Fahreddin Paşa

fahreddin_paşa

Fahreddin Paşa, Osmanlı zor günlerini yaşarken o adeta savaşın içinde hicreti yaşadı. Birinci Dünya savaşında dört bir yandan saldıran bütün dünya ülkelerine karşı Osmanlı askeri bir çok cephede savaşmak zorunda kalmıştı. Osmanlı zor günlerini yaşarken o adeta savaşın içinde hicreti yaşadı. Birinci Dünya savaşında dört bir yandan saldıran bütün dünya ülkelerine karşı Osmanlı askeri bir çok cephede savaşmak zorunda kalmıştı. Düşmanla birlikte her türlü imkânsızlıklarla da savaşan Osmanlı Devleti’ne karşı bu kargaşayı fırsat bilen hâinler de birer birer isyân etmeye başladılar. Bu isyancılardan biri de, İngilizlerle anlaşan Mekke Şerifi Hüseyin idi. İsyan haberi…

Share Button
Read More

türk hunları

hun

Türk Hunları: Batı Hun İmparatorluğu, Hunlar‘ın Avrupa’da kurduğu bir imparatorluktur, Türk tarih literatüründe Avrupa Hun İmparatorluğu ya da Batı Hun İmparatorluğu olarak da adlandırılır. Hunlar, Avrasya kökenli bir boylar konfederasyonudur. 350 yılında Asya bozkırlarından batı yönünde harekete geçmişler; dönemlerine göre çok gelişmiş silah ve donanımları, yüksek hızları ve üstün savaş taktikleriyle önlerine çıkan kavimleri sürerek ya da egemenlik altına alarak Avrupa’nın neredeyse tamamını işgal etmişlerdir. Hunların baskısıyla oluşan bu büyük hareketlilik Avrupa’nın sosyal, kültürel, demografik yapısını altüst eden ve bugünkü yapının temellerini oluşturan Kavimler Göçü’nü başlatmıştır. Avrupa Hun İmparatorluğu’nun kökeni olan Büyük Hun…

Share Button
Read More

Ruslar ‘Hasta adam’ı paylaşmayı teklif edince

İLBER_ORTAYLI_YAZILARI

Hürriyet Gazetesinde yazıların devam eden Prof. Dr. İlber ORTAYLI yine çok güzel ve muhteşem bir yazı kaleme aldı. Prof. Dr. İlber ORTAYLI Hocanın yazılarını Hürriyet Gazetesinden takip edebilirsiniz. İşte İlber Ortaylı hocanın bütün yazılarını okuyacağınız Hürriyet Gazetesi İnternet sitesi linki >> Prof. Dr. İlber ORTAYLI  OSMANLI İmparatorluğu’nun ve yeni Türkiye’nin kaderini tayin eden iki önemli savaş ekim ayında patlamıştır. 8 Ekim 1912’de Balkan Savaşı, 23 Ekim 1853’te de Kırım Savaşı başlamıştır. Biz bugün ilk savaşı inceleyeceğiz. Bu savaş, imparatorluğun kendini toparlama dönemi olan Tanzimat asrında, askeri reform dahil, bayındırlık, posta…

Share Button
Read More

Kubilay Han

kubilayhan

Kubilay Han; 1215 yılında Moğolistan sınırları içinde dünyaya geldi. Kubilay Han, Tulë’nin dördüncü oğlu ve Moğol İmparatorluğunun kurucusu Cengiz Han’ın torunu idi. Kubilay Cengiz’in en çok sevdiği torunu idi. Babası öldüğünde 17 yaşlarında idi. Çok yetenekli bir savaşçı olarak ünü yayıldı. Kardeşi Möngke’nin Moğol İmparatorluğu’nun Büyük Hanı olması sonrasında, imparatorluğun doğu kesiminde Çin topraklarını kontrol altına aldı. Kardeşi ile arasında çıkan Han kavgaları 1264 yılında kardeşini yendi. Devam edecek…

