İslami Bilgiler

İslami Bilgiler

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz

Haz 28, 2016

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlim, 11; Müslim, Cihâd, 6  

Share Button
Read More

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

Haz 28, 2016

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16

Share Button
Read More

İslâm, güzel ahlâktır

Haz 28, 2016

İslâm, güzel ahlâktır. Kenzü’l-Ummâl, 3/17, Hadis No: 5225

Share Button
Read More

Zekat Hakkında Cuma Hutbesi

Haz 24, 2016

“Mü’minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarını huşu ile kılarlar. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden uzak dururlar. Onlar ki zekat vermek için çalışırlar…” 1 Kardeşlerim! Peygamberimiz (s.a.s), sahabeden Muâz b. Cebel’i Yemen’e vali olarak tayin ettiğinde onu ve beraberinde gidecek olanları çağırdı. Kendilerine şu nasihatte bulundu: “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın! Müjdeleyin, nefret ettirmeyin!”2 Ardından Muâz’a […]

Share Button
Read More

Çocukların Ana Babalarına Karşı Görevleri

Haz 9, 2016

Çocukların Ana Babalarına Karşı Görevleri, Hem Kur’ân-ı Kerîm’de hem de hadislerde çoğunlukla Allah’a kulluk vecîbesinin hemen ardından ana babaya saygılı olma ve iyi davranmanın bir görev olduğuna dikkat çekilir (meselâ bk. el-En‘âm 6/151-153; el-İsrâ 17/22-37). Meryem sûresinde Hz. İbrâhim ile babası Âzer arasındaki bir diyalogu aktaran âyetler (19/41-88), evlâdın ebeveynine karşı saygısına bir örnek oluşturması […]

Share Button
Read More
zemzem-suyu-

Zemzem Suyu Nedir?

Mar 19, 2016

Zemzem Suyu Nedir? hacıların dönüşlerinde getirip konu komşuya ve akrabalara dağıtması bir gelenek haline geldi. Peki bu zemzem suyu nedir nasıl ortaya çıktı? Hz. İbrahim (a.s.), Cenab-ı Hakk’ın emri üzerine hanımı Hacer validemizi ve henüz süt emmekte olan oğlu Hz. İsmail’i bugünkü Zemzem kuyusunun bulunduğu yere bıraktı. O tarihte Mekke’de hiçbir insan yaşamıyordu. İçecek su […]

Share Button
Read More
elif-lam-mim

Elif Lam Mim

Mar 18, 2016

Bismillahirrahmanirrahim Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. ﴾2﴿ Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. ﴾3﴿ Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. ﴾4﴿ İşte onlar Rab’lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler […]

Share Button
Read More
fatiha-suresi-neyi-anlatıyor

Fatiha Suresi Ne Anlatıyor

Mar 18, 2016

Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. ﴾2-4﴿ (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. ﴾5﴿ Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. ﴾6-7﴿

Share Button
Read More

Lâ ilâhe İllallâhu el-Melikü’l-hakku’l-mubîn

Oca 25, 2016

Lâ ilâhe İllallâhu el-Melikü’l-hakku’l-mubîn Muhammedun resûlullâh sadiku’l-va’di’l-emîn. “Hak ve gerçek olan kainatın sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. güvenilir ve sözünde sadık Muhammed, onun elçisidir.”

Share Button
Read More
Allah Duayı Nasıl Kabul Eder

Allah Duayı Nasıl Kabul Eder?

Kas 21, 2015

“Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah, sabredenlerle beraberdir.”   Allah gönülden yapılan duaları kabul buyurur* Soru: Peygamberimiz, “Kendinizin, çocuklarınızın ve mallarınızın zararına olan şeyleri istemeyin. Sonra duanız Allah’ın, dileklerin verildiği bir saatine rastlar da Allah o duanızı kabul eder” buyurmuştur. Bir yazınızda böyle bir hadis belirtmiştiniz. Burada Allah’ın duaları […]

Share Button
Read More
Sabah, Akşam ve Yatsı Namazı Neden Sesli Okunur

Sabah, Akşam ve Yatsı Namazı Neden Sesli Okunur?

