Kültür

zonguldak-tarihi-hakkinda-bilgi

Zonguldak Tarihi Hakkında Bilgi

Ara 21, 2016

Zonguldak Tarihi Hakkında Bilgi Antik Dönem Bilindiği gibi Tarih Devri, yazının bulanması ile başlar. Anadolu’ya yazı Hititlerin (MÖ2000-1200), Asurlularla yaptıkları ticaret (Asur ticaret kolonisi: Kültepe, Kaniş, Kayseri) ile girmiştir. İlkçağ’da (MÖ 3200-MS 375) bugünkü Zonguldak topraklarında Paflagonya (Merkezi Kastamonu) ve Bitinya (Merkezi İzmit) denen bölgeler ve siyasal kuruluşlar vardı. İlkçağ’dan günümüze (Yakınçağ) değin Zonguldak ve […]

Read More
halvetiyye_tarikati

Halvetiyye Tarikatı Hakkında Bilgi

Ara 21, 2016

Suhreverdiye’nin bir kolu, Kübreverdiyye’nin bir şubesi olan ve Şeyh Ebu; Abdullah Siracüddin tarafından kurulan tarikat. Siracüddin Ebu Abdullah’a Halvetiyye’nin birinci piri denilmektedir. Ebu Abdullah önceleri Tebriz yakınlarında “Hoy” şehrinde, sonra Mısır’da ve oradan da Hicaza giderek ilmi çalışmalarına başlamış; bir süre sonra Sultan Üveys’in daveti üzerine Herat’a gelmiş orada 1349, diğer bir rivayette 1397 yılında […]

Read More
ne-kimse-senden-incinsin-ne-de-sen-kimseden-incin

Ne kimse senden incinsin, ne de sen kimseden incin

Ara 19, 2016

Alvarlı Efe diye meşhur olan Muhammed Lütfî Efendi, kimseyi incitmemenin önemini bir şiirinde nakarat halinde söylediği, “Sakın incitme bir cânı, Yıkarsın arş-ı Rahmân’ı!” beytiyle dile getirirken; Darendeli Osman Hulûsî Efendi de aynı tavrı: “Sakın nefsine uyup, bir cân incitmeyesin, Hüsn-i edebi koyup, bir cân incitmeyesin! Hepsi kardaşlarındır, yolda yoldaşlarındır, Halde haldaşlarındır, bir cân incitmeyesin! Beyhûde […]

Read More
harsit-cayi-tarihi

Harşıt Çayı Tarihi

Ara 7, 2016

Harşıt Çayı Binlerce yıllık bir tarihe sahiptir. Gümüşhane İlinde doğan ve Giresun Tirebolu’dan Karadeniz’e dökülmektedir.  Harşit Çayı, Gümüşhane ilinin doğu sınırındaki dağlarından doğar. Gümüşhane İl Merkezi, Torul, Kürtün, ve Doğankent’i geçip Tirebolu’nun 10 km. doğusundan Karadeniz’e dökülüyor. Eskiden İsmi Harşıt olan İlçeye (şimdiki adı Doğankent) adını vermiştir.  Fakat her ne gereksiz sebeple oldu ise ismi Doğankent […]

Read More
aleksandr_blok_kimdir

Aleksandr Blok

Kas 30, 2016

Ünlü Rus Yazar ve Şairi Aleksandr Blok Kimdir? Kitaplarının İsimleri Nelerdir? İşte Aleksandr Blok‘in Hayatı. Blok hukuk profesörü bir babanın oğluydu. Ancak şairin doğumundan bir süre sonra anne ve babası ayrıldı. Petersburg Üniversitesi’nin rektörü ve bir botanikçi olan dedesi Beketov’un evinde büyüdü. Yaz aylarını ise ailesiyle birlikte Moskovayakınlarındaki sayfiye yeri Şahmatovo’da geçirdi. Burada edindiği doğa izlenimleri pek çok […]

Read More

Türkiye merkezli medeniyet projesi

Kas 27, 2016

Türkiye merkezli medeniyet projesi; dünyada demokratik standartların yükseltilmesini, refahın artırılmasını, insan hak ve hürriyetlerinin teminat altına alınmasını, adaletin hakim kılınmasını, barış ve huzurun tesis edilmesini, çatışma ve gerilimlerin yok edilmesini, yoksulluğun kökünün kazınmasını, insanca yaşamanın erdemlerinden tüm insanlığın nasibini almasını sağlayacaktır. Türk milletinin başlatacağı medeniyet yürü- yüşü; manevi köklerini Türk-İslam kaynaklarında bulacak, kültürel temellerini kadim […]