Share Button
Read More

Kubilay Han Hakkında Bilgi

kubilay_han

Kubilay Han Hakkında Bilgi: Coleridge’in şiirsel fantezisi sayesinde hâlâ popüler bir imge olarak yaşamaya devam eden, 13. yüzyılda Çin İmparatoru olan Moğol Prensi. Fakat efsanenin arkasındaki gerçek, şiirin verdiği histen çok daha fantastiktir. Kubilay’a tarihteki en geniş topraklara sahip olan imparatorluk, dedesi Cengiz Han’dan miras kaldı ve o bu imparatorluğu iki katına çıkardı. Ülkesinin sınırları Pasifik Okyanusu’ndan Ural Dağları’na, Sibirya’dan Afganistan’a, tüm Asya’nın yüzde 60’ına, dünyadaki yerleşim alanlarının beşte birine ulaştı. O, muhtemelen dünyada yaşamış en güçlü insandı. Kubilay Han‘ın hayatını ve dünyasını etkili bir biçimde yaşamımıza taşıyan ve günümüz…

Share Button
Read More

Alaaddin Keykubat

Alaaddin Keykubat

I. İzzettin Keykubat Ocak 1220 yılında ölünce,  devlet erkanı Kezirppert kalesinde tutuklu bulunan  Melik Alaaddin’i tahta çıkarma kararı aldı. I. İzzettin Keykubat’ın çocuğu olmadığı için böyle bir karar aldılar. I. Alaaddin Keykubat keykubat tahta çıkar çıkmaz Venediklilerle ticari bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre; Selçuklu ülkesinden Venedikli tüccarlardan %2 den fazla vergi alınmayacak, kıymetli taş ve inci, işlenmiş veya ham gümüş ile altından ve zahireden gümrük vergisi alınmayacak.  Venediklilere ait bir gemi I. Alaaddin Keykubat hakimiyetindeki bir yerde batarsa veya saldırıya uğrarsa malları sahiplerine iade edilecekti. Düşman tarafından kovalanan bir gemi Selçuklu limanlarına…

Share Button
Read More

Fuzuli

fuzuli d. Kerbela, 1483 – ö. Kerbela, Bağdat, 1556

Fuzuli: Asıl adı Mehmet bin Süleyman olan bilinen adıyla Fuzûlî, 1483 yılında Hilla’da dünyaya geldi. 1556 yılında Kerbela yada Bağdat’ta öldüğü bilinmektedir. Türk divan şairi olan Fuzûlî’nin Türk Bayat boyundan olduğu bilinmektedir. Fuzûlî’nin Türk şiirine önemli ölçüde etkisi olduğu bilinmektedir. Ailesi göçebe hayatı bırakıp günümüzdeki Irak bölgesine yerleşmiş olan Oğuzların Bayat boylarından olan Fuzûlî, ne kadar kesin bilinmese de 1483 yılında Akkoyunlular zamanında şimdiki Irak’ta Kerbela veya Necef’de veya Kerkük iline bağlı Kale semtinde doğduğu tahmin edilmektedir. Fuzûlî iyi bir eğitim almak için ilk önce Hillah şehirinde müftü olan babasından, ve daha sonra Rahmetullah adındaki bir…

Share Button
Read More

Akkoyunlu Devleti

Akkoyunlu Devleti

Akkoyunlu Devleti Akkoyunlu Devleti’ni kuran hanedan Oğuzların Bayındır koluna mensuptur. Tıpkı Karakoyunlular gibi İlhanlı hâkimiyetinin sarsılmasıyla, güçlenen Akkoyunlular, Bayındır, Döğer, Bayat, Çepni gibi Oğuz boyuna mensup kitleleri ve İnallu, Hacılu, Bayramlu ve Musullu gibi konar göçer cemaatleri etrafında toplayarak fetihlerde bulunmuşlardır. Henüz XIV. yüzyıl ortalarında Tur Ali Bey, Trabzon Rum devleti üzerinde baskı kurmuştu.    Kara Yülüg Osman Bey’in kadı Burhaneddin Ahmet’i ortadan kaldırması ve Sivas’ı ele geçirmesiyle (1398) Akkoyunlular  tamamen müstakil hâle geldiler. XV. yüzyıl başlarında devlet, Timur’un da yanında yer alarak gücünü artırdı ve Diyarbakır merkez olmak üzere, bütün güney…

