Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » İslami Bilgiler (Page 16)

Namazda Sureler, Kuran’a Bakarak Okunur Mu?

Namazda Sureler, Kuran’a Bakarak Okunur Mu?

İmam Azam Ebu Hanife’ye göre, teravih namazında hafız olmayan bir insanın Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuyarak namaz kılması, namazını iptal ediyor. Çünkü namaz içinde Mushaf’ı tutup açmak, yapraklarını çevirmek, bakmak amel-i kesir oluyor. Aynı zamanda Mushaf’a bakarak namaz kılmak, Mushaf’tan telkin yoluyla öğrenmek demek. Bu da birinin talimiyle namaz kılmak gibi oluyor. Oysa namazdayken hariçten birinin […]

Muska kullanmak dinen caiz midir?

Muska kullanmak dinen caiz midir?

Muska kullanmak dinen caiz midir Muska; hastalık, göz değmesi, afetten korunmak veya kurtulmak için yazılan ve insanların üzerlerine astıkları bir materyaldir. Korkudan, nazardan korunmak, bazı hastalıklardan şifa bulmak için dua etmek Kur’an-ı Kerim’den ayetler okumak, caizdir (Buhari, Fedailü’l-Kur’an 9; İbn Mace, Tıb 35-36). Ayet ve dua gibi metinlerin bir şeye yazılıp, insanların bedenlerine asılması veya […]

İmam Ca’fer Sadık

İmam Ca’fer Sadık

İmam Ca’fer Sâdık (a.s.) buyurdu ki: “Dinî meselelerde yanlış tefsir ve yorumlar, birtakım insanların, -hem kendilerinin ve hem de diğer kimselerin- sapmalarına yol açmaktadır” Ebu Muhammed el-Askeri babasından İmam Ca’fer Sâdık (a.s.)’ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Avam halkın bir şahsı överek onun şahsiyeti ve yüceliği hakkında konuştuklarını duydum. Tanınmayacak bir şekilde onu yakından görmek ve şahsiyetinin […]

Hz. Peygamber s.a.s.’in torunu Hz. Hasan

Hz. Peygamber s.a.s.’in torunu Hz. Hasan

Hz. Hasan (r.a.) hicretin üçüncü yılında (m. 625) Medine’de dünyaya geldi. Adını bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.) vermiştir. Onun fizikî görünüşünün Allah Rasûlü’ne (s.a.s.) çok benzediği rivayet edilir. Hz. Hasan (r.a.), çocukluk ve gençlik dönemini tamamladıktan sonra Hz. Osman’ın (r.a.) halifeliği zamanında gerçekleştirilen fetih hareketlerine iştirak etmeye başladı. İlk olarak Kûfe ordusuna dahil olmak suretiyle Horasan […]

Tevbe Nasıl Edilir?

Tevbe Nasıl Edilir?

Nasıl Tevbe Edilir? Sözlükte pişmanlık ve dönme anlamına gelen tövbe, İslami bir kavram olarak, kulun işlediği kötülük ve günahlara pişman olup, onları terk ederek Allah’a yönelmesi, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah’a sığınarak bağışlanmasını dilemesi demektir. Yüce Allah, bağışlanacak muttakilerin vasıflarını sıralarken şöyle buyurmaktadır: “Ve onlar bir kötülük yaptıkları, ya da nefislerine zulmettikleri zaman, […]

Hz. Hüseyin’in hayatı

Hz. Hüseyin’in hayatı

Hz. Hüseyin’in hayatı, Doğumu: Fatıma (a.s.), Hz. Hüseyin’e (a.s.) hamile kalınca Resûlullah (sav) O’na, “Ey Fatıma! Sen bir erkek çocuk doğuracaksın. Cebrail Beni, bundan dolayı kutladı. Doğduktan sonra, bir ayda sürse Ben gelinceye kadar O’nu emzirme” diye buyurmuş, Fatıma (a.s.) da bu emre uymuştur. Resûlullah (s.a.a.) gelince bebeği aldı ve dilini ağzına koydu. Hüseyin (a.s.) […]

Hz. İbrahim Hakkında Kısa Bilgi

Hz. İbrahim Hakkında Kısa Bilgi

Hz. İbrahim Hz. İbrahim Hakkında Bilgiler, Hz. İbrahim Mezopotamya’da, Keldaniler’in Ur şehrinde doğmuş; eşi Saray (Sara), babası Azer ve diğer akrabalarıyla birlikte buradan Harran’a gitmiş; babası burada ölmüş, kendisi de eşi Sare ve kardeşinin oğlu Lut ile birlikte Filistin’deki Ken’an diyarına göçmüştür.   Ülkede baş gösteren kıtlık yüzünden eşiyle birlikte Mısır’a gitmiş, orada Hacer kendisine […]

Tesbih Namazı Nasıl Kılınır?