Read More

ANKARA NE ZAMAN BAŞKENT OLDU

Kas 27, 2016

13 Ekim 1923’te Ankara Başkent Oldu. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da açılmasıyla yeni Türk devletinin temelleri atıldı. Kurtuluş Savaşı buradan yönetildi. Böylece Ankara, fiilen başkent durumuna geldi. İsmet Paşa (İnönü), bir kanun teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu. “Türkiye Devleti’nin başkenti Ankara’dır.” şeklindeki bir maddelik kanun teklifi kabul edildi (13 Ekim […]

Read More
cumhurbaskanlari_listesi

Cumhurbaşkanları

Kas 26, 2016

M. Kemal ATATÜRK Görev Süresi: 29 Ekim 1923 – 10 Kasım 1938. İsmet İNÖNÜ Görev Süresi: 11 Kasım 1938 – 22 Mayıs 1950. Celal BAYAR Görev Süresi: 22 Mayıs 1950 – 27 Mayıs 1960. Cemal GÜRSEL Görev Süresi: 27 Mayıs 1960 – 28 Mart 1966. Cevdet SUNAY Görev Süresi: 28 Mart 1966 – 28 Mart 1973. Fahri KORUTÜRK Görev Süresi: 6 Nisan 1973 – 6 Nisan […]

Read More
akcaabat-arakli-arsin-besikduzu-carsibasi-caykara-dernekpazari-duzkoy-hayrat-koprubasi-macka-of-ortahisar

Trabzon’un İlçeleri

Kas 20, 2016

» Akçaabat » Araklı » Arsin » Beşikdüzü » Çarşıbaşı » Çaykara » Dernekpazarı » Düzköy » Hayrat » Köprübaşı » Maçka » Of » Ortahisar » Sürmene » Şalpazarı » Tonya » Vakfıkebir » Yomra Trabzon’un İlçeleri

Read More
findik-giresun

FINDIK Nerede Yetişiyor?

Kas 19, 2016

Fındığın Başkenti Giresun !!! Belli başlı büyük markaların Türk Fındığı kullanarak yaptığı ürünler dünya piyasında oldukça büyük bir yer kaplamakta. PEKİ NEDEN FINDIK TÜRK MALI ? Fındığın enniyi yetiştiği yer karadeniz bölgesi ve kalite bakımından ise Giresun başta gelmektedir. Yerel belediyeler bir yana Devletin Tarım Bakanlığı Bile bu alanda ciddi bir proje yapmamıştır. Ülkemiz kendi […]

Read More
zeki-velidi-togan

Zeki Velidi Togan

Kas 10, 2016

Zeki Velidi Togan, sosyal bilimlerin gelişmesinin ancak dayanışmayla mümkün olabileceğinin üzerinde hassasiyetle duruyor: ‘ Hiçbir ilim mücerret bir halde inkişaf edemez. Tarih ilmi de birçok ilimlerle müvazi olarak ve onların yardımıyla gelişmiştir… İktisat sistemlerinden haberi olmayan tarihçi, tarihi hadiselerde çevresinde döndüren mihveri, hadiselerde müessir olan asıl ve hakiki amilleri takdirden aciz kalır. İçtimaiyattan haberi olmayan […]

Read More
Bütün Türk Gençliğine

Kahramanlık

Eyl 7, 2016

Kahramanlık Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir; Kahramanlık; saldırıp bir daha dönmemektir. Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından Koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık; içerek acı ölüm tasından İleriye atılmak ve sonra dönmemektir. Yırtıcılar az yaşar… Uzun sürmez doğanlık… Her ışığın ardında gizlidir bir karanlık. […]

Read More
Bütün Türk Gençliğine

Bahtiyarlık

Eyl 7, 2016

Bahtiyarlık Bahtiyarlık ne zafer kısrağına binmektir; Ne yaşarken dünya uçmağına inmektir. Şekli olmaz, rengi yok, belirsizdir ve tektir. Bahtiyarlık: Ömründe bir kere sevinmektir. Bir karanlık geceye akıyorken bu varlık Bulunur mu dünyada ebedi bahtiyarlık? Mükafatın, yapsan da en büyük bir yararlık Nihayet zafer adlı bir kısrağa binmektir. Dört hecelik söz olan “bahtiyarlık”… O bir sır… […]