Share Button
Read More

Selçuklu Devri Türk tarihi

selçuklu_

Selçuklu Devri Türk tarihi, Cumhuriyet devrinde Türkiye’mizde çok büyük araştırma konusu olmuştur. İmparatorluk devrinde Türk tarihi deyince hemen hemen sadece Osmanlı tarihi anlaşılırdı. İmparatorluk tasfiye edilip de, onun yerine millî bir devlet kurulunca, Osmanlı tarihi bu devletin kuruluş esaslarını anlamaya yetmedi. İster istemez daha eski devirlere çıkıldı. İlk durak noktası Selçuklu Devri oldu. Bugünkü Türkiye, son defa Selçuklu Türklerinin bundan 900 yıl önce fethedip vatan olarak seçtikleri ülkede kurulduğu için, Selçuklu Devri’ni araştırma hareketi yerinde idi. Selçuklular tarafından kurulan vatanı kurtaran Mustafa Kemal Atatürk, konumuz olan Selçuklu Devri tarihini araştıranların…

Share Button
Read More

SELÇUKLU VEZİRİ NİZAMÜ’L-MÜLK

nizamülmülk_

SELÇUKLU VEZİRİ NİZAMÜ’L-MÜLK, Büyük İngiliz tarihçisi Carlyle’in dediği gibi, “Tarih, bir bakıma, kahramanların ve büyük adamların tarihi”dir. Kahramanlar ve büyük adamlar çıkarıldığı zaman, tarihte, geriye pek az şey kalır. Her millet, içinden çıkmış kahramanlar ile övünür. Onlar, milletleri için adeta güç kaynağıdırlar. Her millet gibi Türk milleti de, tarihi etkileyen, hatta tarihe yön veren kahramanlar ve büyük adamlar yetiştirmiştir. Bu yazımızın konusu olan büyük adam Nizâmülmülk de çok değerli vasıflar taşıyor. Soyca İranlı olduğu halde, bir Türk devleti olan Büyük Selçuklu İmparatorluğuna, adı geçen Alp Arslan ve Melikşâh zamanlarında, otuz…

Share Button
Read More

Göktürk Devleti kurucusu

göktürk-hükümdarı

Göktürk Devleti kurucusu İstemi Yabgu (530-583)Tarihteki ilk Türk adıyla kurulan Göktürk Kağanlığının batı kanadının hükümdarıdır. Devlet yönetimi sırasında ağabeyine saygılı davranmış, Bumin Kağan’ın hükümdarlığına tepki göstermeyerek merkezi otoriteye sahip çıkmıştır. Devlet İstemi yönetimindeyken en geniş sınırlarına ulaştı.  

Share Button
Read More

Cahar Dudayev

cahar-dudayev

Cahar Dudayev Sözleri: Unutulmasın ki Türkiye, hem TÜRK dünyasının, hem de ÎSLAM aleminin ümit ışığıdır, Bu ışığın sönmesi, hem ÎSLAM aleminin, hem de TÜRK dünyasının karanlığa gömülmesi demettir.. Şehit Cahar Dudayev Çeçenistan Kurucu Cumhurbaşkanı

Share Button
Read More

Lozan Maddeleri

Dr. Cüneyt Mengü

Lozan Maddeleri 10 Nisan 1920’de San Remo Konferansında, 1916’da imzalanan Sykes Picot Antlaşması gözden geçirilerek Osmanlı topraklarının paylaşılması gündeme alınmıştır. En önemlisi de bununla 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr Antlaşmasının temelleri atılmıştır. Bugünlerde ise Sykes Picot antlaşmasının 100. yıldönümü münasebeti ile söz konusu antlaşmanın 2. kez gözden geçirileceğinden söz edilmektedir. Diğer bir ifade ile BOP Projesi adı altında bölgenin farklı bir şekilde bölünmesi planlanmaktadır. Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattıkları İstiklal Savaşı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve Türkiye aleyhine yapılan antlaşmalar da geçersiz sayıldı. 1922 tarihinde imzalanan Mudanya Mütarekesi, Lozan…

Share Button
Read More

Anadolu’nun Fethi

anadolunun-fethi

Anadolu’nun Türkler Tarafından Fethi: Anadolu binlerce yıllık tarihi boyunca, Asya ve Avrupa’yı Afrika’ya bağlayan jeostratejik konumu nedeniyle, doğudan ve batıdan çeşitli kavimlerin istilasına uğramıştır. “Fransa Kralı Saint Louis’in katıldığı İkinci Haçlı Seferinin tarihini yazan Fransız Papaz Odon de Deuil, Anadoludaki Türk hakimiyetindeki yerlerden ‘Turchia/Turqie’ (Türkiye) diye söz etmektedir. Fransız Keşiş Simon de Saint-Quentin’de daha sistematik bir şekil alan Türkiye adı, sonrada Batılı kaynaklarda kullanılmaya devam edecektir.” Türklerden önce Araplar, iki asır boyunca karada ve denizde, Anadoluyu fethetmek ve İslam dünyasının rakibi olan Bizans İmparatorluğunu çökertmek için, savaşmalarına rağmen bunu gerçekleştirememişlerdir. Anadolu’nun Türkiye oluş…