Kas 21, 2015

Sabah, Akşam ve Yatsı Namazı Neden Sesli Okunur? Cevap: Namazlarda tekbir, tesbih, hamd, ayet ve dua gibi okunan kısımların bir kısmı tamamen hafi yani gizli okunur. Bir kısmı vardır ki mesela cemaatle kılınan akşam, yatsı ve sabah namazlarında, cehri yani açıktan sesli okunması gerekir. Diğer bir kısmı vardır ki sesli okunabileceği gibi gizli de okunabilir. […]

Share Button
Read More
Kur’an Dirilere Seslenir. Ölülere Değil!..

Kur’an Dirilere Seslenir. Ölülere Değil!..

Kas 21, 2015

‘Yaşayanlara’ ifadesini kullandık, çünkü ömrünü tamamlamış olanlar tekrar bu fırsatı değerlendirme şansını elde edemeyecekler. Yaşadıkları esnada yaptıkları ile baş başa kalacaklar. İyiler ilahi ikramlar ile mutlu olurken kötüler boşa geçirdikleri dünyaya tekrar döndürülüp Allah sözüne uygun bir hayat yaşamayı özleyecek ve istiyecekler. Fakat bu özlem, bu istek karşılıksız kalacak. “Nihayet onlardan (müşriklerden) birine ölüm gelip […]

Share Button
Read More
Nuh a.s. oğluna vasiyeti

Nuh a.s. oğluna vasiyeti

Kas 21, 2015

Rasulullah s.a.v. Efendimiz buyurdu ki: “Nuh a.s. oğluna şunu vasiyet etti: ‘Oğlum sana iki şeyi yapmanı, iki şeyden de sakınmanı tavsiye ediyorum. Lâ ilâhe illallah demeye devam et. Bir kefeye gökler ve yer konsa bu söz onlardan ağır gelir. İkincisi Sübhane rabbiye’l-azim ve bi-hamdi de. Bütün varlıklar bununla Allah’a kulluk eder, bununla rızıklanır. Sakınacağın iki […]

Share Button
Read More
İlahi vahyin inşa ettiği hayatlar Örnek hanım şahsiyetler

Örnek hanım şahsiyetler

Kas 21, 2015

İlahî vahyin inşa ettiği hayatlar: Örnek hanım şahsiyetler   Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar insanlığı ihtiyacı olduğu her zaman diliminde rahmet ve hidayet kaynağı olan ilahî vahiyle buluşturan yüce Allah’a hamd olsun. Bizlere her konuda en güzel örnek olan vefa, sadakat, muhabbet, meveddet ve rahmet timsali efendimiz Hz. Muhammed’e salat ve selam olsun. Bu yazıda […]

Share Button
Read More
safer-ayi-icin-bela-ayi-diyorlar-bu-dogru-mudur

Safer Ayı, Bela Ayı mı?

Kas 21, 2015

Bu aya özel ibadet ya da dua var mıdır? Safer, kameri/hicri takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış cahiliye dönemine ait olup (Ebû Davûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Şöyle ki bu ayın diğer […]

Share Button
Read More
Namazda Sureler Kuran'a Bakarak Okunur Mu

Namazda Sureler, Kuran’a Bakarak Okunur Mu?

Kas 21, 2015

İmam Azam Ebu Hanife’ye göre, teravih namazında hafız olmayan bir insanın Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuyarak namaz kılması, namazını iptal ediyor. Çünkü namaz içinde Mushaf’ı tutup açmak, yapraklarını çevirmek, bakmak amel-i kesir oluyor. Aynı zamanda Mushaf’a bakarak namaz kılmak, Mushaf’tan telkin yoluyla öğrenmek demek. Bu da birinin talimiyle namaz kılmak gibi oluyor. Oysa namazdayken hariçten birinin […]

Share Button
Read More
Muska kullanmak dinen caiz midir

Muska kullanmak dinen caiz midir?