Read More
Bütün Türk Gençliğine

Bütün Türk Gençliğine

Eyl 7, 2016

Bütün Türk Gençliğine I Yer bulmasın gönlünde ne ihtiras, ne haset. Sen bütün varlığınla yurdumuzun malısın. Sen bir insan değilsin; ne kemiksin ne de et; Tunçtan bir heykel gibi ebedi kalmalısın. Iztırap çek inleme… Ses çıkarmadan aşın. Bir damlacık aksa da bir acizdir göz yaşın; Yarı yolda ölse de en yürekten yoldaşın, Tek başına dileğe […]

Read More
Güzel Türkistan

Güzel Türkistan

Eyl 7, 2016

Güzel Türkistan Güzel Türkistan sana ne oldu? Seher vaktinde güllerin soldu, Çemenler solmuş kuşlar hem feryat Hepsi mahzun, olmaz mı dil şad? Bilmem niçin kuşlar uçmaz bahçelerinde Birliğimizin sarsılmaz dağı Ümidimizin sönmez çerağı Birleş ey halkım, gelmiştir çağı, Bezensin şimdi Türkistan bağı. Davran halkım artık yeter bunca cevr ü cefalar Bayrağını al, kalbin uyansın, Kulluk, […]

Read More
nesimi-kimdir

Nesimi Hazretleri

Eyl 6, 2016

Nesimi Hazretleri “Ger bu gerçek âşığın derisin yüzerler, incinmez. Zâhidin sırça parmağın kessen ikrârından döner, Hak’tan kaçar.” Nesîmî Hazretleri meyyitin kabirde doğrulmasının ceseden değil ruhen olduğunu bildirdiği zaman, zâhirî ulemâ tuyan ettiler: “–Ceset doğruluyor, yanlış söylüyorsun zındık!” dediler. Nesîmî Hazretleri: “–Tecrübesi kolay” dedi. “Yeni meyyitin karnına su dolu testi koyalım, üzerini kapatalım. Ertesi gün açalım, […]

Read More
doğankent-kuzan

Doğankent

Eyl 6, 2016

Doğankent Doğankent İlçesi ve Köyleri; Çatalağaç Köyü, Doymuş Köyü, Güdül Köyü, Güvenlik Köyü, Kozköy Köyü Söğütağzı Köyü, Oyraca Köyü, Yeniköy Köyü, Çatak Köyü  

Read More
kirgizistan-oş

Kırgızistan

Eyl 6, 2016

Kırgızistan Kuzeyde Kazakistan, doğu ve güneydoğuda Çin Halk Cumhuriyeti, batıda Özbekistan ve güney ve güneybatıda Tacikistan ile komşu olan ülke, dağlık bir araziye sahiptir. Ülkede 3.000 civarında göl mevcuttur. Bunlardan en önemlisi, aynı zamanda dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Issık Göl’dür. Diğer önemli göller ise, Son Göl ve Çatır Göl’dür. Kırgızistan, başkent hariç “oblast” […]

Read More
mehmet-akif-ersoy-şiirleri

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri

Ağu 28, 2016

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak… Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak. Dünyâda inanmam, hani görsem de gözümle. İmânı olan kimse gebermez bu ölümle: Ey dipdiri meyyit, “İki el bir baş içindir.” Davransana… Eller de senin, baş da senindir! His yok, hareket yok, acı yok… Leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana… Sen böyle değildin. Korkma!Cehennem olsa gelen, göğsümüzde […]

Read More
adanailçeleri

Adana ve İlçeleri

Ağu 26, 2016

Adana ve İlçeleri Aladağ Ceyhan Çukurova Feke İmamoğlu Karaisalı Karataş Kozan Pozantı Saimbeyli Sarıçam Seyhan Tufanbeyli Yumurtalık Yüreğ

Read More
Kösem Sultan neden öldürüldü

Kösem Sultan neden öldürüldü?

Ağu 25, 2016

Kösem Sultan neden öldürüldü? Osmanlı yönetimindeki boşluğu kimi zaman üst düzey saraylılar kullanmış, kimi zaman da güçlü ağalar. İstisnalar kaideyi bozmaz, bu durum Kösem Sultan’ın iktidar hırsı başlayana kadardı. Yönetimde söz sahibi olmaya aday çocuk padişahlar bir nevi “Harem Sultanları” olmuşlar, tabiri caizse annelerinin ellerine bırakmışlardı güçlerini. Padişahtan çok valide sultanlığını konuşturan Kösem Sultan’ın iktidardan […]