Tesbih Namazı Nasıl Kılınır?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas’a: “Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve g izli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her […]

Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî’nin, “Besmele Tefsiri”

Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî’nin, “Besmele Tefsiri”

Miraç Gecesi… Tanrı Te’âlâResûlüne… “-Ey Ahmet, gökten inen dört kitabın tamamını topladım, Fâtiha’nın içine koydum. Fâtiha’da ne varsa hepsini -Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm’in içine koydum. Senin ümmetinden kim bir kez iman ile doğru – Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm’- derse; Tevrat’ı, İncil’i, Zebur’u, Kur’an’ı okumuşçasına ve bunlarla ibadet etmişçesine sevap vereyim…” “-Eğer her işte yardımımın seninle olmasını istiyorsan, keremimi, lütfumu ve ism-i […]

“Tarikat” ne demektir?

“Tarikat” ne demektir?

Sözlükte yol, hal ve gidiş, kat, tabaka gibi anlamlara gelen tarikat, bir tasavvuf kavramı olarak, Hakk’a ulaşmak için tutulan, bir takım kuralları bulunan yol demektir. Mutasavvıflara göre tüm insanlar, hatta bütün yaratıkların alıp verdiği nefesler sayısınca Allah’a giden yol vardır. İlk devirde sufiler, kendilerinden daha deneyimli durumda olanlardan faydalanmakla birlikte, bugün bildiğimiz şekliyle teknik anlamda […]

Müminlere Hitabe

Müminlere Hitabe

Bu halkın büyük kısmı benim cemaatim, benim tarikatım, benim meşrebim deyip duruyor. Onların hepsinin benim Ümmetim demesi için çalışmak boynunuza borç değil midir? EY gerçekten iman etmiş olanlar!.. Ey, gerçekten iman etmiş olmayıp da sadece dıştan Müslüman görünen o cahil ve medeniyetsiz lâ yüflihûn `ârabîlerden olmayanlar! Ey iman sorumluluğu taşıyanlar! Ey Rabb olarak Allahü Teala […]

Ehl-i Sünnetin İtikatları

Ehl-i Sünnetin İtikatları

Muhterem kardeşim… Ehl-i Sünnet’in meziyet ve faziletlerinden bazılarını aşağıda sıralıyor ve dikkatinize sunuyorum. 1.Ehl-i Sünnet Ashab-ı Kirama (radiyallahu anhüm  ecmaîn) saygı besler, onları sever, dini ve Kur’an’ı onlardan öğrenir. Ashaptan sonra gelen Tâbiîni ve daha sonrakileri yani Tebe-i Tâbiîni de sever ve sayar. Bu ilk üç kuşağa Selef-i Sâlihîn adını verir 2.Ehl-i Sünnet, Ashab arasında […]

Kuran Öğreniyorum

Kuran Öğreniyorum

Tek bir emir ile başladı her şey; “Oku”… Çünkü kainatın sırrı bu küçücük nasihatte gizliydi, “İşittik ve itaat ettik” dedi insan bu emre, Bilmek istedi, tanımak istedi Rabbini…  O’ndan geleni… “Kur’an Öğreniyorum”, O’nu anlamak isteyen herkes için, Her Gün Saat 10:00’da TRT Diyanet Ekranlarında! online kuran-ı kerim’i okumayı öğrenmek için diyanet.tv/kuran-ogreniyorum linkini ziyaret edebilirsiniz…

Hz. İsa’nın Resmi Var mı?

Hz. İsa’nın Resmi Var mı?

Muhakkak ki, “Allah, ancak Meryemoğlu İsa Mesih’tir” diyenler kâfir olmuşlardır. (Onlara) de ki: ” Allah, Meryemoğlu İsa Mesih’i, anasını ve bütün yeryüzündekileri helak etmek istese O’na kim engel olabilir? ” Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sadece Allah’a aittir. O, dilediğini yaratır. Allah, her şeye kadirdir. (4,17)       2:87 – Celâlim hakkı için […]

Hanbeli Mezhebi Hakkında Bilgi

Hanbeli Mezhebi Hakkında Bilgi

Hanbeli Mezhebi Hakkında Bilgi Kurucusu Ahmed b. Hanbel’e nisbet edilen Hanbelî mezhebi, diğer üç önemli fıkıh mezhebinin tarihi olarak sonuncusudur. Mezhebin kurucusu Ahmed b. Hanbel Hicrî 164/780 yılında Bağdat’ta dünyaya gelmiş 241/855 yılında doğduğu yer olan Bağdat’ta vefat etmiştir. Devrinin önemli alimlerinden ilim tahsil eden Ahmed b. Hanbel özellikle hadis ilmiyle meşgul olmuştur. Bu nedenle […]

Peygamber Efendimiz sav

Peygamber Efendimiz sav

Peygamber Efendimiz sav, Ya Ali Allah Aslanısın, Kuvvetlisin, Korkmazsın, Yüreklisin , Fakat Aslanlığına  Dayanma ,Güvenme Ümit Ağaçının Gölgesine Sığın , Hiç Kimsenin Rivayetlerle, Masalllarla Yoldan Ayıramayaçağı, Akil Bir Mürşidin Gölgesine Gir… Yer Yüzünde Onun Gölgesi Kaf Dağı Gibidir. Ruhu Simurg Gibi Çok Yükseklerde Uçmakta, Yücelerde Dolaşmakta… Kıyamete Kadar Onu Övsem, Söylesem Tükenmez.. Bu Övüşe Bir Kesim, Bir […]