Kas 13, 2015

Muska kullanmak dinen caiz midir Muska; hastalık, göz değmesi, afetten korunmak veya kurtulmak için yazılan ve insanların üzerlerine astıkları bir materyaldir. Korkudan, nazardan korunmak, bazı hastalıklardan şifa bulmak için dua etmek Kur’an-ı Kerim’den ayetler okumak, caizdir (Buhari, Fedailü’l-Kur’an 9; İbn Mace, Tıb 35-36). Ayet ve dua gibi metinlerin bir şeye yazılıp, insanların bedenlerine asılması veya […]

Share Button
Read More
imamcafer

İmam Ca’fer Sadık

Kas 12, 2015

İmam Ca’fer Sâdık (a.s.) buyurdu ki: “Dinî meselelerde yanlış tefsir ve yorumlar, birtakım insanların, -hem kendilerinin ve hem de diğer kimselerin- sapmalarına yol açmaktadır” Ebu Muhammed el-Askeri babasından İmam Ca’fer Sâdık (a.s.)’ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Avam halkın bir şahsı överek onun şahsiyeti ve yüceliği hakkında konuştuklarını duydum. Tanınmayacak bir şekilde onu yakından görmek ve şahsiyetinin […]

Share Button
Read More
hz-hasan-a.s_

Hz. Peygamber s.a.s.’in torunu Hz. Hasan

Kas 12, 2015

Hz. Hasan (r.a.) hicretin üçüncü yılında (m. 625) Medine’de dünyaya geldi. Adını bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.) vermiştir. Onun fizikî görünüşünün Allah Rasûlü’ne (s.a.s.) çok benzediği rivayet edilir. Hz. Hasan (r.a.), çocukluk ve gençlik dönemini tamamladıktan sonra Hz. Osman’ın (r.a.) halifeliği zamanında gerçekleştirilen fetih hareketlerine iştirak etmeye başladı. İlk olarak Kûfe ordusuna dahil olmak suretiyle Horasan […]

Share Button
Read More
tevbe-i-istigfar

Tevbe Nasıl Edilir?

Kas 7, 2015

Nasıl Tevbe Edilir? Sözlükte pişmanlık ve dönme anlamına gelen tövbe, İslami bir kavram olarak, kulun işlediği kötülük ve günahlara pişman olup, onları terk ederek Allah’a yönelmesi, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah’a sığınarak bağışlanmasını dilemesi demektir. Yüce Allah, bağışlanacak muttakilerin vasıflarını sıralarken şöyle buyurmaktadır: “Ve onlar bir kötülük yaptıkları, ya da nefislerine zulmettikleri zaman, […]

Share Button
Read More
tesbihnamazı-nasıl-kılır

Tesbih Namazı Nasıl Kılınır?

Kas 1, 2015

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas’a: “Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve g izli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her […]

Share Button
Read More
besmele-tefsiri

Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî’nin, “Besmele Tefsiri”

Kas 1, 2015

Miraç Gecesi… Tanrı Te’âlâResûlüne… “-Ey Ahmet, gökten inen dört kitabın tamamını topladım, Fâtiha’nın içine koydum. Fâtiha’da ne varsa hepsini -Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm’in içine koydum. Senin ümmetinden kim bir kez iman ile doğru – Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm’- derse; Tevrat’ı, İncil’i, Zebur’u, Kur’an’ı okumuşçasına ve bunlarla ibadet etmişçesine sevap vereyim…” “-Eğer her işte yardımımın seninle olmasını istiyorsan, keremimi, lütfumu ve ism-i […]

Share Button
Read More
tarikat

“Tarikat” ne demektir?

Kas 1, 2015

Sözlükte yol, hal ve gidiş, kat, tabaka gibi anlamlara gelen tarikat, bir tasavvuf kavramı olarak, Hakk’a ulaşmak için tutulan, bir takım kuralları bulunan yol demektir. Mutasavvıflara göre tüm insanlar, hatta bütün yaratıkların alıp verdiği nefesler sayısınca Allah’a giden yol vardır. İlk devirde sufiler, kendilerinden daha deneyimli durumda olanlardan faydalanmakla birlikte, bugün bildiğimiz şekliyle teknik anlamda […]

Share Button
Read More
mümin-kimdir

Müminlere Hitabe

Eki 29, 2015

Bu halkın büyük kısmı benim cemaatim, benim tarikatım, benim meşrebim deyip duruyor. Onların hepsinin benim Ümmetim demesi için çalışmak boynunuza borç değil midir? EY gerçekten iman etmiş olanlar!.. Ey, gerçekten iman etmiş olmayıp da sadece dıştan Müslüman görünen o cahil ve medeniyetsiz lâ yüflihûn `ârabîlerden olmayanlar! Ey iman sorumluluğu taşıyanlar! Ey Rabb olarak Allahü Teala […]

