Mehmet Kimdir ?

Çelebi Sultan Mehmet Kimdir Çelebi Sultan Mehmet diye anılır. Yıldırım Bayezit’in oğullarındandır. Annesi Devlet Hatun’dur. Amasya sancakbeyiyken babasıyla birlikte 28 temmuz 1402 Ankara Meydan Savaşı’na katıldı. Yenilgiden sonra Amasya’ya
Read More

Türkiye Selçuklu Devleti

Türkiye Selçuklu Devleti, Süleymanşah ve I. Kılıç Arslan Dönemi Dandanakan Savaşından Sonra Büyük Selçuklu Devleti Kurulmuştur. Türkiye Selçuklularının Atası Kutalmış’tır. Dandanakan savaşından sonra Gazneliler engelinin yıkılmasıyla Ceyhun kıyısına yığılmış olan
Read More

Ahal Teke Atı

Atayurtlarımızdan Türkmenistan’dan… Ahal-teke atı ve 5 yıldız ile hilal ve halı deseni motifi Türkmenistan bayrağı…. Fotoğraf:Toyhal Ovliyakuliyeva “Her yanlışlarını maneviyat kaçakçılığıyla örten içi baca, dışı hoca olanların maskeleri düşmüştür”
Read More

Moğolistanlı Türkler

Moğolistanlı Türkler Dr.Yaşar KALAFAT (Halk Bilimi Uzmanı ve yazar) Yaklaşık 2,8 milyon nüfuslu Moğolistan”da Müslümanların oranı %6 civarında. Ülkenin batısında yer alan UBS eyaletinin Ulangom şehrine bağlı Tarialan kasabasında ise
Read More

Sultan Sancar’ın Türbesi

Sultan Sancar’ın Türbesi Merv, Türklerin en eski başkentlerinden biri… Tam 2500 yıl önce kuruldu. Bugün Türkmenistan sınırları içinde bulunan kent bir zamanlar İpek yolunun en önemli duraklarından biriydi. Merv‘e şehirlerin sultanı
Read More

İstanbul’un Fethi Nasıl Oldu?

İstanbul Fethi Nasıl Oldu “Çağ açıp, çağ kapatan” Büyük Türk Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han… Rivayete göre Büyük Komutan Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri daha küçüklüğünden beri hep İstanbul’u fethetmenin
Read More

Avrupa Hunları Tarihi

Avrupa Hunları Tarihi Çin kaynaklarında “hiugn-nu” diye anılan Asya Hunlarının aynı kavme mensup oldukları bilinen bir gerçektir. Orta Asya’dan ayrılarak batıya gelen Türk kavmi olarak bilinen Hunlar, Avrupa’nın
Read More

Din ve İlim

Din ve İlim, Yavuz Sultan Selim zamanında Mısır ve daha pek çok Arap ülkesi Devlet-i Aliyye’ye dahil olunca Osmanlı medreselerinde oraların halkı için de kadı, beylerbeyi gibi bürokratların yetiştirilmesi
Read More
Yandex.Metrica Flag Counter