Kategori: İslami Bilgiler

En Önemli 40 Hadis-i Şerif

1- Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. 2- İslâm, güzel ahlâktır. 3- İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. 4- Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından
Read More

Mümin Ne Anlama Geliyor?

Allah’a, Hz. Peygamber’e ve O’nun haber verdiği şeylere yürekten inanıp, kabul ve tasdik eden kimseye mümin denir. Müminler âhirette cennete girecekler, orada pek çok nimetlere kavuşacaklardır. Günahkâr müminler,
Read More

TAKLÎDÎ ve TAHKÎKÎ İMAN

Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve âdeta kişinin İslâm toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana taklîdî iman denilir. Ehl-i sünnet bilginlerinin çoğuna
Read More

Cebriyye mezhebi

Cebriyye İrade hürriyeti konusunda Mu‘tezile’ye taban tabana zıt görüşlere sahip olan , her şeyin Allah’ın ilmi ve iradesi dahilinde cereyan ettiğini, insanın çizilmiş bir kaderinin bulunduğunu bildiren âyetlerden
Read More

Mu‘tezile, bir tarafa çekilenler

Mu‘tezile, kelime olarak “ayrılanlar, uzaklaşanlar, bir tarafa çekilenler” anlamına gelir. Büyük günah işleyen kimsenin iman ile küfür arası bir mertebede olduğunu söyleyerek Ehl-i sünnet bilginlerinden Hasan-ı Basrî‘nin (ö. 110/728)
Read More

Ehl-i bid‘at kelimesi ne demek?

Ehl-i bid‘at kelimesi, sözlükte “dinle ilgili yeni görüş ve davranışları benimseyenler” anlamına gelirken, Ehl-i sünnet alimlerince dinî literatürde, akaid sahasında Hz. Peygamber’in ve ashabının sünnetini terkederek, onların izledikleri
Read More

Mezhep Ne Demektir?

Mezhep sözlükte “gidilecek yer, gidilecek yol, görüş, doktrin ve akım” gibi mânalara gelir. Bir terim olarak ise mezhep, kendi içinde tutarlı bir dü- şünce sistemine sahip olduğu kabul
Read More

Avrasya İslam Şûrası

Avrasya İslam Şûrası…“Avrasya İslam Şurası, bu coğrafyada Müslüman dini liderleri bir araya getiren en büyük istişare platformlarından biridir…” Avrasya İslam Şurasını, 90’lı yıllarda Orta Asya, Rusya, Kafkasya, Baltık
Read More

Ey Rahim…

Güzel isimlerinin ilki bile sonsuz ve kuşatıcı esirgeyiciliğini dile getirmekteyken, Sana inanan insanların kalplerinden bile yavaş yavaş silinip bencilce arzulara kurban olan merhamet de acep ahir zaman alameti
Read More

KALBİ YUMUŞATMANIN YOLU

KALBİ YUMUŞATMANIN YOLU, Bir adam Hz. Peygamber (s.a.s.)’in huzuruna gelerek kalbinin katılığından şilayet etti. Peygamber Efendimiz ona şöyle dedi: – Kalbinin yumuşamasını istiyorsan, Fakiri doyur, yetimin başını okşa!
Read More

Ötekileştirme: Öteleme

Diğer insanlara karşı zalimliği, acımasızlığı bilinçaltında meşrulaştıran şeylerden biri de ötekileştirmedir. Din, dil, ırk, cinsiyet, kültür gibi aidiyetler temelinde gerçekleştirilen ötekileştirme, “öteki”ni bizden farklı bir hüviyete büründürmekte ve
Read More

MERHAMETİN ZİRVESİ UHUD

Uhud, İslam’ın ikinci büyük meydan sınavı- dır. Uhud, başta Hz. Peygamber olmak üzere bütün Müslümanların çok acı çektikleri bir yerdir. Bu acılardan Hz. Muhammed (s.a.s.)’in payına, başta amcası
Read More
Yandex.Metrica