You are here: Home » İslami Bilgiler ( » Page 2)
İslami Bilgiler

Zekat ve Sadaka Cami İnşaatı İçin Verilir mi ?

Zekat ve Sadaka Cami İnşaatı İçin Verilir mi? Zekatın ve fıtır sadakasının geçerlilik şartlarından biri de temliktir. Temlik, bir malı, mal edinmeye ehil bir kişinin mülküne geçirmektir. Cami, okul, köprü, yol...
İslami Bilgiler

Pisikolojik Sıkıntı İçin Dua

Pisikolojik Sıkıntı İçin Dua , Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r- Rahim. Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Er-Rahmani’r-Rahim. Maliki yeumi’d-din. İyyake na’büdü ve iyyake neste’irı. İhdine’s-sırata’l-mustekim. Sıratallezirıe en’amte ‘aleyhim ğayri’l- meğdubi ‘aleyhim ue le’d-dallin. Anlamı:  Rahman ve Rahim...
İslami Bilgiler

Eşarilik Nedir – Eşari Mezhebini Kim Kurdu?

Eşarilik Nedir İnanç konularında Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail el-Eş’arî’nin görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Eş’arîlik, Ehl-i Sünnetin itikadi bir mezhebidir. Mezhebin kendisine nispet edildiği İmam Eş’arî, 873 yılında Basra’da dünyaya gelmiştir. Kırk...
İslami Bilgiler

Maliki Mezhebi Hakkında Kısa Bilgi

Maliki Mezhebi Hakkında Bilgi Kurucusu İmam Malik’e nisbetle anılan Malikî mezhebi Medine merkezli ve Hicaz fıkhının sistematik bir hale getirilmesiyle ortaya çıkan fıkıh mezhebinin adıdır. Malikî mezhebinin kusucusu İmam Malik 93/711...
İslami Bilgiler

Kimlere Sahabe Denir – Sahabe Ne Demektir

Kimlere Sahabe Denir Arapça bir isim olan sahâbî kelimesi, dost ve arkadaş anlamlarına gelir ve sahâbe ya da ashâb şeklinde çoğul olarak kullanılır. Burada “sahabe” ile kastedilen Hz. Peygamber’in...
İslami Bilgiler

Kötülüğü İyilikle Def Et

Kötülüğü İyilikle Def Etmek 1. Müslüman kardeşin sana bir tokat atarsa, yüzünün öbür tarafını çevir, bir tokat daha atsın. 2. Müslüman kardeşin sana kötülük ederse, sen o kötülüğü iyilik yaparak...
İslami Bilgiler

İslam Tarihinde 10 Muharrem

İslâm tarihinde 10 Muharrem Emeviler’in ikinci hükümdarı Yezid zamanında ve Hicri 61,Miladi 680 yılı Muharrem ayının onuncu Cuma günü, Hz. Hüseyin’in şahadeti ile sona eren tarihi olay meydana gelmiştir. Ehlibeytin...
İslami Bilgiler

Muharrem Ayı Nedir

Muharrem Ayı Nedir, Her yıl Muharrem’in 10’u, aşure geldiğinde kalbinde iman taşıyan her mümin kardeşimizi bir hüzün ve bir keder kaplar. Sevgili Peygamberimizin (sas) “Benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım” dediği, “cennet...
İslami Bilgiler

Çocuğun ve Hanımın Islahı İçin Dua

Çocuğun ve Hanımın Islahı İçin Dua ÇOCUĞUN VEYA HANIMIN ISLAHI iÇiN DUA… “Ey vas­fı (tâ­rif edil­me­si) müm­kün ol­ma­yıp hiç­bir şey Ken­di­si­ne ya­kın ve denk ol­ma­yan iyi­lik sa­hi­bi! Yâ Bârr!” Her...
İslami Bilgiler

Farz namazları kaç rekattır

Farz namazları kaç rekattır Sayın Hocam öncelikle sizi çok sevdiğimi ve saygı duyduğumu belirtmek isterim. Bir Hocamız, farz namazlarını sabah 2, öğle 2 , ikindi 2, akşam 3 rekat,...
İslami Bilgiler

Faiz ve Zina Azap Getirir

Faiz ve Zina Azap Getirir Güvenilir hadis kaynaklarından Hâkim’de, Taberanî’de, Beyhakî’de yer alan ve mealini zikrettiğim hadis-i şerif hepimizi, bilhassa idarecilerimizi uyarmaktadır. İbn Abbas radiyallahuanh, Resulullah sallallahu aleyhi vesellemin şöyle buyurduğunu...
İslami Bilgiler

Cifr Nedir?

Cifr Nedir? Kur’an-ı Kerim, insanları hidayete sevketmek için gönderilmiş bir kitaptır. Onda şifre, rumuz gibi şeyler aramak, gelecekten haberler çıkarmak aslî gayesine uygun değildir. Eskiden beri süregelen Kur’an’ın gizli şifreler...
İslami Bilgiler

Kuran-ı Kerimde Geçen Namaz Ayetleri

Kuran-ı Kerimde Geçen Namaz Ayetlerinin Türkçe Mealleri… Bismillahirrahmanirrahim… “Bir de sabırla, namazla yardım isteyin. Şüphesiz bu, (Allah’a) saygılı olanlardan başkasına ağır gelir“.   2:3 – Onlar ki gaybe iman edip namazı...
İslami Bilgiler

Ölüm Nasıl Olur

Ölüm Nasıl Olur ? İmam Gazalî hazretleri buyuruyor ki: “Şeytan hünerli bir hırsız mıdır ki, istediğinin imanını çalabilsin! Şeytanın son nefeste imanı çalması, kulun dünya hayatında yaptığı kötü amellerin neticesidir....
İslami Bilgiler

Beddua Nasıl ve Kimlere Edilir?

