Türk Dünyası

Türk Dünyası

images (2)

KKTC SORUNU HAKKINDA BİLGİ

Tem 8, 2017

Kıbrıs SOrunu Hakkında Bilgi, Beşparmak Düşünce Grubu, Kıbrıs müzakerelerinde mülkiyet konusunda atılabilecek herhangi bir yanlış adımın, KKTC ekonomisi için yıkıcı sonuçları olacağını ve bankacılık, turizm, tarım/hayvancılık, ticaret ve sanayi sektörlerinin çökmesine neden olabileceği… KKTC’de faaliyet gösteren Beşparmak Düşünce Grubu, özellikle Kuzey’de on yıllar içerisinde oluşan sosyo-ekonomik dokuyu zedeleyip halkı yeni travmalara tabi tutacak bir mülkiyet […]

Share Button
Read More
turkmenistanym_

Türkmenistan Milli Marşı Sözleri

Tem 8, 2017

Türkmenistan Cumhuriyeti Milli Marşı Janym gurban saňa, erkana ýurdum, Mert pederleň ruhy bardyr köňülde. Bitarap, garaşsyz topragyň nurdur, Baýdagyň belentdir dünýäň öňünde. Halkyň guran Baky beýik binasy, Berkarar döwletim, jigerim-janym, Başlaryň täji sen, diller senasy, Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym! Gardaşdyr tireler, amandyr iller, Owal-ahyr birdir biziň ganymyz. Harasatlar almaz, syndyrmaz siller, Nesiller döş gerip […]

Share Button
Read More
irak-turkmen-cephesi_

Irak Türkmenleri ve Türkmeneli

Tem 8, 2017

Irak Türkmenleri ve Türkmeneli, Türkmen katliamına suskun kalanların, Türkmeneli’ne yönelik kıyımlara kör bakanların Ayn el-Arap üzerinden felaket tellallığı yapması ikiyüzlülüktür. Suriye’nin bu ilçesinde yaşayan Türkmen ve Arap unsurları hiç hatırlarına getirmeyenler, akan masum ve mazlum kanlarını hiç dert etmeyenler insanlıktan sınıfta kalmışlardır. Birlik ve beraberlik içinde kalınırsa bu kötü günler mutlaka aşılacak, toplumsal huzur ve denge yeniden […]

Share Button
Read More
ANADOLU’NUN TÜRK YURDU OLMA SÜRECİNİ OLAYLARIN SEYRİ

Türk Devletleri Nasıl Büyüdü

Tem 8, 2017

Türk Devletleri Nasıl Büyüdü, bu topraklar, Türk’ün asırlarca sürdürdüğü hükümranlığın filizlendiği ve boy attığı cevherin de adıdır. Türkmen ruhundan doğan muhteşem uyanış bilahare fütuhat şuuru ile beslenmiş ve insanlık tarihine yön verecek bir zirveye tırmanmıştır.  Söğüt’te, zamanın akışını değiştirecek, dengeleri yeni baştan kuracak, yankısı ve yansıması uzun yüzyıllar geçmeyecek kutlu bir irade belini doğrultmuş, asırlara Türk mührü […]

Share Button
Read More
özbekistan bayrak ve haritası

Özbekistan Hakkında Bilgi

Tem 6, 2017

Özbekistan Hakkında Bilgi, Özbekistan 7 Bağımsız Türk Devletinden biridir. Orta Asy’da bir zamanlar ilmin başkenti olan Buhara ve Semerkand’ı içinde bulunduran köklü bir tarihe sahiptir Özbekistan… Coğrafi Konum Orta Asya’nın merkezinde bulunan Özbekistan’nın komşuları Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistan olup yüzölçümü 447.400 km2’dir. Ülke güneybatıdaki Ceyhun (Amuderya) ile kuzeydoğudaki Seyhun (Sırderya) ırmakları arasında uzanan […]