Share Button
Read More

ÖTÜKEN’DEN VİYANA’YA

ötükenden-viyanaya

Ötükenden Viyanaya: Biz Türkler tarih sahnesine 2.700 yıl önce giriyoruz. Hemen hemen 4.000 yıl önce Proto-Türk izlerine rastlanıyorsa da Alp Er Tunga adındaki Türk hâkanı, Ârî kavimleri yönetiminde toplamak için, büyük bir teşebbüs yapıyor. İranlılar’ın Efrâsyâb dedikleri Alp Er Tunga, kızının oğlu olan İran Med şehenşâhı Kiros (Keyhusrev)’la cihanşümul bir mücadeleye girişiyor. Kiros, hâkanımızı Altaylar’a kadar sürüyor. Sonra Alp Er Tunga, bugünkü Azerbaycan’a kadar geliyor. Fakat torununa yenilerek burada öldürülüyor. Milâd’dan önce 624 yılıdır. Dünya nüfusu 100 milyon var yoktur… Alp Er Tunga’nın ihtimal 10. Kuşak torunu olan Mete, Kuzey…

Share Button
Read More

Mehterin Tarihi, Mehter Hakkında Bilgi

Mehterin Tarihi, Mehter Hakkında Bilgi

Mehterin Tarihi, Mehter Takımı Hakkında Bilgi: Osmanlı Devletinde Mehmet Takımı neden vardır, kimler ne amaçla kurdular. Savaşlardaki mehter takımının rolü ne idi… Osmanlılarda, askerî mûsikîyi icrâeden topluluk. Farsçada mihter olarak geçen mehter kelimesi, ekber (en büyük), âzâm (pek ulu) mânâsında bir ism-i tafdildir. Kelime Türkçede mehter, çoğulu olarak da mehterân şeklinde kullanılmıştır. Mehter, bölüklere ayrılır, aynı çalgı âletini çalanlar, alemdârlar birer bölük teşkil ederlerdi. Her bölüğün “ağa” tâbir edilen bir âmiri bulunurdu. Davulcubaşına ise “Baş Mehter Ağa” denirdi. Ayrıca bir de Mehterbaşı vardı. İkinci bir mehterbaşı daha vardır ki, bundan…

Share Button
Read More

Ali Galip Kimdir, Atatürk’ün Nutkundan

Ali Galip Kimdir, Atatürk'ün Nutkundan

Ali Galip Kimdir, Atatürk’ün Nutkundan Şimdi Efendiler, Millî Mücadele tarihimizde önemli bir olay durumunda olan Ali Galip konusu üzerinde biraz açıklamalı bilgi vereyim: Efendiler, daha Temmuz başında, Erzurum’da bulunduğum sıralarda Celâdet ve Kâmuran Ali adlarında iki şahsın yabancılar tarafından, bol para ile İstanbul’dan Kürdistan’a gönderileceği, bunların yıkıcı propaganda ve aleyhte kışkırtıcılık yapmakla görevlendirildikleri; bir iki gün içinde hareket etmiş ve edecek oldukları haberi alındı. Bu haber üzerinde, bunların dağdağaya meydan verilmeden gözetlenerek yakalanmaları gereğini 3 Temmuz tarihinde Diyarbakır’da 13’üncü Kolordu Komutanı’na, ayrıca Kurmay Başkanı Hâlit Bey’e ve Canik (54) Mutasarrıfı’na…

Share Button
Read More

Erzurum Kongresi Bildirisi

Erzurum_kongresi

Erzurum Kongresi Bildirisi: 1. Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür… 2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması halinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. … 6. Manda ve himaye kabul edilemez. Kaynak: nutuk

Share Button
Read More

Amasya Genelgesinin Maddeleri

Amasya-Genelgesi

Amasya Genelgesinin Maddeleri, 1- Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. 2- İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi gösteriyor. 3- Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Nutuk: sayfa, 24

Share Button
Read More

Atatürk Samsun’da 1924

atatürk-samsunda

Efendiler, dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyat için, en hakiki murşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak cehalettir, dalalettir.