Read More
MISIR-PİRAMİTLERİ

Mısır piramitleri

Ağu 25, 2016

Mısır piramitleri Mısır piramitleri hakkında yeni bilgilere ulaşıldı Mısır piramitleri ile ilgili bugüne kadar bilinmeyen yeni bulgulara ulaşıldığı ve bunların piramitlerin gizemli yönlerinin ortaya çıkmasını sağlayabileceği bildirildi. Kahire Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mısır Tarihi Eserler Bakanı Memduh ed-Demati, “Piramileri Tarama (Scan Pyramids)” projesi çerçevesinde Japon, Fransız ve Kanadalı bilim adamlarının çeşitli araştırmalar yaptığını söyledi. Araştırmalar […]

Read More
Kuşgözü Akçe

Kuşgözü Akçe

Ağu 25, 2016

Kuşgözü Akçe Kuşgözü Akçe: Ele zor gelen ufaklık ve incelikte gümüş para birimi

Read More
Herise

Herise

Ağu 25, 2016

Herise Herise: Daha yaygın adıyla keşkek. Kabuğu çıkarılmış buğday ve kemiksiz koyun gerdanının kazanda ağaç kepçeyle ezilerek pişirilmesiyle hazırlanan macun kıvamında Anadolu Yemeği.

Read More
Mahan

Mahan

Ağu 25, 2016

Mahan Mahan: Oğuzların ana yurdu Horasan‘da, Merv kentine yakın bir yerleşim. Cengiz Han’ın Horasan’ı istilasında batıya göçen Oğuz boyları arasında Mahan yöresinden Osmanoğullarının mensup olduğu Kayılar da vardı.

Read More
Evran Çağırmak

Evran Çağırmak

Ağu 25, 2016

Evran Çağırmak Evran Çağırmak: Bir beldede yaşayanların meydanda toplanmaya çağrılması, seferberlik ilanı.

Read More
Medusa Başlı  Şamdan

Medusa Başlı Şamdan

Ağu 25, 2016

Medusa Başlı  Şamdan Mitoloji Serisi’nin ilk parçası olan “Medusa Başlı  Şamdan” yerli ve yabancı turistlerin kalbinde ayrı bir yeri olan Yerebatan Sarnıcı’nın romantik atmosferini ve gizemini yansıtıyor. Markanın özel tasarım ekibi tarafından replika olarak hazırlanan şamdan, 26,5 cm boyunda üretildi. Asırlardan beri gizemini koruyor Yerebatan Sarnıcı’nı ziyarete gelenlerin hayretler içerisinde seyrettiği iki Medusa başı, asırlardan […]

Read More
necip_fazil_türkeş

Üstad Necip Fazıl Kısakürek ve Hazır Cevapları

Ağu 25, 2016

1905 yılında doğan Üstad Necip Fazıl Kısakürek, 25 Mayıs 1983’te hayata veda etmişti. İlk ve orta öğrenimini Amerikan ve Fransız kolejleri ile Bahriye Mektebi’nde tamamladı. Lisedeki hocaları arasında Yahya Kemal de vardı. İstanbul edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdikten sonra gönderildiği Fransa’da Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde okudu. Kahramanmaraşlı bir aileden gelen Necip Fazıl’ın çocukluğu, emekli mahkeme reisi […]

Read More
İstanbul'un İlk Belediye Başkanı Kadı Hızır Reis

İstanbul’un İlk Belediye Başkanı Kadı Hızır Reis

Ağu 25, 2016

İstanbul’un İlk Belediye Başkanı Osmanlı’nın âlim kadılarından Hızır Reis, aynı zamanda Devlet-i Âli Osmaniye’nin Peygamber (S.A.V) duası fethedilen İstanbul’a Fatih Sultan Mehmet tarafından atanan ilk belediye başkanıdır. Hızır Reis’in kabri bugün Fatih semtinde yer alan İMÇ çarşısında bulunmaktadır. 29 Mayıs 1453’te fethi gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet, 30 Mayıs tarihinde Hızır Bey’i (Çelebi) İstanbul’a ilk belediye başkanı olarak […]

Read More
Yeniçeriler

Yeniçerilerin başlıklarının ortasında Kaşık

Ağu 25, 2016

Yeniçeriler Yeniçerilerin başlıklarının ortasında, sefere giderken kaşıklarını soktukları ‘kaşıklık’ denen özel bir bölüm vardı. Sofra kurallarına göre fazla yemek, durmadan atıştırmak, başkasının sırasını kapmak, oburluk sayılır, hoş karşılanmazdı. Sofraya gelen yemeklerden ancak bir iki lokma alıp, diğer yemeğe geçilirdi.

Read More