Share Button
Read More
azerbaycan_atasozleri

Azerbaycan Hakkında Bilgi

Tem 6, 2017

Azerbayca Hakkında Bilgi Azerbaycan Cumhuriyeti Kafkasların geçiş noktası üzerinde, Büyük Kafkaslar ile Küçük Kafkaslar arasında yer almaktadır. Bölgenin en önemli özelliği tarihi geçit ve ticaret yolları üzerinde bulunmasıdır. Kuzeyinde Gürcistan (480 km) ile Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti (390 km), güneyinde İran İslam Cumhuriyeti (756 km), batısında Ermenistan (1.007 km) ve Türkiye Cumhuriyeti (Nahçıvan Özerk […]

Share Button
Read More
ismail-gaspirali-kirim

İsmail Gaspıralı Kısa Hayatı

Tem 6, 2017

İsmail Gaspıralı Kırımlı Türk fikir adamı, eğitimci ve yayıncıdır. 21 Mart 1851’de Kırım’da Bahçesaray-Avcıköy’de doğdu. Babası, Kırım’ın sahil kesimindeki Gaspıra köyünde doğan ve Çarlık ordusundan emekli bir teğmen olan Mustafa Alioğlu Gasprinskiy, annesi köklü bir mirza ailesinin kızı Fatma Sultan’dır. İsmâil Bey, mahallî bir müslüman mektebinde başladığı öğrenimini Akmescid Erkek Gimnazyumu’nda sürdürdü. Buradan mezun olduktan sonra önce […]

Share Button
Read More
Çağrı Çehreganlı

Çağrı Çehreganlı Kimdir?

Tem 4, 2017

GAMOH Genel Başkanı Dr. Mahmutali Çehreganlı Güney Azərbaycan liderimiz Dr. Mahmudəli Çöhrəqanlı bəyin öncülüyündə 2007 ilində Güney Azərbaycanımız təkcə uluslararası Dövlətsiz Millətlər Örgütü olan UNPO qurumuna rəsmi üzv oldu. UNPO’nun İngiliscəsi Unrepresented Nations and Peoples Organization olmaqdadır. Xatırladaq ki UNPO Birləşik Millətlər Təşkilatı (BMT) ilə yaxından irtibatdadır və üyələrindən gələn raporları dünya ictimaiyətinə sunmaqdadır. UNPO’da […]

Share Button
Read More
islamiyetten-once-turkler

İslamiyetten Önce Türkler

Tem 4, 2017

Han, Hakan, Kağan, Yabgu, Tanhu: Devlet yöneticileri veya imparatorlar İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Han, Hakan, Kağan, Yabgu veya Tanhu olarak adlandırılmıştır. Kut: Türk inanış ve düşünüş siteminde, devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından Türk Kağanına verildiği kabul edilmektedir. Bu düşünceye “Kut” adı verilmektedir. Tigin: Kağan’ın erkek çocuğuna “Tigin” adı verilmektedir. Şad: Kağan’ın erkek çocuklarının, devlet yönetiminde […]

Share Button
Read More
İslamiyetten Sonra Türkler

İslamiyetten Sonra Türkler

Tem 4, 2017

İslamiyetten Sonra Türkler 751 yılında Çinliler ve Abbasiler arasındaki Talas savaşında, Arapların yanında yer alan Karluk, Yağma ve Çiğil gibi Türk boyları, İslamiyet’i kabul etmişler ve Türkler bu tarihten X. yüzyıla kadar büyük oranda Müslüman olmuşlardır. İslamiyet’in kabulü sadece sosyal ve kültürel hayatı değil, aynı zamanda devlet yönetimini de etkilemiştir. “Türk cihan hakimiyeti mefkuresi” olarak […]

Share Button
Read More
mehmet-niyazi-özdemir

Mehmet Niyazi Özdemir Kimdir?