Share Button
Read More

Gazi Mustafa Kemal Paşa

gazi_mustafa_kemal_paşa

Gazi Mustafa Kemal Paşa, 1881’de Selanik’te Koca Kasım Paşa Mahallesi Muhtar Sokak No: 38’de bulunan ve bugün müze olan üç katlı bir evde dünyaya gelmiştir. Babası o sırada kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Baba tarafından dedesi, ilkokul öğretmeni olan Kızıl Hafız Ahmet Efendi; anne tarafından dedesi ise Sofuzade (Sofizade) Feyzullah Efendi’dir. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün hem baba hem de anne tarafından soyu “evladı fatihan” yani Rumeli’nin fethinden sonra buraların Türkleştirilmesi için Anadolu’dan (Konya/Karaman bölgesinden) göçürülüp, iskân edilen Türk boylarındandır.

Share Button
Read More

Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri

Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri

Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri: Devleti Aliyenin 7. pâdişâhı olan Sultan 2. Mehmed Hân Hazretleri, 30 Mart 1432 yılında Edirne’de doğdu. Kendisi II. Murad’ın 4. çocuğudur. Amasya Sancak Beyliği yaptı.  

Share Button
Read More

10 Kasım

10kasım

Gazi Mustafa Kemal Atatürk de kahramanlar sayfasına ismini altın harflerle yazdırmıştır. Tahakkümün duvarlarını iskambilden şatolar gibi deviren milli ve meşru bir stratejisi vardı. Milli ızdırapları bıçak gibi kesen azmi ve inanmışlığı vardı. Milli arayışlara cevap üreten bir irade ve ilke gücü vardı. Olayların akışına kapılan değil, istikamet çizen; pasif ve parçalı değil aktif bir şekilde gelişmelere müdahil olan bir müktesebat zenginliği, bir mizaç özelliği şahsında temerküz etmişti. Bizzat demişti ki: “Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir.”  10 Kasım; bir matem gününden ziyade, Gazi Mustafa Kemal’in daha iyi anlaşılıp, daha iyi kavranıp fikir ve eserlerinin her…

Share Button
Read More

Emir Timur

emir-timur

Emir Timur; Emir Timur 1336 yılında Keş’de dünyaya geldi… Barlas aşiretinin önderi Emir Turagay babası Tekina Hatun annesidir. Timur İbni Haldun Muhakkedisinde geçmektedir. İbni Haldun Timur ile görüşmüş yanında bir süre kalmıştır. Ayrıca Anadolu, Orta Asya ve Timur : İspanyol sefiri Clavijo’nun seyahat ve sefaret izlenimleri = Embájada a Tomor lán / Ruy Gonzales de Clavijo adlı kitabı okuyarak Timur’un son dönemleri hakkında bilgi sahibi olmanız mümkündür. Timur’un Verdiği Emirler anında yerine getirilirdi. Çok disiplinli ve büyük bir devlet adamıdır. Ayrıca sökülüp takılabilen kendine ait olarak yaptırdığı ve gittiği her yere götürdüğü bir cami’si vardı. …

Share Button
Read More

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

NE MUTLUTÜRKÜMDİYENE

Ben Türküm, Türkçülük Bölücülük Değildir… Türk Tarihi hakkında gram bilgisi olmayan kişilere duyurulur. Ne Mutlu Türküm Diyene… Türk Milleti, hiç bir zaman başka bir kavimi küçük görmemiş, soykırım yapmamıştır. Metehan’dan Attila’ya, Alparslan’dan Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk’e kadar Bütün Türk Milleti Milliyetçi ve Türkçü idi. Türk Milletini ve Türkçülük fikrini kimse bizim yüreğimizden söküp atamaz. Türk kelimesini ısrarla insanların hafızasından silmek istiyorlar, SENİN BUNA GÜCÜN YETMEZ, BİZ TÜRKÜZ; SEN KİMSİN? (ATAHUN) SÖZCÜ YAZARI YILMAZ ÖZDİL İSE KENDİ KÖŞESİNDE BİR YAZI YAZDI… OKUMANIZI TAVSİYE EDİYORUZ. İŞ TE YILMAZ ÖZDİL’İN YAZISI… “Daha…