Share Button
Read More
m.sevket.eygi

Ehl-i Sünnetin İtikatları

Eki 25, 2015

Muhterem kardeşim… Ehl-i Sünnet’in meziyet ve faziletlerinden bazılarını aşağıda sıralıyor ve dikkatinize sunuyorum. 1.Ehl-i Sünnet Ashab-ı Kirama (radiyallahu anhüm  ecmaîn) saygı besler, onları sever, dini ve Kur’an’ı onlardan öğrenir. Ashaptan sonra gelen Tâbiîni ve daha sonrakileri yani Tebe-i Tâbiîni de sever ve sayar. Bu ilk üç kuşağa Selef-i Sâlihîn adını verir 2.Ehl-i Sünnet, Ashab arasında […]

Share Button
Read More
mezhep-nedir

Mezhep Nedir

Eki 15, 2015

Mezhep Nedir Mezhep sözlükte “gitmek, gidilen yer, yol” anlamına gelir. Terim olarak ise şöyle tanımlanmıştır: “Dinin inanç esaslarını veya amelî hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce bütünü, bu yaklaşımlar etrafında meydana gelen ekolleşme, ekolleşmelerin ürünü olan ilmî birikim.” Mezhepler tarihi ilmi açısından “İslâm mezhepleri” bu dinin tarihinde ortaya çıkan düşünce, inanç, […]

Share Button
Read More
safi-mezhebi

Şafi Mezhebi Hakkında Bilgi

Eki 15, 2015

Şafi Mezhebi Hakkında Bilgiler Kurucusu İmam Şafii’ye nisbetle anılan Şafiî mezhebi Hanefî mezhebinden sonra en fazla bağlısı olan fıkıh mezhebidir. Şafiî mezhebinin kurucusu İmam Şafiî Hicrî 150/767 yılında Gazze’de doğmuştur. Küçük yaşta babasını kaybeden İmam Şafiî devrinin değişik ilim merkezlerinde tahsil gördü. Rey ekolünün karşısında hadis ekolünün temsilcisi olan İmam Şafiî, İmam Malik, Ahmed b. […]

Share Button
Read More
maturidilik

Maturidilik Hakkında Bilgi

Eki 11, 2015

Maturidilik Hakkında Bilgi Ebû Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-Maturîdî’nin akaid sahasındaki görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Matürîdîlik, Ehl-i Sünnet’in iki ana kelam mezhebinden biridir. Mezhebin kendisine nispet edildiği İmam Matürîdî, 852 yılında Semerkant’ın Matürid kasabasında dünyaya gelmiştir. Eserlerinde Ehl-i Sünnetin görüşlerini ayet ve hadislerin yanında akli delillerle de savunan Matüridî, Mutezile ve Şia’nın görüşlerini eleştirmiştir. […]

Share Button
Read More
hanefi-mezhebi

Hanefi Mezhebi Hakkında Bilgi

Eki 10, 2015

Hanefi Mezhebi Hakkında Bilgi  Kurucusu Ebû Hanife’ye nisbetle anılan Hanefîlik günümüzde de en fazla bağlısı bulunan fıkıh mezhebidir. Hanefî mezhebinin kurucusu Ebû Hanife 80/699 yılında Kûfe’de dünyaya gelmiştir. Babası kumaş tüccarı olan Ebû Hanîfe bir taraftan baba mesleğini sürdürürken diğer yandan Kûfe’de birçok alimden ders alarak yetişmiştir. 18 yıl fıkıh dersi gördüğü Hammad b. Ebî […]

Share Button
Read More
hz.ömer-adaleti

Ya Rabbi! Ömersizlik bizi perişan etti.

Eki 10, 2015

Ya Rabbi! Ömersizlik bizi perişan etti. Ya bizlerden, ya nesillerimizden Hz.Ömer gibi yiğitler çıkar!  

Share Button
Read More