Tem 1, 2017

Mehmet Niyazi Özdemir, 1942 yılında Sakarya’nın Akyazı ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu orada okudu. Liseyi İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde bitirdi. Sonra Hukuk Fakültesi’ne girdi, oradan mezun oldu. Felsefeden de sertifika aldıktan sonra, devlet felsefesi branşında doktora yapmak için Almanya’ya gitti. Mehmet Niyazi, Brilon’daki Guethe Enstitüsü’ndeki lisan öğreniminden sonra, Moxburg Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ditrich Pirson’un yanında […]

Share Button
Read More
türk-büyüklerinden-özlü-sözler

Türk Büyüklerinden Özlü Sözler

Haz 14, 2017

Türk Büyüklerinden Özlü Sözler, Yunus Emre’den; Ben ay’ımı yerde buldum / Ne işim var gökte benim/ Bana rahmet yerden yağar/ Benim yüzüm yerde gerek… Yusuf Has Hacip’ten; İyi nam ve şöhrete adının yayılmasını istersen, bey, şu beş şeyi kendinden uzak tutmalısın. Birincisi acelecilik, ikincisi cimlirik, üçüncüsü hiddettir; bunlara karşı mukavemet et, mağlup olma. Bir bey için fena olan şeylerin dördüncüsü […]

Share Button
Read More
türkiye-türkmenistan

Türkiye – Türkmenistan

Haz 14, 2017

Türkiye – Türkmenistan, Bir Millet İki Devlet olan beş bin yıllık Türk tarihinde hep var olmuş inşallah kıyamete kadar da var olmaya devam edecektir. Yüce Allah (cc) kardeşliğimizi daim eylesin. Yakınlığımızı, birlik ve beraberliğimizi artırsın…

Share Button
Read More
türkmenistan-şehirleri

Türkmenistan’ın Şehirleri

Haz 7, 2017

Türkmenistan’ın Şehirleri, Türkmenistan Cumhuriyetinin şehirleri… » Aşkabat » Atamurat » Balkanabat » Daşoğuz » Köhne Ürgenç » Mary » Merv » Serdar » Tejen » Türkmenabat » Türkmenbaşı

Share Button
Read More
hun-savaşçıları

hunlar ne zaman yaşadılar

May 30, 2017

hunlar ne zaman yaşadılar, Dünya tarihinde bilinen ilk Türklerin hunlar olduğu kabul edilmektedir. Bu yazılı kaynakta geçen veriler doğrultusunda bir bilgidir. Hunlar dan önce bilinmeyen daha geçmiş zamanlarda Türklerin olduğu bilinmektedir. Yapılan bazı kazılarda eski türklere ait mezarlar ve yazitlar bulunmuştur. M.Ö. 200 yıllarında tarih sahnesinde görülmeye başlamışlardır. Bilinen ilk devleti yöneten kişi ise Teoman’dır.

Share Button
Read More
hun-askerleri-savaşçılar

Hun Savaşçıları

May 29, 2017

Hun Savaşçıları, Ok atma alanında zamanının birinci savaşçıları HUN ASKERLERİ idi. Onlar At ile dört nala giderken ileri – geri – sağa – sola ok atarak hedefi tutturuyorlar idi. Öyle rivayetler vardır ki At’dan düşerken bile ok atma kabiliyetleri var idi. İşte Mete Han zamanında ki Hunlar ile Avrupa Hun Devleti Attila zamanındaki Hun Savaşçıları […]

Share Button
Read More
mahtum-kulu

MAHTUMKULU DİVANI TÜRKİYE TÜRKÇESİ

May 29, 2017

Mahtumkulu Divanı Tükçe Çevirisi, Türkmenistan’ın en büyük mutasavvıflarından biridir. Türkiye’de çok fazla tanınmamıştır. Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi ve Yunus Emre tarzında şiir ve beyitleri vardır. İncelenmesi ve okunması gereken bir kişiliktir. Türkiye Türkçesi ile Divanının çeviri mevcuttur. Türkmen Millî Şairi Mahtumkulu’nun (1724-1807) doğumunun 290. Yılı münasebeti ile yazılmış olan Mahtumkulu divanı, büyük şair ve mutasavvıfı yeniden hatırlama kapsamında […]