Share Button
Read More

BENDERLİ ALİ PAŞA

benderli-ali-paşa

Benderli Ali Paşa, II. Mahmut saltanatında 26 Mart 1821-30 Nisan 1821 tarihleri arasında bir ay üç gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Yunan Ayaklanması’nı gizlice desteklediği gerekçesi ile 22 Nisan 1821’de Fener Patriği Grigoryos’un asılmasına ferman buyurmuştur. Ancak bu irade sonrasında 30 Nisan’da görevden uzaklaştırılarak, Kıbrıs’a sürülmüş ve idam edilmiştir. Tarihte padişah emri ile asılan 44. ve son sadrazamdır. Gençliği ve Devlet hizmetinde yükselişi: Bender şehrinde doğmuştur. Benderli Ağa Baba adlı zatın oğludur. Gençliğinde kölelerinden birini tokatlayarak ölümüne sebep olmuş ve diyetini ödemesine rağmen vicdan azabı ile şehir değiştirip Hotin’e gidip eşraftan Ali Ağa’ya bağlanmıştı.…

Share Button
Read More

Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib

fuzuli-divani-şiirleri

Aşiyan-i mürg-i dil zülf-i perişanındadır Kanda olsam ey peri gönlüm senin yanındadır Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib  Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır Çekme damen naz edip üftadelerden vehm kıl Göklere açılmasın eller ki damanındadır Bes ki hicranındadır hasiyyet-i kat’-i hayat Ol hayat ehline hayranem ki hicranındadır Ey Fuzuli şem’-veş mutlak açılmaz yanmadan Tablar kim sünbül rişte-i canındadır

Share Button
Read More

Gönlüm açılır zülf-i perişanını görgeç

fuzuli-en-güzel-şiirleri

Gönlüm açılır zülf-i perişanını görgeç  Gönlüm açılır zülf-i perişanını görgeç Nutkum tutulur gonce-i handanını görgeç Ra’nalık ile kamet-i şimşadı kılan yad Olmaz mı hacil serv-i hıramanını görgeç Çok aşka heves edeni gördüm ki hevasın Terk etti senin aşık-ı nalanını görgeç Naziklik ile gonce-i handanı eden zikr Etmez mi haya la’l-i dür-efşanını görgeç Sen hal-i dilin söylemesen n’ola Fuzuli El fehm kılar çak-i giribanını görgeç

Share Button
Read More

Kerkük Türk Yurdudur

kerkük

Kerkük Türk Yurdudur, Kerkük Türk… Bağımsızlık için Kerkük’ün de referanduma dahil edilmesini istemiyoruz… Kerkük Türktür, Türk Kalacak… Ankara Valiliği tarafından Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) bağımsızlık referandumuna yönelik düzenlenmesi planlanan konferans terör örgütü tarafından kitleleri örgütsel talepleri doğrultusunda harekete geçirmek için bir fırsat olarak görülebileceği ve istismar edilebileceği gerekçesiyle yasaklandı.  Ankara Valiliği bugün 13.00 – 18.00 saatleri arasında bir otelde gerçekleştirilecek olan konferansın yasaklanmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı :” Söz de “Kürdistan Bölgesi Bağımsızlık Referandumu ve Türkiye – Kürdistan Bölgesi İlişkilerinin Geleceği” konulu konferans düzenleneceğine dair sosyal medyadan bilgiler elde…

Share Button
Read More

Türk Destanları Hakkında Bilgi

Türk Destanları Hakkında Bilgi

Saka Türklerinin Destanları Alp Er Tunga Destanı: Türk-İran savaşlarıyla Alp Er Tunga’nın yiğitliklerinin anlatıldığı destanlardır. Şu Destanı: İskender ile Türkler arasındaki savaşların ve Hükümdar Şu’nun destanıdır. Hun Türklerinin Destanları Oğuz Kağan Destanı: Hun Hükümdarı Mete’nin yiğitliklerini, ülkesini genişletip oğulları arasında nasıl bölüştürdüğünü anlatan destandır. Göktürk Destanları Bozkurt Destanı: Savaşta yaralanan bir Türk’ün, dişi bir kurt tarafından kurtarılmasını, korunmasını ve Türklerin sözü edilen kurtla bu Türk’ten çoğaldığı anlatılır. Ergenekon Destanı: Bir yenilgi sonunda Ergenekon’a çekilen Türklerin orada çoğalıp, bir demir dağı erittikten sonra öçlerini alışlarını anlatan destandır. Uygur Türklerinin Destanları Türeyiş…

Share Button
Read More