Beddua Nasıl ve Kimlere Edilir? Zulme uğrayan insan, zalimin zulmüne meşru yollarla mani olamazsa, zalime beddua edebilir. “Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez; ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitici...
İslami Bilgiler

Salat-ı Tefriciye ve Anlamı

Salat-ı Tefriciye ve Anlamı Peygamberimiz’e (sas) salat-ü selam getirmek bizim ömür boyu mükellef olduğumuz hasbi görevimizdir. Bu konuda (Ahzap Sûresi’nde delili vardır) Allhümme salavatlarını da ömür boyu okur, her fırsatta...
İslami Bilgiler

Aşure Günü Mücizeleri

Aşure Günü Mücizeleri Aşûre günü adı verilen 10 Muharrem gününde meydana geldiği rivayet edilen diğer bazı önemli olayları da kısaca şöyle sıralamak mümkündür: Bugüne “Aşûre” denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu günü...
İslami Bilgiler

Yarışmada Kazanılan Hediye Caiz mi ?

Yarışmada Kazanılan Hediye Caiz mi , İki veya daha fazla kişinin aralarında doğrudan veya dolaylı olarak anlaşma sureti ile, bir tarafın kazanacağı, diğer tarafın kaybedeceği şansa dayalı her türlü oyun, kumar...
İslami Bilgiler

Ölü kurbanı diye bir kurban var mı?

Ölü kurbanı diye bir kurban  var mı, Dinimizde ölü kurbanı veya kabir kurbanı diye bir kurban çeşidi yoktur. Ancak, sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir. Ayrıca, kurban borcu olup,...
İslami Bilgiler

İmam-ı Malik hakkında bilgi

İmamı Malik Hazretleri, Maliki Meshebinin İmamıdır. Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden biri olan Mâlikî mezhebinin imâmı. Künyesi, Ebû Abdullah’tır. 95 (m. 711) senesinde Medine’de doğdu. 179 (m. 795)’de yetmiş...
İslami Bilgiler

İmam-ı Şafi Hakkında Bilgi

İmam-ı Şafi Hazretleri, Cennet ile müjdelenmiş olan Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin reisidir. Adı, Muhammed bin İdris’tir. Dedesinin dedesi Şafi, Kureyş kabilesinden ve eshab-ı kiramdan...
İslami Bilgiler

İmam-ı Hanbeli Hazretleri hakkında bilgi

İmam-ı Hanbeli, 164 (m. 781) senesinde Bağdat’ta doğdu. 241 (m. 855)’de Bağdat’ta vefat etti. Aslen Basralıdır. Babasının ismi Muhammed bin Hanbel’dir. Babası daha o çok küçük yaşta iken vefat...
İslami Bilgiler

Teheccüd namazı Nedir?

Teheccüd namazı Nedir? Teheccüd namazı, yatsı namazından sonra uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp gece kılınan bir nafile namazdır. Peygamber () şöyle buyurmuştur: “Her kim geceleyin uyanır, ailesini de...
İslami Bilgiler

Ehl-i İslam’ın Anlamı Nedir?

Ehl-i Sünnet birlik demektir. Nelerde birlik?.. İtikatta (inançta) birlik… Fıkıhta birlik… Ümmet olmakta birlik… Âdil ve râşid bir İmam’a biat ve itaat etmekte birlik… Mezhepsizlik nedir? Kaos ve anarşi...
İslami Bilgiler

Nuh Peygamber Kimdir?

Nuh Peygamber Kimdir? Hz. Nuh Hz. Adem’in oğlu Şit’in (Şis) neslinden Lamek’in oğlu olup, adı Kur’an’da kırk üç yerde geçen büyük bir Peygamberdir. Ayrıca yüce Allah tarafından kendilerinden sağlam...
İslami Bilgiler

Güzel Söz

Kur’ân-ı Ker’im, “güzel söz”ün doğruya kılavuzluk ettiğini, delile dayalı olduğunu, insanlara sürekli şekilde yarar sağladığını, önemli ve büyük ürünler meydana getirdiğini bizlere şu benzetmeyle anlatmaktadır: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ...
İslami Bilgiler

Peygamberlerin Sıfatları

Peygamberlerin Sıfatları Sıddık : Doğru olmalarıdır. Emânet : Emniyetli, güvenilir olmalarıdır. Tebliğ: ALLÂH’tan aldıkları emirleri kullara duyurmalarıdır. Fetânet : İnsanların en zekîsi olmalarıdır. İsmet: Kusursuz, günahsız olmalarıdır. Hazret-i ALLAH...
İslami Bilgiler

Hacet Namazı Kılınışı

Hacet Namazı Kılınışı Nasıldır? “Hacet namazı” ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için kılınan namazdır. “Rasulüllah () şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi...
İslami Bilgiler

Tasavvuf Hakkında Bilgi

Tasavvuf Hakkında Bilgi, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Sirrül Esrar adlı eserinden tasavvuf meselesini en güzel bir şekilde açıklamıştır. Hz. Geylani’nin TASAVVUF hakkındaki görüşleri. amin… Onların; TASAVVUF EHLÎ olarak ad almalarına yegâne...

türk dünyası haberleri tarih kültür ve araştırma