You are here: Home » Kuran-ı Kerim Meali ( » Page 2)
Kuran-ı Kerim Meali

Enam Suresi Türkçe Meali

Enam Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Böyle iken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. 2. O...
Kuran-ı Kerim Meali

Maide Suresi Türkçe Meali

Maide Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helâl saymamanız kaydıyla, okunacak (bildirilecek) olanlardan başka hayvanlar, size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği...
Kuran-ı Kerim Meali

Nisa Suresi Türkçe Meali

Nisa Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmânirrahîm 1. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının....
Kuran-ı Kerim Meali

Al-i İmran Suresi Türkçe Meali

Al-i İmran Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmanirrahim 1. Elif Lâm Mîm. 2. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. 3, 4. O, sana Kitab’ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı...
Kuran-ı Kerim Meali

Bakara Suresi Türkçe Meali

Bakara Suresi Türkçe Meali, Bismillahirrahmanirrahim 1. Elif Lâm Mîm. 2. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. 3. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar,...
Kuran-ı Kerim Meali

Fatiha Suresi Türkçe Meali

Fatiha Suresi Türkçe Meali Bismillahirrahmânirrahîm ﴾1﴿ Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. ﴾2-4﴿ (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden...
12

türk dünyası haberleri tarih kültür ve araştırma