Share Button
Read More
azerbaijan-map

Azerbaijan Map

May 25, 2017

Azerbaijan Map, Azerbaycan, Güney Kafkasya’da Avrupa ile Asya arasında, Hazar Denizi’nin batısında yer almaktadır. Ülke’nin Rusya, Gürcistan, Ermenistan, İran ve Türkiye ile Hazar Denizi vasıtasıylaKazakistan, Rusya, İran ve Türkmenistan’la sınırları bulunmaktadır. Devletin resmi adı Azerbaycan Cumhuriyeti’dir. Ülkenin başkenti Bakü şehridir. 2000 bilgilerine göre şehrin nüfusu 2,5 milyondur. Ülkenin büyük şehirlerinden Gence 350.000, Sumgayt 320.000 ve […]

Share Button
Read More
özlüsözler

İltifat edildiğinde şımarmayan

May 24, 2017

İltifat edildiğinde şımarmayan, tenkit edildiğinde darılmayan asaletlidir. Tenkit edildiğinde darılan, iltifat edildiğinde şımaran(kibirlenen, varlığı kendinden bilen) haramzâdedir. (Osman SEZGİN)

Share Button
Read More
Orta Asya'da En Büyük Cami Nerede

Orta Asya’da En Büyük Cami Nerede?

May 13, 2017

Orta Asya’da En Büyük Cami Nerede? Orta Asya’nın en büyük camii  Kırgızistan Bişkek Camii’dir. Bu Camii Türk Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından yaptırılmaktadır. Cami’nin yapımına destek olmak isteyen kişilerin Diyanet İşlerini aramaları gerekmektedir. Kırgısistan’ın en büyük camisi: Ankara Kocatepe Camii’nin bir benzeri olarak inşa edilen Bişkek Camii’nde, açık alanlar da dahil olmak üzere 20 bin kişi […]

Share Button
Read More
Print

Kırgızistan Bişkek Cami

May 13, 2017

Kırgızistan Bişkek Camii, Orta Asya’da en büyük cami’dir. Orta Asya’nın en büyük camisi. nkara Kocatepe Camii’nin bir benzeri olarak inşa edilen Bişkek Camii’nde, açık alanlar da dahil olmak üzere 20 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. Yaklaşık 35 dönüm arazi üzerine kurulan cami ve külliyesi, dört bölümden oluşuyor. Külliye içerisinde caminin yanı sıra din hizmetleri müşavirliği ve […]

Share Button
Read More
kırgızistan-camileri

Kırgızistan’da Camiler

May 13, 2017

Kırgızistan’da Camiler, Kırgızistan Özgen İmam Serahsi Külliyesi Cami’yi Türk Diyanet İşleri Başkanlığı yaptırmaktadır. Diyanet işlerini arayarak yardım yapılabilir. Hanefi fıkhının önemli âlimlerinden İmam Serahsî`nin Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa edilen türbesinin hemen yanında planlanan külliyenin projesi; türbenin cami ve külliye ile bütünleşerek dini, kültürel ve sosyal merkez haline gelecek şekilde hazırlandı. Bu çerçevede İmam Serahsi Türbesi’nin […]

Share Button
Read More
ilimilimbilmektir

İlim ilim bilmekdür ilim kendin bilmekdür

May 13, 2017

İlim ilim bilmekdür ilim kendin bilmekdür Sen kendüni bilmezsen ya nice okumakdur Okumakdan ma’ni ne kişi Hakk’ısevmekdür Çün okudun bilmezsin ha bir kurı emekdür Okıdum bildüm dime çok taat kıldum dime Eri Hak bilmezisen abes yire yilmekdür Dör kitabın ma’nisi bellüdür bir elifde Sen elif dirsin hoca ma’nisi ne dimekdür Yunus Emre dir hoca girekse var bin hacca Hepisinden […]

Share Button
Read More
Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil

Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil

May 12, 2017

Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil Yetmişiki millet dahı elin yüzün yumaz değül Kanıerenler geldi geçti bunlar yurdı kaldı göçdi Pervâz urup hakk’a uçdı gümâ kuşıdur kaz değül Yol oldur ki toğrı vara göz oldur ki Hakk’ı göre Er oldur alçakda tura yüceden bakan göz değil Toğrı yola gitdünise er eteğin tuttunısa […]