Mezhep Nedir

Mezhep Nedir

Mezhep Nedir Mezhep sözlükte “gitmek, gidilen yer, yol” anlamına gelir. Terim olarak ise şöyle tanımlanmıştır: “Dinin inanç esaslarını veya amelî hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce bütünü, bu yaklaşımlar etrafında meydana gelen ekolleşme, ekolleşmelerin ürünü olan ilmî birikim.” Mezhepler tarihi ilmi açısından “İslâm mezhepleri” bu dinin tarihinde ortaya çıkan düşünce, inanç, […]

Şafi Mezhebi Hakkında Bilgi

Şafi Mezhebi Hakkında Bilgi

Şafi Mezhebi Hakkında Bilgiler Kurucusu İmam Şafii’ye nisbetle anılan Şafiî mezhebi Hanefî mezhebinden sonra en fazla bağlısı olan fıkıh mezhebidir. Şafiî mezhebinin kurucusu İmam Şafiî Hicrî 150/767 yılında Gazze’de doğmuştur. Küçük yaşta babasını kaybeden İmam Şafiî devrinin değişik ilim merkezlerinde tahsil gördü. Rey ekolünün karşısında hadis ekolünün temsilcisi olan İmam Şafiî, İmam Malik, Ahmed b. […]

Maturidilik Hakkında Bilgi

Maturidilik Hakkında Bilgi

Maturidilik Hakkında Bilgi Ebû Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-Maturîdî’nin akaid sahasındaki görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Matürîdîlik, Ehl-i Sünnet’in iki ana kelam mezhebinden biridir. Mezhebin kendisine nispet edildiği İmam Matürîdî, 852 yılında Semerkant’ın Matürid kasabasında dünyaya gelmiştir. Eserlerinde Ehl-i Sünnetin görüşlerini ayet ve hadislerin yanında akli delillerle de savunan Matüridî, Mutezile ve Şia’nın görüşlerini eleştirmiştir. […]

Hanefi Mezhebi Hakkında Bilgi

Hanefi Mezhebi Hakkında Bilgi

Hanefi Mezhebi Hakkında Bilgi  Kurucusu Ebû Hanife’ye nisbetle anılan Hanefîlik günümüzde de en fazla bağlısı bulunan fıkıh mezhebidir. Hanefî mezhebinin kurucusu Ebû Hanife 80/699 yılında Kûfe’de dünyaya gelmiştir. Babası kumaş tüccarı olan Ebû Hanîfe bir taraftan baba mesleğini sürdürürken diğer yandan Kûfe’de birçok alimden ders alarak yetişmiştir. 18 yıl fıkıh dersi gördüğü Hammad b. Ebî […]

Edep Nedir?

Edep Nedir?

Edep Nedir?  Tesettür ve hicab mana itibarı ile edepdir. Yakın benzerlik olduğundan edebden de bahsetmek istiyorum. Mutasavvıfîn edebin üzerinde titizlikle durmuşlar ve ibadethanelerini edeb levhaları ile süslemişler. Edep (Arapça) üç harfden oluştuğundan mutasavvıfîn her harfin anlamını vererek: E: Eline D: Diline B: Beline Sahip olmaktır diye özetlemişler. Eline, diline, malum beline: nefsani duygunun fiiliyatla neticelenmesidir. […]

Allahümme inni es’elüke

Allahümme inni es’elüke

Allâhümme innî es’elüke bi-enneke entellâhü  lailahe illa entel vahidül azizüssamedüllezî lem yelid ve lem yûled ve lem yeküllehû küfüven ehad    

Ya Rabbi! Ömersizlik bizi perişan etti.

Ya Rabbi! Ömersizlik bizi perişan etti.

Ya Rabbi! Ömersizlik bizi perişan etti. Ya bizlerden, ya nesillerimizden Hz.Ömer gibi yiğitler çıkar!  

Nesih Nedir?

Nesih Nedir?

Nesih Nedir? Bakara: 92/106’ncı âyette kasdedilen nesih, unutma ile beraber bulunmaktadır. Allah’ın bir hikmeti uyarınca Hz. Muhammed (s.a.v.), kendisine gelen bâzı âyetleri unutmuş, işte o unutulan âyetin yerini dolduracak yeni âyet vahyedilerek İlâhî Mesajda herhangi bir açıklık bırakılmamıştır. Yahut da Nahl: 101. ve Bakara 106. âyetlerde kasdedilen tebdîl ve nesih, daha önceki Kitaplarda bulunan bâzı […]

Sayfa 16 / 16« Ilk‹ Önceki141516
Yandex.Metrica