Share Button
Read More
Yunus Emre'den Seçme Güzel Şiirleri

Yunus Emre’den Seçme Güzel Şiirleri

May 12, 2017

Yunus Emre’den Seçme Güzel Şiirleri, Yunus Emre Divanından alıntı yapılarak aşağıdaki şiir ve sözler yazılmıştır. Yunus Emre şiirlerini mutlaka okuyup ezberlemeniz de büyük fayda var. Bir garip ölmüş diyeler üç gün sonra duyalar Soğuk suyıla yuyalar şöyle garip bencileyin Hey Emrem Yunus biçâre bulunmaz derdine ç’are Var imdi gez şardan şara şöyle garip bencileyin Ariflik […]

Share Button
Read More
TÜRKMENISTANYŇ

Türkmenistan Hakkında Kısa Bilgi

May 12, 2017

Türkmenistan Hakkında Kısa Bilgi, Türkmenistan 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Garaşsyz döwlet boldy we şondan bäri bu sene ýurtda Garaşsyzlyk güni hökmünde bellenilýär. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda 185 döwletiň (şol wagtda) biragyzdan goldamagy bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Rezolýusiýasy  bilen hemişelik Bitarap döwlet diýlip ykrar edildi.   Türkmenistan — demokratik, hukuk, dünýewi döwletdir. Döwlet dolandyryşy […]

Share Button
Read More
7 bağımsız türk devleti

Dünya’da Kaç tane Türk Devleti Var?

May 11, 2017

Dünya’da Kaç tane Türk Devleti Var, Şimdi bağımsız olarak varlıklarını sürdüren 7 tane Türk Devleti mevcut. İnşallah ilerde bu sayı daha da artacaktır. Mesela Doğu Türkistan yaklaşık 30 milyon civarında bir nüfusa sahiptir. Ama Çin Özerk bölgesi olarak bilinmektedir. Yine İran bölgesinde 35 milyon Türk yaşamaktadır. Ama İran vatandaşı olarak yaşamaktadır. Özerk ve muhtariyet olarak […]

Share Button
Read More
bağımsız-türk-devletleri-isimleri

Bağımsız Türk Devletleri

May 10, 2017

Bağımsız Türk Devletleri, Şimdi Türkiye dahil 7 Bağımsız Türk Devleti bulunmaktadır. Bu devletlerimizden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sadece Türkiye tanımaktadır. Yedi bağımsız Türk Devletlerinin İsimleri; Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, KKTC, Özbekistan Cumhuriyeti, Türkmenistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti‘dir. Maalesef üzülerek belirtmek isteriz ki TÜRK CUMHURİYETLERİ arasında ciddi ve kayda değer bir ilgi ve alaka […]

Share Button
Read More
bağımsız-türk-devletleri

Türk cumhuriyetleri hangileridir?

May 10, 2017

Türk cumhuriyetleri hangileridir? Dünya’da şuanda Bağımsız 7 tane Türk Cumhuriyeti vardır. Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin İsim ve Bayrakları Aşağı Verilmiştir. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan‘dır. Aşağıdaki Türk Devletlerinin haritalı bayrakları alfabetik sıraya göre konulmuştur.

Share Button
Read More
Necip fazıl kısakürek'in özlü sözleri

Necip Fazıl Kısakürek’in Özlü Sözleri

May 9, 2017

Necip Fazıl Kısakürek’in Özlü Sözleri, Mutlaka iş ve hareket… Fakat hangi ruhun, hangi fikrin emrinde?… Mes’ele burada! Mutlaka hamle ve hareket!… Eğer gaye Türklükse, bilmek lazım ki, Türk Müslüman olduktan sonra Türktür. Eğer gaye akılsa, bilmek lazım ki, akıl, kendi hiçliğini idrak seviyesine ulaştıktan sonra akıldır. Mekteplerde, Türk çocuğuna, muhtaç olduğu dünya görüşünün ilk çizgi […]

Share Button
Read More